Oktobrī muzejs aicina...

ziņa publicēta 19.09.2019
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja oktobra mēneša izstāžu un pasākumu plāns.

 IZSTĀDES

Lielās zāles

No 14.septembra līdz 27.oktobrim – 75 mirkļi mākslas krājumā

Izstāde veltīta Madonas muzeja 75 gadu dzimšanas dienai. Muzeja krājuma mākslas darbu kolekcijā ir vairāk kā 1770 vienību, kas pārstāv glezniecību, grafiku, tēlniecību, keramiku. Kolekcijā atrodas tādu autoru kā L.Āriņš, V.Baida, M.Bīrīte, A.Bromults, I.Celmiņa, A.Dembo, B.Dumpe, E.Grūbe, I.Jakobi, I.Krolle, G.Krollis, A.Ozoliņa, R.Pinnis, J.Seiksts, Ā.Skride, I.Vecozols, V.Zābers un citi darbi. Izstādē būs eksponēti mākslas krājuma darbi, radot 75 mirkļus no plašās mākslas kolekcijas.

Mansards

Līdz 13.oktobrim – Armija. Mākslas foto.

Ceļojoša izstāde no Kuldīgas novada muzeja, kurā aplūkojamo fotogrāfiju autori ir Gatis Indrēvics un Ēriks Kukutis. Pirmo reizi izstāde tika eksponēta Kuldīgas novada muzejā, to veidoja sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju, atzīmējot Latvijas armijas 100 gadi un uzsverot Nacionālo bruņoto spēku nozīmi valsts pastāvēšanā un drošības nodrošināšanā. Izstādē aplūkojamās fotogrāfijas uzņemtas laika posmā no 2010. līdz 2018.gadam Latvijā, Lielbritānijā, ASV, Afganistānā, Irākā un citur. Tās sniedz ieskatu Nacionālo bruņoto spēku karavīru ikdienā, kā arī uzrunās tos apmeklētājus, kuriem ar armiju ikdienā ir maza saistība.

No 18.oktobra – Glabātāji. Foto izstāde no Latvijas Kara muzeja

Foto izstādes veidotāji ir Latvijas Kara muzejs un sadarbībā ar Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma pasniedzējiem un studentiem – topošajiem fotogrāfiem tapušas fotogrāfijas, kurās dokumentēti Latvijas Kara muzeja darbinieki un muzeja priekšmets – liecība par latviešu karavīru dzīvi un dienestu un tā ir veltījums Latvijas armijas simtgadei.

Izstāžu zāles Mazā zāle

Oktobrī – Lielākais, senākais, smagākais … muzeja krājumā.

Turpinot Madonas muzeja tradīciju uz muzeja dzimšanas dienu veidot izstādi par muzeja vēsturi, aicinām paraudzīties uz dažādiem krājuma priekšmetiem, izzinot to vēsturisko stāstu un atspoguļojot  to vecumu, izmēru, iegūšanas vietu un veidu. Izstāde atklāj Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja vēsturi, kultūrvēsturisko, vēsturisko mantojumu, tradīcijas, svarīgākos notikumus un personības. Ikvienam apmeklētājam ir iespēja ielūkoties muzeja neredzamajā darbā, atklājot kā materiāli glabājas, kad tie nav eksponēti izstādē, kāds ir ceļš, kad kāds priekšmets, dokuments vai mākslas darbs nonāk līdz krājumam.

Izstāžu zāles Mazā zāle

Oktobrī – Pastāvīgā ekspozīcija “Novada arheoloģija” un virtuālā ekspozīcija “Madonas novada senvēsture”. Ekspozīcija “Novada arheoloģija” apmeklētājus iepazīstina ar Madonas apkārtni no senāka laika posma pirms 10 000 gadu, kad Latvijas teritorijā ienāca pirmie iedzīvotāji līdz 17.gadsimtam, kad Latvijas teritorijā pastāvīgi notika dažādu varu maiņas. Pastaigu ekspozīcijā papildina virtuālais interaktīvais stends “Madonas novada senvēsture”, kas iepazīstina ar Valsts nozīmes arheoloģiskajiem pieminekļiem Madonas apkārtnē, kā arī seno latgaļu – sēļu apģērbu 9. – 12.gadsimtā.

Izstāžu zāles Foajē

No 25.septembra līdz 27.oktobrim – Ex Libris

Ekslibris jeb grāmatas īpašumzīme ir miniatūrgrafikas mākslas darbs, grāmatzīme, kas norāda uz grāmatas īpašnieku. Mākslas virziens izveidojās Rietumeiropā piecpadsmitā gadsimta beigās, kad grāmata dzīvē kļūst par jaunu sociālās komunikācijas veidu, kas vispirms pieejama pārtikušajai sabiedrības daļai. Grāmatas zīme vienmēr rotāta ar greznu monogrammu-īpašnieka vārdu vai iniciāļiem, papildinot to ar dzimtas ģerboni. Ekslibris tiek ielīmēts grāmatas pirmā vāka iekšlapā.

Izvēlētie ekslibri no muzeja krājuma vēlreiz uzsver, ka labam ekslibra meistaram jābūt apveltītam ar pacietību un izdomu, jo darbā jāatspoguļo tās personas vai iestādes raksturīgākās iezīmes, nodarbošanās vai vaļasprieks. Ir iespēja apspēlēt kādu uzvārdu, bet jāievēro arī tas, ka ekslibris nedrīkst apvainot kādu personu vai iestādi, kurai tā veltīta.  Lai arī mūsdienās grāmata ar ielīmētu ekslibri ir retums, vēl lielāks retums tā ir bibliotēku krājumos, bet ekslibris ir dzīvotspējīgs, un tas dzīvos, kamēr vien būs grāmatas.

No 28.oktobra – Vēstules no muzeja krājuma. Vārdam “Vēstule” šogad 150 gadi.

No 1.oktobra – Rakstāmrīki un mācību piederumi no muzeja krājuma

 Oktobrī – Virtuālā ekspozīcija “100 Madonas novada personības”.

Virtuālā ekspozīcija atrodas muzeja Izstāžu zāļu telpās un realizēta VKKF projekta “Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja ekspozīcijas “Madonas novada vēsture” – pirmā posma izveide” ietvaros. Tajā ikvienam iespēja uzzināt par 100 Madonas novada personībām, kas laikā no 1918. – 2018.gadam  dzimušas, dzīvojušas vai darbojušās Madonas novadā, nesušas Madonas vārdu Latvijā un ārpus valsts robežām, tie ir mākslinieki, politiskie un sabiedriskie darbinieki, zinātnieki, skolotāji un literāti, mūziķi un aktieri.

PASĀKUMI

 14. – 20.oktobris – UNESCO nedēļa, tēma “Spožie prāti: sievietes zinātnē”. UNESCO nedēļas mērķis ir ar spilgtiem zinātnieču un zinātnieku dinastiju cilvēkstāstiem veicināt sabiedrības izpratnes veidošanos par pētniecības nozīmi kā valsts, tā indivīda dzīves pilnveidē un ilgtspējā. Radošu aktivitāšu veidā pievērsīsim uzmanību personām, kuras ar savu neatlaidīgo darbu un vēlmi pētīt, devušas ieguldījumu zinātnes attīstībā.

 16.oktobrī plkst. 12.00 – Tikšanās senioriem, ciklā “Dzīves un mākslas krāsās”. Tikšanās ar galdnieku mājražotāju un veselīga dzīvesveida piekritēju Māri Dolbi.

 18.oktobri plkst. 14.00 – Latvijas Kara muzeja foto izstādes “Glabātāji” atklāšana.

 24.oktobrī no plkst. 9.00 – 16.00 – Zinātniskie lasījumi “Lokālās vēstures pētniecība. Nozīme. Pieredze. Problēmas”. Tradicionālā konference, veltīta muzeja 75-gadei, kurā piedalīsies vēsturnieki no Madonas, Valmieras, Cēsu un Lietuvas muzejiem, kā arī Historia.lv  redaktors V.Grīviņš , Latgales Pētniecības institūta vadītājs dr.hist. H.Soms, Latvijas Kultūras akadēmijas profesors, dr.hist. J.Urtāns. Konferencē pievērsīsim uzmanību novadpētniecībai, klausoties par kinooperatoru Jāni Doredu /1881-1954/ - cēsnieks Latvijā un pasaulē, mākslinieka Staņislava Birnbauma dzimtas stāstu, par novadpētniecības muzeja krājuma kolekciju komplektēšanu, par Historia.lv kā novadpētniecības platformu, par lokāla vēstures pētījuma īpatnībām, par divu, iepriekš nezināmu pilskalnu jaunatklājumiem Madonas novadā. Muzeja sadraudzības partneri no Lietuvas stāstīs par Antanasa Baranauskas  dzimtaskoku kā muzeja pastāvēšanas iemeslu un Lietuviešu ciema 20. gs. izpēti. Precīza konferences programma muzeja mājas lapā www.madonasmuzejs.lv.

 Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve Sarkaņu pamatskolā

Oktobrī – izstāde “Egils Kalme. Kara un trimdas maize” Veltījums novadnieka – mākslinieka un rakstnieka 110.dzimšanas dienas atcerei.

Oktobrī – izstāde “Neba maize pate nāca …” darba rīki, kādi bija nepieciešami no grauda līdz maizes cepšanai.

Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu atklātā krājuma kolekcijas:

·         Amatniecības darba rīku kolekcija;

·         Mēbeļu un sadzīves priekšmetu kolekcija;

·         19.gadsimta beigu un 20.gadsimta dzīvojamo istabu iekārtojums;

·         Kopš 2017.gada jūlija atvērta jauna krājuma ekspozīcija “Tradicionālās tvertnes un mēri”;

·         Kopš 2018. gada septembra skatāmi vilnas un linu apstrādes rīki.

Ekspozīcija, kas veltīta Madonas novadniekiem – rakstnieka Viktora Eglīša dzimtai, aktrisei Olgai Dreģei, komponistam un kordiriģentam Valdim Breģim, muzikologam Jēkabam Vītoliņam.

Krājuma apskate individuālajiem apmeklētājiem ir BEZMAKSAS, skolēnu grupai – 3.00EUR, pieaugušo grupai – 5.00EUR! Ekskursija uz atklāto krājumu jāpiesaka iepriekš, zvanot uz tālr. 26579716 vai 20221997.

Vairāk informācijas, zvanot uz Madonas muzeja Izstāžu zālēm: 64823844, 26102225 vai rakstot uz e-pastu: z.grinvalde@madona.lv. Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve - krājuma glabātāja Inese Sudāre, tālr. 26579716.

Sīkākai informācijai sekot līdzi muzeja mājas lapā www.madonasmuzejs.lv un sociālajos portālos: www.facebook.com/muzejsmadona un www.twitter.com/muzejsmadona.


‌Ziņu iesūtīja: Zane Grīnvalde, tel. 29418187
Z‌iņu publicēja: Gunta Strode, tel. 27294005
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »