Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē ,,Kastanītis" , Blaumaņa 19 biedrība ,,Kastanītis - bērniem" bebīšu skoliņa ,,Asniņš" projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem" ietvaros piedāvā 6 lekciju ciklus topošajām māmiņām un jaunajiem vecākiem. To uzdevumi ir:
1.    Sniegt iespēju jaunajām māmiņām, tai skaitā sociālā riska grupām integrēties sabiedrībā, rast risinājumus aktuālām problēmām un daļēji novērst to cēloņus.
2.    Sniegt psiholoģisku atbalstu un speciālistu palīdzību ( mikrologopēda, pediatra, ģimenes psihoterapeita, fizioterapeita, mūzikas terapeita, smilšu terapeita, fitoterapeita, fitnesa trenera,  kinestētiskā hendlinga speciālista, ginekologa, dūlas u.c. speciālistu lekcijas).
3.    Dot iespēju jaunajiem vecākiem tikties un dalīties pieredzē un attīstīt viņu prasmes bērnu kopšanā un attīstības veicināšanā.
4.    Dot iespēju bērniem jau no mazotnes būt kopā ar vienaudžiem.

Sestā cikla desmitajā nodarbībā pie mums viesosies diplomēta Madonas novada pirmsskolas izglītības iestādes ,,Pasaciņa" pedagoģe Inese Kolneja. Ziemassvētki - tie ir svētki, kuros vienā veselumā savijušās kristīgās un latviskās tradīcijas, kā arī no citām kultūrām aizgūti elementi. Tas ir laiks, kad mēs cenšamies domāt gaišas domas, vēlēt līdzcilvēkiem laimi, prieku un izdošanos, pasakām paldies tiem, kas mums ir mīļi un darījuši labu. Tāpat svarīga Ziemassvētku sastāvdaļa ir kopā sanākšana, eglītes rotāšana, priecāšanās un Ziemassvētku vecītis, kas atnes kādu dāvaniņu. Lai svētki izdotos, visiem kopā ir jārada svētku sajūta un nedaudz jānotic svētku brīnumam.  

   Projekts "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem" tiek īstenots "darbības programmas "izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. Specifiskā atbalsta mērķa "uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. Pasākuma "kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. Pasākuma "pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" ietvaros.
Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Madonas novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekts tiks īstenots no 2017. līdz 2019.gadam. Par tā aktivitātēm var uzzināt novada mājas lapā; Madonas pilsētas PII ,,Kastanītis" mājas lapā - www.madona.lv/kastanitis sadaļā bebīšu skoliņa  ,,Asniņš"; sociālā tīkla facebook sadaļā bebīšu skoliņa ,,Asniņš" un www.draugiem.lv sadaļā foršākā pilsēta Madona. Katru afišu rotā veselīgi sirsnīgs ābols. Tā ir projekta atpazīšanas zīme, kas simbolizē svaigumu, vitalitāti un veselību. Novada topošās māmiņas un jaunie vecāki kopā ar mazulīti tiek aicināti aktīvi iesaistīties projekta ietvaros rīkotajās nodarbībās.

Dalība nodarbībās bez maksas.

Kontakttelefona Nr.: 26456234

Informāciju sagatavoja: Ārija Logina