Martā Madonas muzejs aicina...

ziņa publicēta 15.11.2019
Ieskaties, kādas izstādes un pasākumus Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs piedāvā marta mēnesī.

 

IZSTĀDES

Lielās zāles

Līdz 15.martam – Māris Čačka DIALOGI. PARALĒLES. DIMENSIJAS.

Izstādē skatāma jaunākā un speciāli šai izstādei veidotā lielformāta darbu sērija, kas papildināta ar darbiem no nesenām/iepriekšējām personālizstādēm, vēl spilgtāk iezīmējot sev raksturīgo unikālo māksliniecisko rokrakstu, kurā, līdzīgi kā teksti, vārdi un burti tiek integrēti krāsu laukumu un grafisko ritmu virknējumā. Māris Čačka strādā jaunradītā autortehnikā, kurā uz audekla tiek izmantoti glezniecības un grafikas paņēmieni

Mākslinieks dzimis Varakļānos un ir viens no Daugavpils Marka Rotko mākslas centra veidotājiem. Mākslinieks, kurš kopš 1997.gada ir piedalījies vairāk kā 80 mākslas izstādēs, starp kurām ir 19 personālizstādes Latvijā un ārvalstīs (Baltkrievijā, Lietuvā, Vācijā, Itālijā, Zviedrijā, Ukrainā un Polijā).

No 20.marta – Līga Skariņa ZEMES DNS

Keramiķe Līga Skariņa dzimusi Barkavā, 1977.gadā absolvējusi Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolu, 1986.g. Latvijas Mākslas akadēmijas Keramikas nodaļu, 1998.g. iegūst mākslas maģistra grādu. Kā asociētā profesore strādā Latvijas Mākslas akadēmijas Keramikas katedrā. Izstādēs piedalās kopš 1980. gada.

Izstādē “Zemes DNS” keramiķe savā īpašajā rokrakstā parādīs interesi pret līnijām un asimetriju, kas ir ielikta katrā radītajā mākslas darbā.

Mansards

Martā – 42 + IDEJAS

Daugavpils Universitātes Profesionālās maģistra studiju programmas “Māksla” maģistra studentu – absolventu diplomdarbu izstāde. Izstādē aplūkojami 13 šīs programmas absolventu,  šobrīd jau profesionālo maģistru mākslā, pēdējo piecu gadu laikā izstrādātie un izcili aizstāvētie diplomdarbi četrās studiju programmas radošajās specializācijās: Grafika, Glezniecība, Tekstilmāksla un Keramika.


Izstāžu zāles Mazā zāle

Līdz 15.martam – Diana Hiskoks (Diane Hiscox, Canada) “Ikviens ir kāds”

Latvijā šī ir otrā mākslinieces izstāde un izstādē eksponētie darbi radīti laika posmā no 2017. līdz 2018.gadam trīs dažādās sērijās. Gleznu sērijā māksliniece ir pētījusi bezpajumtnieku tēmu, tās veidotas ar lielu intimitāti, izmantotie materiāli - eļļas krāsas un dārgmetālu lapas, kas vēsturiski paredzēti prestižiem vai svētiem priekšmetiem. Kolekcijas nosaukums ir ar pozitīvu noskaņu: “šīs IR mājas”, pretstatā „bezpajumtniecības” normatīvajai uzbūvei, kas identificē iedzīvotājus un tajā esošos indivīdus to trūkuma dēļ. Ar šo sēriju māksliniece vēlas pievērst skatītāju uzmanību tam, ka katrs no mums ir vērtīgs, vai mēs dzīvojam guļammaisā, kastē vai savrupmājā. Tas ir arī atgādinājums, ka garīgi cilvēki bieži izvēlas dzīvot lielā nabadzībā. Gleznu sērijā “Īrisi” māksliniece vēlas atspoguļot garīgo un emocionālo pauzi, kura bija vajadzīga, pēc iepriekšējās darbu sērijas. Šie darbi ir personīgi un meditatīvi. Savukārt, darbu sērija ar nosaukumu “Māksla Amerikā” atspoguļo mākslinieces izjūtas par attiecībām starp kapitālu un mākslu.

No 20.marta – Barkava. Māls. Vēstījums senajām mājvietām.

Izstādes autori ir biedrība Barkava un keramiķe Līga Skariņa un tā veidota ar vēlmi apzināt mājas, kuras ir Barkavas pagastā un, kuru vairs nav, bet paliek zeme. Zeme ir liecība par laiku, tā vēsta, kas uz tās kādreiz bijis

Izstāžu zāles Mazā zāle

Martā – Pastāvīgā ekspozīcija “Novada arheoloģija” un virtuālā ekspozīcija “Madonas novada senvēsture”. Ekspozīcija “Novada arheoloģija” apmeklētājus iepazīstina ar Madonas apkārtni no senāka laika posma pirms 10 000 gadu, kad Latvijas teritorijā ienāca pirmie iedzīvotāji līdz 17.gadsimtam, kad Latvijas teritorijā pastāvīgi notika dažādu varu maiņas. Pastaigu ekspozīcijā papildina virtuālais interaktīvais stends “Madonas novada senvēsture”, kas iepazīstina ar Valsts nozīmes arheoloģiskajiem pieminekļiem Madonas apkārtnē, kā arī seno latgaļu – sēļu apģērbu 9. – 12.gadsimtā.

Izstāžu zāles Foajē

Līdz 15.martam – Ievērojamas sievietes no Madonas apkaimes

2019.gada oktobrī, atsaucoties UNESCO kultūras mantojuma nedēļas tēmai, Madonas muzejs ieskatījās savā krājumā, lai izceltu ievērojamas personības – sievietes, kuras pārstāv dažādas jomas, profesijas un ar savu darbu un aizrautību kļuvušas ievērojamas ne tikai Madonas apkaimē, bet arī Latvijā un ārpus valsts robežām. Foajē vitrīnās aplūkojama izstāde, kurā var pārliecināties, cik dažādas, cik spēcīgas un, cik ievērojamas sievietes nākušas un nāk no Madonas puses: arheoloģe Lūcija Vankina, Latvijas Aizsardžu izveidotāja Lidija Torgani, aktrise Olga Dreģe, stikla māksliniece Inita Ēmane, mūziķes – vijolnieces Rasa Kumsāre un Marta Jagmane, zinātniece Anna Klincāre, ķīmijas skolotājas Janīna Āriņa, Līvija Tomiņa, mākslinieces Aija Ozoliņa, Vita Mālniece, rakstniece Ilze Indrāne, horeogrāfijas skolotāja Dzidra Rubene u.c.


No 17.marta – No Barkavas pagasta vēstures

Izstādē būs eksponēta daļa no Barkavas ciemā gandrīz pusgadsimtu senas ekspedīcijas laikā iegūtajiem materiāliem. Cilvēki, kas dāvināja materiālus muzejam, nav šajā saulē, un nereti arī māju vairs nav. Palikuši dažādos dzīves posmos cilvēkiem nozīmīgie un atceres vērtie dokumenti, fotogrāfijas, tekstilijas, amatnieku darinājumi, kā arī pierakstītās atmiņas, kas sniedz savu artavu kopējā stāstā par Barkavas pagasta vēsturi.

Martā – Mūzikas instrumenti no muzeja krājuma

Iespēja iepazīt mūzikas instrumentu dažādību Madonas muzeja krājumā, lielāki un mazāki. Mūsdienu skatītājs noteikti atpazīs vijoles,  akordeonu, cītaru, kokli, kontrabasu un citus zināmos instrumentus, bet ir arī tādi kas mazāk zināmi, piemēram ģīga jeb vienstīdzis, kam  pirms 100 gadiem bijusi īpaša loma tieši mājas muzicēšanā  un  uzbūves ziņā atgādina seno grieķu monohordu  (garena koka kastīte kalpo kā rezonators, tās virspusē ir kāpņveida pirkstu laipa jeb grifs ar toņkārtas iedalījumiem, pāri pārvilkta savītas zarnas vai metāla stīga. Vienstīdzi ieskandina ar zirga astru lociņu). Kā arī piedāvājam apskatīties joprojām skanošu mūzikas kasti, kas darināta 19.gadsimta beigās. Mūzikas instrumentus papildina dažādu laiku fotogrāfijas un nošu pieraksti.

Martā – Virtuālā ekspozīcija “100 Madonas novada personības”.

Virtuālā ekspozīcija atrodas muzeja Izstāžu zāļu telpās un realizēta VKKF projekta “Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja ekspozīcijas “Madonas novada vēsture” – pirmā posma izveide” ietvaros. Tajā ikvienam iespēja uzzināt par 100 Madonas novada personībām, kas laikā no 1918. – 2018.gadam  dzimušas, dzīvojušas vai darbojušās Madonas novadā, nesušas Madonas vārdu Latvijā un ārpus valsts robežām, tie ir mākslinieki, politiskie un sabiedriskie darbinieki, zinātnieki, skolotāji un literāti, mūziķi un aktieri.

PASĀKUMI

No 16. – 20.martam no plkst. 11.00 – 13.00 – Skolēnu pavasara brīvlaikā "Izzini, izpēti, iepazīsti Madonu". 2019.gada nogalē, ar VKKF atbalstu muzeja speciālisti radījuši kompleksu muzejpedagoģisko programmu “Kas ir pilsētbūvniecība”, kas ietver trīs nodarbību blokus “Uzcel savu Madonu”, “Kas ir pilsētbūvniecība”, ceļojumu soma “Kā būvēta Madona”. Iespēja piedalīties visās nodarbībās vai katrā atsevišķi. Skolēnu pavasara brīvdienās, izmantojot ceļojumu somu “Kā būvēta Madonu”, būs iespēja uzzināt zināmus un mazāk zināmus faktus par Madonas pilsētas veidošanās vēsturi, par ēku celtniecību un, kā veidojušās ielas. Katru dienu savs vēstures posms. Uz nodarbībām aicinājums pieteikties, zvanot uz tālr. 64823844. Nodarbības bez maksas!

18.martā plkst. 12.00 – Tikšanās ar senioriem, ciklā “Dzīves un mākslas krāsās”.

20.martā  – Keramiķes Līgas Skariņas personālizstādes “Zemes DNS” un tematiskās izstādes “Barkava. Māls. Vēstījums senajām mājvietām” izstāžu atklāšana. Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja Izstāžu zāles, lielās zāles un mazā zāle, Skolas iela 10a. Ieeja bez maksas. Izstādes atklāšanas laiks tiks precizēts!

25.martā plkst.12.00 – Tikšanās ar Madonas novada politiski represēto biedrības biedriem un skolēniem, atceroties 1949.gada 25.marta deportācijas. Ieeja bez maksas.

28.martā no plkst. 11.00 – 15.00 – Tematisko sestdienu cikls “Lelles”. Radošas aktivitātes par un ap lellēm, lelles šodien un lelles vēsturē. Ieeja bez maksas.


Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve Sarkaņu pamatskolā

Martā – izstāde “Neba maize pate nāca …” darba rīki, kādi bija nepieciešami no grauda līdz maizes cepšanai.

Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu atklātā krājuma kolekcijas:

·         Amatniecības darba rīku kolekcija;

·         Mēbeļu un sadzīves priekšmetu kolekcija;

·         19.gadsimta beigu un 20.gadsimta dzīvojamo istabu iekārtojums;

·         Tradicionālās tvertnes un mēri;

·         vilnas un linu apstrādes rīki.

Ekspozīcija, kas veltīta Madonas novadniekiem – rakstnieka Viktora Eglīša dzimtai, aktrisei Olgai Dreģei, komponistam un kordiriģentam Valdim Breģim, muzikologam Jēkabam Vītoliņam.

Krājuma apskate individuālajiem apmeklētājiem ir BEZMAKSAS, skolēnu grupai – 3.00EUR, pieaugušo grupai – 5.00EUR! Ekskursija uz atklāto krājumu jāpiesaka iepriekš, zvanot uz tālr. 26579716 vai 20221997.

Vairāk informācijas, zvanot uz Madonas muzeja Izstāžu zālēm: 64823844, 26102225 vai rakstot uz e-pastu: zane.grinvalde@madona.lv. Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve - krājuma glabātāja Inese Sudāre, tālr. 26579716.

Sīkākai informācijai sekot līdzi muzeja mājas lapā www.madonasmuzejs.lv un sociālajos portālos: www.facebook.com/muzejsmadona un www.twitter.com/muzejsmadona


Ziņu iesūtīja: Zane Grīnvalde, mob. tālr. +371 29418187.
Ziņu publicēja: Gunta Strode, mob. tālr. +371 27294005.
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »