6. jūlijā Lubāna ezera Ceļotāju dienas 2019

ziņa publicēta 25.01.2019
6. jūlijā visas dienas garumā būs iespēja izdzīvot stāstus un piedzīvojumus no akmens laikmeta līdz mūsdienām, kas arī ir šī gada Ceļotāju dienu tematika.

Ceļotāju dienās radītie pasākumi ļaus ielūkoties un aptvert laika periodu no akmens laikmeta, kad Lubāna ezera apkārtnē bija blīvi apdzīvota. Ielūkojoties laika periodā, kas apkārtni mainīja līdz nepazīšanai – tiek iegrožots Lubāna ezers, izveidojot kanālu – slūžu sistēmu, bagarēta Aiviekstes upe. Vai maz kāds atceras, kā ir bijis pirms tam? Un mūsdienas, šodiena, dabas liegums „Lubāna mitrājs” – kādu mēs to pazīstam, vietu, kur tikties dabai un cilvēkam.

Ieskicēsim lielākos no pasākumiem, bet daudz plašāka informācija sekos maijā.
- Dienu sāksim jau gana agri, modīsimies kopā ar putniem, ieklausīsimies rīta skaņās un putnu rīta rituālos;
- Putnu vērošana Orenīšu zivju dīķos kopā ar "Dabas tūrēm";
- „Ķersim” tauriņus kopā ar entomologu Gunti Akmentiņu;
- Augu izziņa un to pielietojums, pirts slotu gatavošana ar pirtnieci Daigu Čeveri;
- Vingrošana uz SUP dēļa;
- Purva bridiens ar purva kurpēm kopā ar „Purvu bridējiem”;
- Velobrauciens apkārt Lubāna ezeram
- Akmens laikmeta cienīgu izdzīvošanas prasmju un medību iemaņu apgūšana;
- Bērzpils ciema un Ičas akmens laikmeta iepazīšana;
- Vakara akustiskais koncerts ar Anneli Arro Lubāna ezera skaņu pavadījumā;
- Nakts laivu brauciens „Iča-Aiviekste” -
Brīdis, kas ļaus izdzīvot gadu tūkstošus. Sāksim akmens laikmetā pie Ičas akmens laikmeta apmetnes, dosimies ceļā, lai nokļūtu 20. gs. vērienīgajos Aiviekstes pārveidošanas gados, laivojot pa Vērdes kanālu, kur Aiviekstes līkumi ir pilnībā zuduši. Skatam lūkosim klānu pļavas, Vērdes salu, uz kuras baudīsim saullēktu un lūk, jaunais dienas sākums, kas mūsu aizvedīs šodienā, uz tagadni, uz Lubāna ezeru, uz dabas liegumu "Lubāna mitrājs".Ziņu iesūtīja: Ilze Šausa, tel. 29234956
Ziņu publicēja: Ilze Stūre, tel. 29332642 
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »