Biedrība  ,,KASTANĪTIS - BĒRNIEM"
Bebīšu skoliņa ,,Asniņš" piedāvā nodarbības māmiņām un jaunajiem vecākiem.
Mērķis
1.    Sniegt iespēju topošajām māmiņām, jaunajām māmiņām un viņu atbalsta personām, tai skaitā sociālā riska grupām integrēties sabiedrībā, rast risinājumus aktuālām problēmām un daļēji novērst to cēloņus.
2.    Sniegt psiholoģisku atbalstu un speciālistu palīdzību ( mikrologopēda, pediatra, ģimenes psihoterapeita, fizioterapeita, mūzikas terapeita, smilšu terapeita, fitoterapeita, fitnesa trenera,  kinestētiskā hendlinga speciālista, ginekologa, dūlas u.c. speciālistu lekcijas).

Nodarbība notiek:
2020.gada 17.decembrī, plkst.13:00 - 14:30;

Tiešsaites platforma: ZOOM

Tiešsaitē (katrs savās mājās) tiksimies ar sertificētu fenotipoloģi Daigu Briģi.
          Raksturs manā un mana bērna sejā. Ieskatīties cilvēka sejā un "redzēt raksturu", kā to izdarīt, ko ieraudzīt, cik dažādas ir cilvēku sejas un ko tās var pastāstīt - to vēsta fenotipolo?ija. Tā ir zinātne, ar kuras palīdzību pēc sejas vaibstiem var noteikt cilvēka rakstura īpašības, kas ir ģenētiski ieprogrammētas. Dzīves laikā cilvēka seja mainās, taču galvenās iezīmes saglabājas no dzimšanas, līdz ar to, ieskatoties jau pavisam maza bērniņa sejā, var nojaust, kāds būs mazā cilvēkbērna raksturs, kādās jomās varētu izpausties talanti, kādas profesijas būtu piemērotākās. Tāpat ir vērts salīdzināt vecāku un bērniņa sejas vaibstus (atrast kopīgo un atšķirīgo), lai saprastu arī kopīgās un atšķirīgās rakstura iezīmes, kas savukārt var palīdzēt veidot harmoniskākas savstarpējās attiecības.
Pieteikties:
*Nosūtot īsziņu uz tel. Nr.26456234 (īsziņas inf. - dalībnieka vārds, uzvārds, telefona numurs) līdz 16.12.2020..
*Savukārt 17.12.2020. uz norādīto kontaktnumuru saņemsiet ID informāciju, ar kuru 5min pirms tiešsaites sākuma pievienoties.

Dalība bez maksas.

Kontakttelefona Nr.:  26456234

Informāciju sagatavoja: Ārija Logina