Kāla ezera “Makšķerēšanas maratons 2020”

ziņa publicēta 18.06.2020
Visas vasaras garumā, līdz pat šī gada 31. augustam makšķernieki var iesaistīties Kāla ezera spiningošanas un pludiņmakšķerēšanas maratonā.

NOLIKUMS 

Rīko: biedrība „Kāla ezera padome”, reģ. Nr.40008113080, juridiskā adrese: Pagastmāja, Vestienas pag., Madonas nov., LV-4855.

Mērķis: popularizēt veselīgu un aktīvu dzīves veidu, noteikt labākos pludiņmakšķerēšanas un spiningošanas speciālistus.

1. Laiks un vieta:  1.jūnijs - 31. augusts, 2020. gads, Kāla ezers, Vestienas pagasts, Madonas novads. 

2. Makšķerēšanas maratona norise:

2.1. Reģistrācija 6 atpūtas vietās no 01.06. līdz 31.08.2020.:

1.      Bērzi, tel. 26422536;

2.      Dadzīši, tel. 29428355;

3.      Strēlnieki, tel. 26400893;

4.      SIA Kālezers, tel. 26803056;

5.      Dzintari, tel. 29180257;

6.      Ielāpi, tel. 29227504.

2.2. Sākums  no 6 (sešām) atpūtas vietām visas vasaras garumā.

2.3. Lomi tiek svērti un reģistrēti un fotografēti 6 atpūtas vietās visas vasaras garumā.

2.4. Lomi tiek summēti visas vasaras garumā.

2.5. Lomu rezultātu apkopojumi 05.07.2020;  05.08.2020;  05.09.2020; skatīt  www.kals.lv

2.6. Lomu fotogrāfijas ievietotas apskatei www.kals.lv

2.7. Uzvarētāju apbalvošana ar vērtīgām dāvanu kartēm, izsūtot pa pastu.

3. Dalībnieki:

Ø  Individuālās sacensības, kurās uzvarētājus individuāli noteiks šajā nolikumā minētajā nominācijā. Sacensībās var piedalīties jebkurš interesents vecāks par 16 gadiem.

Ø  Ģimeņu sacensības (komandā līdz 4 pers.) – laivā no viena līdz diviem pieaugušie un bērni līdz 16 gadu vecumam.

4. Vispārīgie noteikumi:

Ø  Sacensības tiek rīkotas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 800 (Rīgā, 2015. gada 22. decembrī, prot. Nr. 68 70. §) „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”.

Ø  Makšķerēšana notiek brīvi pa visu Kāla ezera teritoriju. Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par Kāla ezera ūdenstilpnes, tās salu un piekrastes zonas kārtības noteikumu ievērošanu.

Ø  Uzraudzību un kontroli par sacensību nolikuma ievērošanu veiks Valsts vides dienesta pilnvarotās personas un biedrības Kāla ezera padome pilnvarotie biedri.

Ø  Par drošību uz ūdeņiem atbild paši dalībnieki, to apliecinot ar parakstu sacensību protokolā.

5. Dalībnieku inventārs:

Ø  Sacensības notiek no dalībnieku laivām. Sacensību organizatori dalībniekus ar laivām nenodrošina. Laivas iespējams īrēt atpūtas vietās Kāla ezera krastā. Par laivu, kā arī vietas īri sacensību dalībniekiem jāvienojas pašiem (skat. www.kals.lv).

Ø  Pludiņmakšķerēšanas dalībnieki makšķerē no laivām vai krasta.

Ø  Aizliegts lietot laivu motorus, kuru jauda pārsniedz 5 Zs.

6. Vērtēšana:

Ø  Visiem Maratona dalībniekiem jāreģistrē, jāsver un jāfotografē savus lomus.

Ø  Uzvarētāju nosaka pēc lielākā loma svara,  summējot  reģistrētos lomus laika periodā no 01.06.2020. līdz 31.08.2020.  

Ø  Balva „KĀLEZERA DIŽLOMS” tiek pasniegta par lielāko noķerto zivju kopsvaru.

Ø   Ja diviem vai vairākiem makšķerniekiem ir vienāds noķerto zivju svars, tad uzvar tas, kam ir mazāks zivju skaitu (lielākas zivis).

Ø  Pludiņmakšķerētāju un spiningotāju lomi tiek vērtēti atsevišķi.

Ø  Lomā drīkst paturēt tāda izmēra zivis, kas atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 800 Rīgā 2015. gada 22. decembrī (prot. Nr. 68 70. §) „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”.

Ø  Vienas dienas lomā paturamais skaits un izmēra ierobežojums sīgām un palijām: lomā uz cilvēku drīkst paturēt ne vairāk kā vienu sīgu un vienu paliju, kuru garums nav mazāks par 40cm.

Ø  Vienas dienas lomā paturamais skaits un izmēra ierobežojums zandartiem: lomā uz cilvēku drīkst paturēt ne vairāk kā trīs zandartus, kuru garums nav mazāks par 45 cm.

Ø  Pēc svēršanas loms paliek pie sacensību dalībniekiem.

Ø  Par makšķerēšanas noteikumu un šī nolikuma neievērošanu – diskvalifikācija. Protesti jāiesniedz rakstiskā veidā, ne vēlāk kā 10 minūtes pēc zivju svēršanas.

Ø  Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt papildus balvu „NECERĒTĀ VEIKSME”.

7. Apbalvošana:

Uzvarētājus apbalvo 4 grupās:

· individuālās sacensības spiningošanā;

· individuālās sacensības pludiņmakšķerēšanā;

· ģimeņu sacensības spiningošanā;

· ģimeņu sacensības pludiņmakšķerēšanā.

 Balvās Dāvanu kartes   1. vieta - 50 EUR;

                                   2. vieta - 40 EUR;

                                   3. vieta - 30 EUR.

8. Dalība makšķerēšanas maratonā - BEZ MAKSAS.

Visiem makšķerēšanas maratona dalībniekiem jāpērk Kāla ezera makšķerēšanas licence!


Papildus informācija: Ivars Majors, tel. 29263709, e-pasts: ivars.majors@gmail.com 


Publicēja: S. Soma, tel. 29130437. 
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »