Madonas pilsētas
pirmsskolas izglītības iestāde
,,Kastanītis"
Šobrīd mājas lapa nedarbojas!