Foto atskats uz 2. jūnijā aizvadīto pārgājienu dienu "Atklāj sajūtas Teičos"

ziņa publicēta 20.04.2019
Lai ikvienam dabas draugam dotu iespēju iepazīt noslēpumaino un apmeklētājiem maz pieejamo Teiču dabas rezervātu, Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) 2. jūnijā rīkoja vairākus pārgājienus Teiču purvā – pa Sildu dabas taku un uz Siksalu.

Teiču dabas rezervāts ir viena no civilizācijas vismazāk skartajām Latvijas vietām. Novērtējot ieguldījumu neskartās dabas saglabāšanā un bioloģiskās daudzveidības veicināšanā, 2019.gada sākumā  Teiču dabas rezervātam piešķirta Eiropas neskarto dabas teritoriju asociācijas (European wilderness society) atzinība – Bronzas standarts uz turpmākajiem trim gadiem.

“Teiču dabas rezervātu atļauts apmeklēt tikai Pārvaldes darbinieku pavadībā un tikai laika periodā no 1. jūnija līdz 31. oktobrim. Tādēļ pārgājieni šajā vietā ir unikāla iespēja paviesoties neskartā dabas nostūrī, kurš šajā gadalaikā ir reibinošas smaržas piepildīts un tik balts, pateicoties ziedošiem vaivariņu un pūkaino  spilvju laukiem,” pauž Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centra “Rāzna” vadītāja Regīna Indriķe.

Dabas rezervāta lielāko daļu aizņem augstais purvs, kuru cilvēka darbība praktiski nav skārusi. Tajā sastopamas arī vairākas ar mežu apaugušas salas. Starp tām ir arī unikāla vieta Latvijā - Siksala - sala pašā purva vidū, kuru par savu dzīvesvietu 17.gadsimtā izvēlējās  vecticībnieki, bēgdami no ticības vajātājiem.

Pārvalde 2. jūnijā piedāvāja  iespēju apmeklēt Siksalu vai izstaigāt Sildu taku 3,5 km garumā kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem. Dalībnieku skaits vienā grupā bija limitēts (15 cilvēki), tādēļ tika ieplānoti vairāki pārgājieni un tiem visiem bija nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.

Teiču dabas rezervāts ir viens no četriem Latvijā izveidotajiem dabas rezervātiem. Šī ir nozīmīga putnu atpūtas vieta pirms sezonālajām emigrācijām, rudenī te vienkopus iespējams ieraudzīt pat 1500 dzērvju un 8000 zosu. Purvā piemērotu vietu riestam atraduši arī rubeņi. Lai saudzētu purva neskarto dabu, apmeklētājiem šī teritorija ir atvērta laika posmā no 1. jūnija līdz 31. oktobrim, turklāt tikai DAP darbinieku pavadībā.

1972. gadā izveidotā Teiču dabas rezervāta platība ir gandrīz 20 tūkstoši hektāru. Tā lielāko daļu aizņem Teiču purvs, bet rezervāta teritorijai pieskaitāmi arī malās esošie purvainie meži un zālāji. Teiču dabas rezervāts ir pasaules mēroga dabas saglabāšanai svarīgs objekts. Tas iekļauts putniem nozīmīgu vietu, starptautiski nozīmīgu mitrāju un Natura 2000 teritoriju sarakstos.

Lai gan Teiču purvam ir sena apsaimniekošanas vēsture, dabiskās ekosistēmas ir cilvēka darbības maz ietekmētas, un tas atzīts par vienu no lielākajiem neskartajiem sūnu purviem Baltijā. Tāpēc antropogēnās slodzes mazināšanai DAP ir izbūvējusi dabas tūrisma infrastruktūru – skatu torņus un laipas vairākās vietās Teiču dabas rezervātā – Tolkājā, Sildās, Kristakrūgā un Siksalā. Kristakrūga skatu tornis ir brīvi pieejams apmeklētājiem jebkurā laikā.

Ziņu iesūtīja: Regīna Indriķe, tel. 29139677
Ziņu publicēja: Ilze Stūre, tel. 29332642
Foto: Ilze Stūre
DSC09500.JPG DSC09502.JPG
     
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »