Arī Madonas puses objekti jaunajā Vidzemes svētvietu ceļvedī

ziņa publicēta 11.01.2013
Vidzemes plānošanas reģions projekta “Senās kulta vietas - Baltijas jūras piekrastes kopīgā identitāte” ietvaros izstrādājis jaunu tūrisma ceļvedi „Senās dabas svētvietas Vidzemē”. Ceļvedī tūrisma piedāvājums apvienots divos maršrutos un tie apvieno: Alūksnes, Apes, Beverīnas, Burtnieku, Cesvaines, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Madonas, Mazsalacas, Naukšēnu Strenču un Vecpiebalgas novadus. No Madonas novada ceļvedis sniedz informāciju par Bolēnu avotu, Īvānu velnakmeni un Krāku avotiem.


 

Abi Vidzemes plānošanas reģiona izveidotie maršruti plānoti nelielām autotūristu grupām. Kā viens no Vidzemes svētvietu maršrutiem ir “Vidzemes augstienes spēka vieta”, kam kopējais maršruta garums ir 145 kilometri. Maršrutā iekļauti tādas svētvietas kā Bānūžu svētavots (Taurenes pagasts), Bānūšu velnakmens - vella vārtu akmens (Taurenes pagasts), Velna tupele Alauksta krastā (Taurenes pagasts), Bolēnu acu avots (Bērzaunes pagasts), Īvānu velnakmens (Sarkaņu pagasts), Vaļģu velna akmens (Cesvaines novads), Kāpurkalns - Māras svētnīca un Māras akmens (Zosēnu pagasts).

Otrs izveidotas maršrutas veido 175 kilometru garumu un nosaukts par “Ziemeļvidzemes dabas svētvietu stāsti un nostāsti”. Maršrutā iekļatās dabas svētvietas - Zilaiskalns ar upurakmeni (Kocēnu pagasts), Daviņu lielais akmens (Bērzaines pagasts), Lielais Bauņu greižu akmens (Matīšu pagasts), Velnozols - Dreimaņu ozols (Sēļu pagasts) , Pantenes svētavots (Sēļu pagasts), Jaunutēnu velnakmens (Skaņkalnes pagasts), Mazsalacas velna pagrabs (Mazsalaca), Skābumbaļļas avots un ala (Mazsalaca), Rūjienas svētavots un krustakmens (Rūjiena), Andrecēnu velna gulta (Naukšēnu pagasts), Jēču bļodakmens (Naukšēnu pagasts), Kaņepju svētozols (Jērcēnu pagasts), Sīmanēnu ozols (Valmieras pagasts), Elku saliņa (Valmiera).

Iespējams maršrutos iekļaut vēl papildu apskates objektus, kas atrodas netālu no jau pieminētajām svētvietām. Vidzemes plānošanas reģiona tūrisma speciālisti un piesaistītie eksperti papildu izvēlējušies vairākas netālu no maršrutiem atrodamas svētvietas - Riņņukalna apmetni un upurakmeni (Vecates pagasts), Raganu lielās un mazās klintis (Ape), Atpiļu upurozolu un kulta vietu (Trikātas pagasts), Vosvu Dieva kalnu ar Māras pēdas akmeni (Veclaicenes pagasts), Vītolēnu velna pulksteni (Kocēnu pagasts), kā arī Mellaču lielakmens (Burtnieku pagasts).

Par minētajām svētvietām ir saņemts apstiprinājums no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un patlaban norisinās saskaņošanas darbi ar Va/s “Latvijas Valsts ceļi” par tūrisma norāžu zīmju un stendu izvietošanu pie iepriekš minētajām svētvietām.

Apskatīt ceļvedi:

Avots: www.vidzeme.lv

 
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »