Jaunumi       

2009./2010.mācību gads

 

Vai jūti, ka smaržo pēc pavasara,

putni laiž vaļā savus treļļus,

zied sniegpulkstenīši,

ūdens, ūdens ...

 

Ja iemācīsies priecāties par sauli, kas ik rītu lec,

jūru, kas pieglaužas kājām,

vēju, kas sabužina matus un labiem cilvēkiem, kas ik dienas Tev apkārt,

laime nekad nezudīs.

..............................................................................................

19.maijs Skolēni kopā skolotājiem dosies ekskursijā uz Cēsu pusi, apmeklēs Ozolkalnu, dzīvniekus un vēstures muzeju.

..............................................................................................

6.maijs Stirnienes pamatskolas skolēni sveica savas māmiņas. Skolēni rādīja savas prasmes, ko ieguvuši pulciņos, interešu izglītības nodarbībās tas ir dziedāja, dejoja, spēlēja teātri, runāja dzeju, sveica ar ziediem un apsveikumiem savas māmiņas un vecmāmiņas. Lai jauki svētki!

..............................................................................................

30.aprīlis Stirnienes pamatskolēni: Ivars Dominiks Zeps, Anete Vintiša, Jolanta Erdmane, Jānis Lemps, piedalījās ekskursijā uz Lubāna ezeru, Nagļiem ,kur pētīja putnus, dzīvniekus, ... Tā bija balva par piedalīšanos novada konkursos un olimpiādēs.

..............................................................................................

28.aprīlis Skolā notika nebijis pasākums - Pavasara regate. Tika gatavoti kuģi, laivas, motorlaivas, burinieki. Notika izstāde, kuģu braukšanas sacensības, kurās uzvarēja Ēriks Stafeckis, Raimonds Ubagovskis, Inga Madžule, Jānis Piļpuks, u.c. Pēc pasākuma notika diskotēka, un tā bija super - tā teica visi skolēni.

...............................................................................................

24.aprīlis Meirānos notika zēnu vokālistu konkurss "Aiviekstes lakstīgala", Stirnienes pamatskolu pārstāvēja Ivars Dominiks Zeps, kas ieguva diplomu, par labāko tautas dziesmas interpretāciju izloksnē, bet Mārtiņš Upenieks ieguva kora specbalvu. Savukārt, skolas absolvents Jānis Zeps (tagad Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12.klase), ieguva pirmo vietu. Sveicam!

...............................................................................................

24.aprīlis Lielā talkas diena. Stirnienes pamatskolas skolēni piedalījās Stirnienes muižas parka sakopšanas talkā. Nu visa skolas un parka teritorijā izskatās jauki, jau raisās pumpuri un zaļa zāle redzama visapkārt. Vēl tikai ziedus... , tad jau vasara...

...............................................................................................

16.aprīlis Stirnienes pamatskolas 8.un 9.klases uzņem pie sevis ciemos Varakļānu vidusskolas 9.klasi. Savukārt, 7.klase dodas ciemos uz Dekšāru pamatskolu.

...............................................................................................

8.aprīlis Stirnienes pamatskolas 9.klases M.Upenieks vada pasākumu par Lieldienām. Katra klase gatavoja priekšnesumus, tiek meklēti interesantākie dzejoļi un krāsainākās olas. Vislabāk sevi parādīja jaunāko klašu skolēni, kas rūpīgi gatavojušies pasākumam.

...............................................................................................

7.aprīlis Jaunāko klašu skolēni apmeklēja leļļu teātra izrādi "Viena maza turku pupa" Varakļānos. Bērni vēroja aktieru spēli ar lellēm un pupas piedzīvojumus pasaules ceļos.

...............................................................................................

29.marts Stirnienes pamatskolas skolnieces Jolanta Erdmane un Anete Vintiša piedalījās zonas olimpiādē bioloģijā, kur Jolantai 3.vieta, bet Anetei 1.vieta. Ir apkopoti Erudītu konkursa rezultāti, kur A.Vintiša ieguva 1.vietu, E.Guzikovskis 3.vietu, bet I.D.Zeps - atzinība.

...............................................................................................

26.marts Madonā Stirnienes pamatskolas ģeogrāfu komanda Anete Vintiša, Elīna Eiduka un Mairis Salenieks piedalījās ģeogrāfijas olimpiādē, kur uzdevumi bija sagatavoti par Āfriku. Skolēniem līdzi juta skolotājs I.Grāmatnieks.

...............................................................................................

26.marts Stirnienes pamatskolas teātra grupa, skolotājas I.Zepas vadībā piedalījās Praulienā teātra svētkos. Skolēni izrādīja Perro pasakas "Runcis zābakos" fragmentus, piedalījās žūrijas darbā, vērojot citu skolēnu sniegumu, kā arī noslēgumā piedalījās diskotēkā. Par izrādi skolēni saņēma balvas, bet par labākajiem aktierim no Stirnienes atzina Aneti Vintišu un Daini Pauniņu.

...............................................................................................

25.marts Stirnienes pamatskolas skolēni, pedagogi un sabiedrības pārstāvji piedalījās piemiņas pasākumā Stirnienē pie stacijas, no kuras nevainīgi cilvēki tika izsūtīti uz Sibīriju. Pasākumā uzrunu teica Stirnienes tautas nama vadītāja I.Zepa, Varakļānu novada domes priekšsēdētāja M.Vilkauša, bet dzeju un dziesmas izskanēja Stirnienes skolēnu izpildījumā.

...............................................................................................

Marts Stirnienes pamatskolas 8.klases skolniece Ieva Grēvele Madonā latviešu valodas un literatūras olimpiādē ieguva 3.vietu. Sveicam!

...............................................................................................

10.marts Stirnienes pamatskolas volejbola komanda piedalījās novada sacensībām, kas notika Varakļānos. 9.klases skolēnus trenē skolotājs A.Pastars.

...............................................................................................

5.marts Stirnienes pamatskolas 8.un 9.klase piedalījās draudzības vakarā ar Varakļānu vidusskolas 9.klasi. Vakars kopā ar vienaudžiem jautrs un interesnats.

...............................................................................................

25.februāris Stirnienes pamatskolā, skolotāja I.Grāmatnieka vadībā, notika lidmašīnu sacensības "Ziemas virāžas", kur skolēni piedalījās ar pašgatavotiem lidaparātiem. Visprecīzākā lidmašīna pieder Eināram Guzikovskim, bet interesantākā Aigaram Piļpukam. Notika ātrāko un tālāk lidojošo modeļu sacensības.

...............................................................................................

26.februāris  Stirnienes pamatskolas 7.- 9.klase klausījās lekciju par Latvijas vēsturi. Skolēnus ar Latvijas vēstures notikumiem iepazīstināja Cālīša kungs un Okupācijas muzeja darbinieki. Pēc stāstījuma, ko pavadīja attēli un komentāri, skolēni veica praktisku uzdevumu. Skolēni uzdeva jautājumus Rīgas lektoriem, iepazina vēsturi no cita aspekta, kas bija interesanti.

...............................................................................................

23.februāris  Stirnienes pamatskolas daiļrunātāji piedalījās Varakļānos konkursā, kas veltīts Martas Bārbales jubilejai. 3.vietu ieguva Rihards Zeps, bet pārējiem atzinības diplomi. Skolēnus gatavoja V.Eiduka, I.Zepa, V.Pelša, G.Kurme.

...............................................................................................

19.februāris  Stirnienes pamatskolas 9.klase, kopā ar skolotāju Ivetu Pauniņu devās uz Madonu uz karjeras centru, lai iepazītu sīkāk savas spējas un iespējas turpmākajām mācībām. Visi ar nodarbību ir apmierināti, jo noteica savas spējas un iespējamo nākotnes profesiju.

...............................................................................................

15.februāris  Stirnienes pamatskolas teātra trupa organizēja teātra svētkus. Tika izrādīti divu lugu fragmenti: "Runcis zābakos" un "Princeses". Visus aizrāva jauno aktieru spēle, lomās iejutās Ieva Grēvele, Jolanta Erdmane, Elīna Eiduka, Anete Vintiša, Līga Piļpuka, Dainis Pauniņš, Jānis Madžulis, Ivars Dominiks Zeps, Toms Kumačevs, bet izrāžu režisore Ieva Zepa. Pēc pasākuma visi devās Grāfa "braucienā" uz Rīgu, bet pēc tam laukā tika svinēti Meteņi. 1.-4.klašu skolēni sacentās ragaviņu vilkšanā, bet 5.-9.klašu skolēni vilka bluķi, kas dažiem izrādās pat par smagu. Vispēcīgāki bija 9.klases skolēni, kas uzdevumu veica 1 minūtē.

...............................................................................................

8. - 12.februāris  Stirnienes pamatskolā notiks projektu nedēļa. Otrdien - lekcijas un mācību ekskursija uz Teiču rezervātu, par dzīvniekiem un putniem. Valdis Garančs iepazīstināja ar putnu un dzīvnieku dzīvi, to paradumiem. 6.-9.klašu skolēni kopā V.Garanču apmeklēja Teiču rezervātu un iepazina dzīvnieku pēdas, mācījās tās pazīt. Paskatieties bildes galerijā.

Trešdien datorātrakstīšanas sacensības un matemātikas pēcpusdiena "No visa pa druskai..." . Starp atjautības uzdevumiem, kustību vingrinājumiem, nepārspēta palika 7.klases komanda "Vistiņas". Tika pārbaudīta uzmanība, izveicība un problēmu risinājumi nestandarta situācijās. Saskaitot punktus: 56 punkti un 1.vieta 7.klasei, 2 vietu dalīja 9.un 8.klase, bet  5.un 6. klases palika trešajā vietā.

Šogad pirmo reizi notika datorātrrakstīšanas sacensības, kur skolēni sacentās, kurš uzrakstīs vairāk simbolu 5 minūtēs ar pusaklo metodi. Vērtēts tika simbolu skaits 5 minūtēs un punkti klāt pielikti, ja vārds ar garumzīmi un mīkstinājuma zīmi, bet punkti noņemti, ja bija kļūdas. Pirmo vietu ieguva 7.klases Anete Vintiša, kas vienā minūtē uzrakstīja 157 simbolus.

Uzdevums Jums: Uz jumta tup gailis, kas nodēja olu. Uz kuru pusi ripoja ola?

Ceturtdiena - Popiela un Valentīndienas pasākums, pēc tam diskotēka. Popielā klašu grupās uzvarēja 9.klase ar dziesmu "Rikšiem bērīti es palaidu", bet individuālajā sniegumā Dainis Počs ar dziesmu "Baba Toņa inženier". Muzikāli mīlīgā pasākumā - Valentīna diena, notika pāru uzdevumu veikšana uz atjautību un ātrumu, nepārspēts palika pāris: Ieva un Mārtiņš.

Piektdiena - Martas Bārbales dzejas stunda, projektu prezentācija. M.Bārbales dzeju vislabāk runāja Rihards Zeps, Gunta Greisle, Dainis Počs, Jānis Madžulis un Anete Vintiša. Lai veicas novada konkursā!

Šajā nedēļā 1.klases skolēni baudīs savas brīvdienas.

Šogad ziema ir īpaši skaista un bērni tos izbauda pie skolas katru dienu. Šos mirkļus var redzēt arī bildēs.

...............................................................................................

Janvāris- februāris  Stirnienes pamatskolas skolēni piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs. Ieva Grēvele - latviešu valodas, Jolanta Erdmane - krievu valodas, Juris Jaungailis un Jānis Lemps - ķīmija, Anete Vintiša, Ivars Dominiks Zeps - matemātika, Anete Vintiša - ģeogrāfijas. Lai izdodas!

...............................................................................................

29.janvāris pulksten 17.00  Stirnienes pamatskolas 8.klase, kopā ar skolotāju Ivetu Pauniņu piedalījās Varakļānos Pankūku ballē, kas notika projekta "Lec" ietvaros. Skolēni rādīja savu gatavoto jauno recepti pankūkām, kas tika turpat uz vietas prezentēta; tika piemeklēti atbilstošie aksesuāri un tērpi. Pēc savu recepšu demonstrēšanas, tika spēlētas spēles un veikti dažādi konkursu uzdevumi. Kopā ar citu skolu vienaudžiem atpūtās skolēnu diskotēkā.

...............................................................................................

27.janvāris pulksten 15.00  Stirnienes TN notika Varakļānu mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts. Koncertā piedalījās skolēni, kas mācās mūzikas skolā no mūsējās: Anete Vintiša, Ieva Grēvele, Elīna Eiduka. Klausītājus aizrāva jauno mūziķu spēle  gan solo numuri, gan kopā veidotie. Beigās mūzikas takti sita ne tikai pedagogi, bet arī klausītāji, kuriem kājas kustējās deju ritmos. Lai jaukas melodijas tiek izvirpinātas arī turpmāk mūzikas skolas audzēkņiem! Paskatieties bildes galerijā.

...............................................................................................

26.janvāris pulksten 12.00  Skolēnu karnevāls "Spožais disko" - Stirnienes TN. Visi ierodas tērpos, jo spožāk, jo labāk, jo jautrāk, jo interesantāk. Skolēni kopā ar skolotājiem ieradās "spoži" un "vizoši", kā jau 80 -gados, bet kam pietrūka, tos "apģērba" vadītājas Ieva, Anete, Elīna. Katra klases rādīja savus priekšnesumus: dziesmā, dejā, lugā - par godu tīģera gadam. Pa vidu tika iets rotaļās, spēlētas spēles un sacerētas dziesmas. Pasākuma beigās tika izvēlēts Disko karaliene - Gunta Greisle, Disko karalis - Aigars Piļpuks. Pēc pasākuma visi jautrojās skolēnu diskotēkā. Paskatieties bildes galerijā.

...............................................................................................

22.decembris pulksten 11.00  Skolēnu eglīte "Pasaka sākas ar ..." - Stirnienes TN. Skolēni dzejā, dejā, dziesmā,  maskās, kustībās gaidīs Ziemassvētkus, Muižas gr...., u.c.pārsteigumus. Jaunāko klašu skolēni uzvedīs lugu ar dziesmām un dejām "Pelēnu Ziemassvētki", bet 5. un 8.klases skolēni meklēs laimi pasakās un mēģinās uzburt pasaku par realitāti, savukārt 6., 7.klašu skolēni dosies ciemos pie Sarkangalvītes un vilka. Paskatieties bildes galerijā.

...............................................................................................

21.decembris pulksten 9.00  Baltā stunda - Stirnienes TN, ceturtās adventes svecītes iedegšana, priestera D.Abricka uzruna. Savu sniegumu rādīja skolas garīgais ansamblis. Skolas direktore R.Pelša stāstīja pasaku par cilvēka dzīves gājumu un sargenģeļiem, kas palīdz katram cilvēkam. Tas ir pārdomu laiks pirms svētkiem, tāpēc katra "baltā plauksta" un priestera iedegtā ceturtā svecīte adventes vainagā mūs visus tuvina Ziemassvētku brīnumam. Skolas garīgais ansamblis vienojās kopīgā dziesmā un visi kopā aizdomājāmies par klusajiem Ziemassvētkiem. Paskatieties bildes galerijā.

...............................................................................................

20.decembris   Stirnienes pamatskolas skolēni devās uz Rīgu, lai noskatītos pirmo bērnu rokoperu "Olivers", ko veidoja Laila Ilze Purmaliete. Pateicoties skolēnu labajiem darbiem skolā, pagastā, novadā - Ilze Purmaliete uzdāvināja biļetes uz izrādi, bet Varakļānu novada dome ( priekšsēdētāja Modra Vilkauša) sponsorēja ceļa izdevumus uz Rīgu. Pirms brīnišķīgās izrādes skolēni, skolēni sveica rokoperas autori, pateicās par iespēju būt kopā ar aktieriem un dziedātājiem Arēnā Rīga. Pēc izrādes apskatījām naksnīgo Rīgu, Lido kompleksu un tad jau sniegains mājupceļš. Paldies par jauko Ziemassvētku pārsteigumu!

...............................................................................................

18.decembris   Stirnienes pamatskolas jaunāko klašu skolēni, gatavojoties Ziemassvētkiem, piedalīsies muzikālajā ceļojumā "Pa pilsētām...". Tika iepazītas dažādas pilsētas, to mūzika, cilvēki, kā arī jāveic dažādi uzdevumi. Patika atrast atbildes uz dažādiem jautājumiem, piedalīties dažādos atjautības uzdevumos. Beigās visi skatījās multfilmu.

...............................................................................................

3.decembris  Jaunāko klašu skolēni ar savām pašgatavotām mašīnām piedalījās "Rudens rallijā". Tika demonstrētas pašizgatavotās mašīnas. Skolēni ar savām mašīnām veica dažādus braucienus, gan pa līdzenu virsmu, gan dažādām virāžām. Visvairāk godalgu guva Dainis Počs, kas piedalījās visos iespējamos sacensību veidos.

...............................................................................................

3.decembris  Jaunāko klašu skolēni apmeklēja Baltijas cirku Varakļānos. Tika iepazīti trīs klauni, žonglieri, u.c. Ar pozitīvām emocijām un labu noskaņojumu skolēni noskatījās izrādi un vēl ilgi pārrunāja visus iespaidus.

...............................................................................................

30.novembris  Stirnienes pamatskolā tika iedegta pirmā adventes svecīte, to iededza 9.klases līdzpārvaldes dalībnieki. Visi vienojās kopīgā lūgšanā un savu ieceru un velmju piepildīšanā šajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā. Tas ir pārdomu laiks.

...............................................................................................

27.novembris  Stirnienes pamatskolas 8. un 9.klašu skolēni piedalījās draudzības vakarā Varakļānu vidusskolā kopā ar vienaudžiem no pilsētas un Murmastienes skolas. Tika gatavoti priekšnesumi, spēles un rotaļas. Katras skolas audzēkņi prezentēja savu skolu un klasi, iepazīstināja ar sevi. Skolēniem izrādīja vidusskolu, iepazīstināja ar skolas iespējām. Skolēni spēlēja spēles, dejoja, atpūtās un ieguva jaunus draugus.

...............................................................................................

21.novembris  Stirnienes draudzes namā notika sv. Cecīlijas dienai veltīts garīgo un laicīgo dziesmu koncerts. Pasākumā piedalījās Stirnienes pamatskolas skolēni un absolventi, kā arī novada labākie dziedātāji. Pasākumu organizēja, gatavoja skolotāja Ieva Zepa. Pasākumu filmēja TV -3, jo skolotāja Ieva Zepa ir izvirzīta par laureāti  Latvijas lepnums - par Dziedošo dienu organizēšanu Stirnienē. Rīgā pasākums notiks 14.decembrī, neaizmirsīsim paskatīties TV. Sveicam!

...............................................................................................

20.novembris  Varakļānu kultūras namā notika novada visu iestāžu iepazīšanās vakars, kur katrs uzņēmums, iestāde prezentēja sevi un parādīja savus labos darbus. Stirnienes pamatskolas darbinieki, ģērbušies atbilstoši grāfa Borha laikiem, ar pašu Borhu priekšgalā, stāstīja, runāja, izspēlēja pasaku, kurā bija ietverta informācija par skolu un tajā notiekošo.

...............................................................................................

18.novembris  Stirnienes pamatskolas skolēni dziedāja, dejoja, runāja dzeju un spēlēja teātri par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 91. gadadienai. Koncertu noskatījās skolēnu vecāki un sabiedrības pārstāvji. Bilžu galerijā var redzēt bildes arī no tautas namā izskanējušā koncerta 14.novembrī, kurā piedalījās arī mūsu skolēni. Paskatieties bildes galerijā.

...............................................................................................

11.novembris  Stirnienes pamatskolas skolēni piedalījās Lāčplēša dienas dienas pasākumos: vispirms skolā visi ieklausījāmies skolotāja I.Grāmatnieka stāstījumā par Lāčplēša dienas rašanos un brīvības kaujām par Latviju. Noskatījāmies arī filmu fragmentus par šo tēmu. Pēcpusdienā zēni - Juris, Jānis, Viktors, Aigars, kopā ar skolas direktori R.Pelšu un Varakļānu pagasta Pārvaldes vadītāju J.Mozgu piedalījās svinīgā pasākumā Kapenieku kapos pie Lāčplēša ordeņa kavalieru atdusas vietām. Bet pašā vakarā zēni piedalījās Varakļānos lāpu gājienā, tas ir neaizmirstams kopības un atceres pasākums. Paskatieties bildes galerijā.

...............................................................................................

10.novembris  Stirnienes pamatskolas 1.-4.klašu skolēni piedalījās ar savu programmu Mārtiņdienas pasākumā, bet akordeonu spēlēja skolotāja T.Pelša. Savos vārda svētkos tika sumināts Mārtiņš Upenieks, kuram visi kopā veltījām dziesmu.  Šogad uz tirgu bija ieradušies tikai seši pārdevēji, bet pircēju gan daudz, tāpēc prece ātri tika izpirkta. Pēc pasākumā notika skolēnu diskotēka, kuru vadīja Jānis Lemps, Dainis Pauniņš, Mārtiņš Upenieks. Paskatieties bildes galerijā.

...............................................................................................

5.novembris  Stirnienes pamatskolas skolēni un skolotāji piedalījās Ražas svētkos, kas notika Stirnienē draudzes namā. Vispirms skolēni piedalījās dievkalpojumā, ko vadīja draudzes priesteris Daumants Abrickis, dziedāja mūsu skolas garīgais ansamblis un solisti: Anete, Ieva, Jolanta, Mārtiņš, Jānis, Dominiks. Otrajā daļā savus priekšnesumus sniedza zēnu vokālais ansamblis, pirmsskolas grupa. Kopīgi tika dziedātas dziesmas, iets rotaļās un beigās visi mielojās ar rudens veltēm. Paskatieties bildes galerijā.

................................................................................................

4.novembris  Stirnienes pamatskolā viesojās  aktieri ar programmu "No dziesmiņas uz sirsniņu", kas visus ievadīja dzejas, dziesmas un kustību pasaulē. Aktieri dziedāja, dejoja, to darīja arī visi skatītāji un laiks kopā aizritēja jaukā noskaņojumā. Paskatieties bildes galerijā.

................................................................................................

23.oktobris  Stirnienes pamatskolas 1.-4.klašu skolēni piedalījās Varakļānu novada pasākumā, kurā rādīja savas spējas, iespējas, veicot dažādus uzdevumus. Skolēni rādīja savu mājas darbu: zaķēnu deju, tad kopā ar citiem skolēniem komandās veicas dažādus uzdevumus par mežu. Uzvarēja draudzība, katrs skolēns saņēma diplomu par savu veikumu. Pasākumā beigās visi piedalījās kopīgās stafetēs un tapa kopīgs foto.

................................................................................................

20.oktobris  Stirnienes pamatskolā viesojās  un ar vecākiem tikās Varakļānu novada sociālā dienesta vadītāja Aina Kanča. Vecāki tika iepazīstināti ar sociālā dienesta darbu, uzdeva sev interesējošus jautājumus. Skolas direktora v.i. R.Pelša, iepazīstināja ar skolas dzīves aktualitātēm, bet klašu audzinātāji informēja par skolēnu mācību un audzināšanas jautājumiem savās klasēs.

................................................................................................

19.-23.oktobris  Stirnienes pamatskolā notika krāsu nedēļa. Katru dienu apģērbā dominēja noteikta krāsa. Krāsu salikumus skolēniem un darbiniekiem vērtēs skolēnu komisija, kas ir izstrādājusi noteiktus kritērijus. Pirmdien visiem jāģērbjas violetā tonī. Krāsu salikumu katrs skolēns un  skolotājs veidoja citādi, visgrūtāk bija otrdien, jo oranžas krāsas kaut kā skapjos nevarēja atrast.

................................................................................................

9.oktobris  Stirnienes pamatskolas 16 skolēni, skolotāja Andreja Pastara vadībā piedalījās Madonā rudens krosā. Vislabāk veicās Sintijai Piļpukai, kas savā grupā ieguva 4. vietu. Vidējā grupā labākus rezultātus uzrādīja Jānis Lemps. Sveicam!

................................................................................................

2.oktobris  Stirnienes pamatskolā notika Skolotāju diena. Skolēni sirsnīgi sveica visus skolotājus un darbiniekus. Paldies par jauko brīdi un skaistajiem ziediem visiem skolēniem - saka skolotāju saime. Pēc pasākuma mācību stundas vadīja 9.klases skolēni, kas iejutās skolotāju lomā.  Paskatieties bildes galerijā.

................................................................................................

30.septembris  Stirnienes pamatskolā notika Veselības diena. Skolēni aktīvi sportoja un piedalījās krosā. Uzvarētāji krosā piedalīsies 9.oktobrī krosā Madonā. Lai izdodas!

................................................................................................

29.septembris  Stirnienes pamatskolā notika Miķeļdienai veltīts pasākums. Klases veidoja neparasto dārzeņu izstādi, katra kompozīcija izcēlās ar savu īpašo "rozīnīti". Pēc žūrijas vērtējuma par labāko tika atzīta 1. un 2.klases darbs. Pēc stundām skolēni priecājās skolēnu diskotēkā.  

................................................................................................

24.septembris  Stirnienes pamatskolā notika Dzejas stunda, ko gatavoja katra klase, teātra kopa kopā ar skolotāju Ievu Zepu. Skolēni sniedza savus priekšnesumos dzejā, kustībā, runā un zīmējumos. Tad visi tika sadalīti grupās un veidoja no atsevišķiem vārdiem dzejoļus. Pēc rūpīga darba, notika savas dzejas prezentācija, kas izvērtās atraktīva un interesanta. Visi dzejoļi tika iesieti vienā grāmatā - tā radās Dzejas dienas grāmata. Paskatieties bildes galerijā.

................................................................................................

1.septembris - Stirnienes pamatskolā kopā Stirnienes TN uz svinīgo pasākumu veltītu Zinību dienai pulcējās skolēni, vecāki, skolotāji, tehniskie darbinieki, viesi. Svētkos visus sveica skolas direktora v.i. Rita Pelša, Varakļānu novada pašvaldības priekšsēdētāja Modra Vilkauša, Stirnienes draudzes priesteris Daumants Abrickis.  Bijusī skolas direktore Aina Grāmatniece sveica visus svētkos, vēlot labu sadarbību un komandas darbību. M. Vilkauša par ilggadēju un radošu darbu pasniedza atzinības rakstu A.Grāmatniecei, bet skolas darbinieki sveica dzīves skaistajā jubilejā.

Ciemos ieradās sunītis Pifs, kas vēlējās mācīties skolā. Tomēr noskaidrojis, ka skolā jābūt katru dienu, jāmācās un jāpilda uzdotie darbi, sunītis Pifs nolēma vēl izaudzēt garāku astīti un tikai tad iet uz skolu. Paskatieties bildes galerijā.

................................................................................................

27.augusts  Stirnienes pamatskolā viesojās Varakļānu novada deputāti un novada pašvaldības priekšsēdētāja Modra Vilkauša. Paskatieties bildes galerijā.

................................................................................................

16.augusts  Stirnienes pamatskolā viesojās grāfienes - Borchu dzimtas pēcteces: Agnes von der Borch un Karolina von der Borch. Paskatieties bildes galerijā.

................................................................................................

 

 

 

2008./2009.mācību gads

................................................................................................

12.jūnijs  Stirnienes pamatskolas 9.klases skolēniem Eināram, Santai P., Lienei, Jānim, Santai S., Matīsam, Santai U., Dainai, Airitai - skan izlaiduma valsis.

Ar tauriņiem pļavā skriedamies,

Ar cīruļiem gavilējot,

Tu saulainus mirkļus smiedamies

Iesēsi vasaras vējos.

Un vēlāk, ar dienām skriedamies,

Tu atmiņās aizkavēsies.

Pie dārgajiem mirkļiem, kas smiedamies,

Reiz kaisīti vasaras vējos.

Jauku Jums visiem ceļa vēju nākotnes ceļos!

................................................................................................

29.maijs  Stirnienes pamatskolas 1.-8.klašu skolēni saņēma liecības par savu padarīto darbu šajā mācību gadā. Un tagad ... Jaukas  vasaras brīvdienas!

................................................................................................

27.maijs  Stirnienes pamatskolas skolēni piedalījās sporta dienā. Mēs piedalījāmies individuālās un komandu sacensībās.

28.maijs - visas klases organizēja klases vakarus, lai kopā atvadītos no šī mācību gada.

................................................................................................

28.maijs  Stirnienes pamatskolas pirmsskolas skolēni tiekas savā izlaidumā. Skolēni rādīja savu veikumu šajā gadā - runāja, dziedāja, gāja rotaļās, spēlēja teātri.

................................................................................................

22.maijs  Stirnienes pamatskolas 9.klases skolēniem Eināram, Santai P., Lienei, Jānim, Santai S., Matīsam, Santai U., Dainai, Airitai - skanēja Pēdējais zvans šajā skolā. Visus sveica skolas direktore A. Grāmatniece, kas norādīja, ka esam stipri, varoši un daroši Latgalieši, vēlēja veiksmi tālāk. Savus novēlējumus un atmiņas par iepriekšējo runāja, dziedāja un dejoja visas klases, kā arī gudrības eliksīru dāvāja teātra pulciņa dalībnieki. 1.klases audzinātāja R.Pelša, vēlot izdošanos eksāmenos, stāstīja pasaku, bet 9.klases audzinātājs I.Grāmatnieks runāja vairāk dzejiski. Savukārt, 9.klases skolēni izrunāja un izdziedāja savus skolā pavadītos gadus.

................................................................................................

8.maijs  Stirnienes pamatskolas skolēni ar koncertu sveica savas māmiņas. Skolēni dziedāja, dejoja, runāja dzeju, kā arī izspēlēja teātri "Zagļi".

................................................................................................

6.maijs  Stirnienes pamatskolas skolēni devās ekskursijā uz Daugavpili, kur apmeklēja ZOO dārzu, kur iepazinās ar dažādiem rāpuļiem un eksotiskiem dzīvniekiem. Skolēnus aizrāva dzīvnieki, jo daļu varēja ne tikai apskatīt, bet arī ņemt rokās un aplūkot rūpīgi. Pēc tam visi atpūtāmies spēlējot bolingu. Tad devāmies uz Aglonas maizes muzeju, kur visus aizrāva vadītājas Vijas interesantais stāstījums un maizes degustācija. Pa ceļam uz mājām, iegriezāmies Preiļu leļļu muzejā, kā arī daži izmantoja iespēju ietērpties prinču un princešu apģērbos. Tas bija jauks piedzīvojums!

................................................................................................

1.maijs un 4.maijs  Stirnienes pamatskolas saime svinēja valsts svētkus.

................................................................................................

15.aprīlis - 17.aprīlis  Stirnienes pamatskolas skolēni aktīvi iesaistījās lielajā talkā. Vispirms visa skolas saime saposa savas skolas apkārtni, skolas parku, internāta apkārtni. Piektdien Talkas koordinatora Jāņa Bārbala un meža saimnieka Andra Apeiņa vadībā talkoja Stirnienē pie kapiem un valsts mežā. Tika sakopts mežs, ceļmalas, savācot divas lielās piekabes ar atkritumiem. Darba gaitā iepazināmies ar gulbjiem, kas dzīvo karjeras ūdeņos, kā arī ar odzēm, kas sauļojās sūnās. Paskatieties bildes galerijā.

................................................................................................

 Marts   Stirnienes pamatskolas skolēni piedalās rajona mācību olimpiādēs, Ieva Grēvele angļu valodā, Airita Vintiša ģeogrāfijā, Jolanta Erdmane bioloģijā, Ilga Kozuliņa krievu valodā. Sveicam Ilgu ar iegūto atzinību olimpiādē. Sveicam Jolantu Erdmani ar iegūto 1.vietu zonā bioloģijas olimpiādē.

................................................................................................

25. marts   Stirnienes pamatskolas saime, kopā ar Stirnienes Tautas nama vokālā ansambļa dalībniecēm, Varakļānu pagasta priekšsēdētāju Jāni Bārbalu, sabiedrības pārstāvjiem piedalījās atceres pasākumā pie Stirnienes piemiņas akmens. Pasākumā, kas veltīts komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai, piedalījās arī tā laika aculiecinieks Aleksandrs Eriņš. Tika dziedātas dziesmas un skaitīti dzejoļi. Pēc pasākuma visi tika aicināti uz Svēto misi.

................................................................................................

19. marts   Ir Jāzepa diena, kuras ietvaros skolēni piedalījās dievkalpojumā Stirnienes baznīcā. Pēc tam skolas daiļrunātāji, teātra pulciņa dalībnieki un folkloras ansambļa dziedātāji izrunāja un izdziedāja "Latgaliešu stāstus". Tika spēlēts iestudējums „Zagļi’’, lomās iejutās Ieva Grēvele, Ilga Kozuliņa, Linda Rigerte, Airita Vintiša, Jānis Madžulis, Juris Jaungailis, Mārtiņš Upenieks un visas dziesmas izpildīja folkloras grupa akordeona pavadījumu, ko spēlēja Anete Vintiša. Bija arī mazs ieskats latgaliešu stāstā par zirņiem, un arī stāstā „Žagatiņa”, ko izstāstīja Santa Upeniece, Ivars Dominiks Zeps, Jānis Lemps, Dainis Pauniņš.

................................................................................................

10.marts   Stirnienes pamatskolas skolēni, skolotāji un vecāki piedalījās republikas organizētajā akcijā "Skolu vienības uguns". Visi kopā, pie ugunskura, kas dega visu dienu, nodziedājām Latvijas Republikas himnu, ieklausījāmies skolas direktores uzrunā. Pasākumu noslēdzām ar dziesmu "Bēdu manu lielu bēdu". Par visu akciju var sīkāk uzzināt www.visulatvijai.lv

................................................................................................

24. februāris   9.klases meitenes organizē diskotēku, lai atpūstos un izdejotos Meteņu dienu noslēdzot, jo jau 25.februāris ir Pelnu dienu. Savukārt jaunāko klašu skolēni baudīs ziemas priekus ar ragaviņām, veicot dažādas stafetes, nobraucienus no kalna un sacenšoties ātruma braukšanā.

................................................................................................

21.februāris   Stirnienes pamatskolas 7.-9. klašu skolēni piedalījās Meteņu dienā, kas norisinājās Stirnienē uz kalna. Skolēni jautri pavadīja laiku, braucot ar ragaviņām, slēpēm, baudīja ziemas priekus. neizpalika arī ugunskurs, silta tēja un karstas desiņas.

................................................................................................

Februāris   Stirnienes pamatskolas skolēni piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs rajonā: Santa Saleniece matemātikas, Santa Pelša vēstures, Ilga Kozuliņa krievu valodas, Ieva Grēvele bioloģijas olimpiādēs.

................................................................................................

9.- 13.februāris   Stirnienes pamatskolas skolēniem bija projektu nedēļa. Pirmdien - 9.klases skolēni darbojās ar dabaszinības tēmām. Otrdien- visi strādāja pie projektiem, bet pēcpusdienā piedalījās popielā un diskotēkā. Katra klases pārstāvji bija sagatavojuši priekšnesumus, kuros sevi parādīja un iejutās mūziķu tēlos. Skatītājus aizrāva 1.un 2.klases jaunie dziedātāji, 5. un 6. klases zēni, 8.klases meitenes, kā arī 9.klases komanda. Pasākumu vadīja 7.klases komanda. Par mūziku rūpējās un diskotēku vadīja 9.klases Matīss Teilāns.

Trešdien - notika matemātikas pēcpusdiena 5.-9.klasēm. Pasākumu vadīja 8.klases meitenes un skolotāja Iveta Pauniņa. Pirmo vietu ieguva 9.klases komanda. Bet rotaļu pēcpusdienu vadīja skolotāja Inga Ubagovska 1.-4.klasēm. Ceturtdien - visi iesaistījās Valentīndienas pasākumā, ko vadīja teātra pulciņa dalībnieki Jānis, ieva, Airita, skolotājas Ievas Zepas vadībā. Dalībnieki veica dažādus atjautības uzdevumus, dejoja, kā arī jautri izklaidējās. Pirmo vietu ieguva Santa un Mārtiņš, otro vietu Santa un Mairis.

 Piektdien - skolēni prezentēja savu darbu projektu nedēļā, bet 2.-4.klašu skolēni piedalījās latviešu valodas pēcpusdienā. Projektu nedēļā skolēni skatījās izglītojošas filmas vēsturē, ģeogrāfijā, kā arī multfilmas.

................................................................................................

3.februāris   Stirnienes pamatskolas mūsdienu deju grupa: Anete, Elīna, Linda, Jolanta, Sandra, Ilga, Līga piedalījās Madonā koncertā. Meitenes izpildīja pašu veidotu deju soļu kombināciju. Mūzikas pamatā bija ārzemju autoru dziesma.

................................................................................................

2.februāris   Santa Upeniece piedalījās austrumlatgales skatuves runas zonas konkursā Balvos, kur iekļuva otrajā kārtā, labi norunājot "Žagatiņu" un Martuževas dzejoli. Santa 19.janvārī Madonas konkursā ieguva pirmo vietu. Skolnieci gatavoja skolotāja Ieva Zepa.

................................................................................................

21.janvāris   Stirnienes pamatskolā notika Kalpakam veltīts pasākums, kuru gatavoja 8.klase un klases audzinātāja Iveta Pauniņa. Skolēni piedalījās viktorīnā, meklēja atbildes par Oskaru Kalpaku, kā arī dziedāja dziesmas, ko katra klase bija sagatavojusi tieši šim pasākumam. Viktorīnā uzvarēja 9.klases komanda. Pēc tam visi gan skolēni, gan skolotāji veidoja sniega cietokšņus un piedalījās to aizstāvēšanā.  Skolēni veidoja pasākuma aprakstu un prezentāciju un visus materiālus iesniedza Madonas rajona BJC konkursam.

................................................................................................

15.janvāris   Skolēni piedalījās skolas diskotēkā, ko vadīja Matīss Teilāns. Visi skolēni aktīvi dejoja latviešu un ārzemju mūzikas ritmā.

................................................................................................

3.janvāris   Rajona mācību olimpiādēs piedalījās Matīss Teilāns (mājturība 7.vieta), Anete Vintiša 9 mājturība 10. vietas), Santa Pelša latviešu valodas un literatūras olimpiāde.

................................................................................................

19.decembris 11.00  Stirnienes Tautas namā notika Baltā stunda, kuru vadīja Stirnienes katoļu draudzes priesteris Daumants Abrickis, lai mūs tuvinātu Ziemassvētku brīnumam.

Gribas, lai baltā pasaulē
Balti sniegi snieg.
Un uz baltiem lielceļiem
Balti cilvēki iet. Un lai baltos cilvēkos
Baltas domas dzimst,
Un lai baltās darbdienās
Balti svētki ir.

................................................................................................

18.decembris 12.00  Stirnienes Tautas namā notika skolēnu ieskaņas koncerts Ziemassvētkiem. Visas klases savas spējas parādīja teātra mākslā, tika izspēlētas epizodes no lugām "Cūkgans un princese", "Vilks un suns", "Boņa sievietes", "Priecīgu raudāšanu", "Ragana mežā", Rūķi sacentās runāšanā, bet dejotāji iedancoja "Ziemassvētki sabraukuši". Vokālo ansambļu dziedātāji skandēja dziesmas Ziemassvētkiem.

................................................................................................

Decembris   Stirnienes pamatskola lepojas ar skolēniem, kas sevi labi parādījuši sekmēs un ārpusstundu darbā. Tie ir: Aļona Grigorjeva, Inga Madžule, Rihards Zeps, Vineta Justele, Raimonds Ubagovskis, Dainis Počs, Ieva Zeimule, Gunta Greisle, Ivars Dominiks Zeps, Anete Vintiša, Elīna Eiduka, Jolanta Erdmane, Ieva Grēvele, Jānis Madžuls, Juris Jaungailis, Jānis Lemps, Edgars Vilkaušs, Santa Pelša, Santa Saleniece, Airita Vintiša.

................................................................................................

15.decembris  Stirnienes pamatskolas sienas avīzes "Bums" redakcijā ir notikušas izmaiņas. No galvenās redaktores amata ir aizgājusi Santa Pelša, bet viņas vietā ir ievēlēta Anete Vintiša. Anete kopā ar saviem domubiedriem ir izdevusi kārtējo sienas avīzes numuru un sagatavojusi "Brīvsoli" rajonam..

................................................................................................

6.decembris 10.00  Stirnienes Tautas namā ciemos pie Stirnienes pamatskolas bērniem ieradās Rūķi no Rīgas. Skolēni sagatavoja priekšnesumus, lai saņemtu dāvanas un darbotos kopā ar Rūķiem. Rūķi draiskojās, gāja rotaļās, bārstīja atjautības teicienus, klausījās dzejoļus un dziesmas, dejoja. Rūķis Slinķis - nedarīja neko, un aicināja sev visus līdzi gulēt vēl 4500 gadus zem ozola saknēm. 7.klases skolēni: Ieva, Līga, Jolanta, Jānis, Dainis, Toms visus iepriecināja ar skaistām dzejas rindām. Rūķus pārsteidza skolēnu individuālie priekšnesumi, kur skolēni dziedāja un spēlēja mūzikas instrumentus, piemēram Ieva Grēvele, Ivars Dominiks Zeps, Anete Vintiša, Elīna Eiduka, Gunta Greisle, Daira Eiduka. Katrs skolnieks pēc sava priekšnesuma saņēma jaukas dāvanas un pārsteigumus. Tas bija viens jauks piedzīvojums vecākiem kopā ar saviem bērniem!

Es palūgšu baltajam eņģelim,
Kurš man tik pazīstams šķiet-
Lai aiziet pie Jums un palūko,
Kā Jums Tev šais Ziemsvētkos iet?
Lai uzliek roku uz pleca,
Un nekad vairs nenoņem nost.

................................................................................................

4.decembris   Stirnienes pamatskolu rajona bioloģijas olimpiādē pārstāvēja Airita Vintiša 9.klase, kas startēja atbilstoši savām spējām. Skolnieci sagatavoja skolotāja Anita Seile.

................................................................................................

29.novembris 16.00  Stirnienes draudzes namā notika Sv. Cecīlijas dienai veltīts koncerts. Koncertēja Stirnienes pamatskolas skolēni, absolventi un viesi. Pasākumu organizēja Ieva Zepa.

................................................................................................

14.novembris 10.00  Skolā notika koncerts veltīts Latvijas 90 gadadienai. Skolēni izdziedāja, izrunāja, izdejoja Latviju dziesmās, dzejoļos, dejās, pašsacerētos dzejoļos. Paskatieties bildes galerijā.

................................................................................................

11.novembris Skolā notika pasākums veltīts Lāčplēša dienai. To organizēja skolotājs Andrejs Pastars. Skolēni piedalījās sporta izturības vingrinājumos, stafetēs un citās atrakcijās. Visi skolēni ar aizrautību darbojās un sevi pierādīja precizitātē, izturībā, atjautībā. Vislabāk veicās Santai Saleniecei, Eināram Justam, Maijai Čeičiniekai, Aļonai Grigorjevai.

................................................................................................

10.novembris Madonā projekta "Tu esi Latvija" ietvaros notika noslēguma pasākums. Tajā notika Madonas rajona Lepnuma grāmatas prezentācija un skolu jaunatnes kolektīvu laureātu koncerts. Koncertā piedalījās arī Stirnienes pamatskolas skolēni un absolventi. Mūsu kolektīva dziedājums bija pārliecinošs, izteiksmīgs, skanīgs. Skolēnus sagatavoja Ieva Zepa, diriģēja Jānis Gruduls, pie klavierēm Agnija Strūberga. Pasākumā tiks godināti skolu skolēni un skolotāji, kas aktīvāk darbojās šajā projektā. Balvas no Stirnienes pamatskolas saņēma Valda Eiduka un Rita Pelša. Madonas muzejā ir apskatāma skolu materiālu izstāde par pagastiem. Paskatieties bildes galerijā.

................................................................................................

7.novembris Skolā 9.klase kopā ar klases audzinātāju organizēja Draudzības pasākumu ar Atašienes vidusskolas 9.klasi. Daļa skolēni satiekas kopā mūzikas un mākslas skolā, tāpēc arī nolēma satikties. Skolēni kopīgi veica uzdevumus, iepazinās, dejoja, ...

................................................................................................

7.novembris Stirnienes pamatskolas folkloras grupa piedalījās Varakļānos Mūzikas svētkos, kuros piedalījās apkārtnes muzicējošie jaunieši no Murmastienes, Barkavas, Varakļāniem.  Mūsējie rādīja savus priekšnesumus ar dziesmām, dejām un rotaļām, pašiem dziedot un spēlējot. Pasākumam skolēnus sagatavoja Ieva Zepa.

................................................................................................

7.novembris Skolā tika svinēta Mārtiņdiena, sveikti gaviļnieki. Pasākumu organizēja 8.klase ar audzinātāju Ivetu Pauniņu. 8.klase noformēja telpu un Ilga Kozuliņa stāstīja par tradīcijām Mārtiņos. Uz tirgu ieradās skolas folkloras grupa, kas sveica visus ar dziesmām, dejām, atrakcijām un jautrību. Neizpalika arī "ziedojumi" mūzikas instrumentu spēlētājiem un dziedātājiem. Pēc pasākuma notika tirgus ar pirkšanu un pārdošanu.

................................................................................................

3.novembris Sākas skolā mācības, bet rīts .... tāds noslēpumains, degs sveces, staigās ... spoki, maskas, ieradīsies ķirbji. Helovīna stundu organizēja skolotāja Antoņina Pastare, bet katra klase ieradās maskās un ar savu paveikto mājas darbu. Notika masku parāde un katrs stāstīja par sevi angļu valodā. Iespaidīgākās maskas bija 5. un 6.klasei. Pasākuma noskaņu radīja interesanti ķirbji un gaismiņas tajos.

................................................................................................

20.- 24.oktobris Laiks sev un atpūtai, .... ir sākušas skolēnu brīvdienas. Lai izdodas atpūsties, izklaidēties, satikt draugus, ....

................................................................................................

28.oktobris Ļaudonas vidusskolā notika pieredzes apmaiņas seminārs 5.-9.klašu līdzpārvaldes vadītājiem. Stirnienes pamatskolas līdzpārvaldi pārstāvēja Santa Pelša, kas iepazinās ar citu veikto un stāstīja par savas skolas darbu. Notika ar iepazīšanās ar Ļaudonas pagasta interesantākajām vietām.

................................................................................................

27.oktobris Madonā notika konkurss 5.-6.klašu skolēniem "Mēs piederam Latvijai". Stirnienes pamatskolu pārstāvēja Anete Vintiša, kas gatavoja stāstījumu par ievērojamākajām vietām un cilvēkiem Varakļānu pagastā. Meitenes stāstījumu papildināja arī pašas veidotā prezentācija un foto bildes. Anete konkursā stāstīja par savu pagastu, atbildēja uz 20 testa jautājumiem par Latviju. Žūrija, saskaitot punktus, Anetes sniegumu novērtēja ar trešo vietu. Skolnieci pasākumam gatavoja skolotāja Vija Pelša.

................................................................................................

23.oktobris Stirnienes pamatskolā  notika Retro balle, ko organizēja 9.klases Santa Upeniece un Santa Pelša. Uzdevums visiem - ierasties vecāku un vecvecāku laika apģērbos, stilā un noskaņās. Pasākumā skolēni demonstrēja savu izdomu, atjautību un radošumu ģērbjoties netradicionāli. Ballē notika tērpu skate uz "sarkanā" paklāja, dažādas spēles, atrakcijas un konkursi. Īpaši aizrāva puzles likšana, kur jāsaliek vectēvu laika kalendāru bildes. Komandām izdomu prasīja atminēt "tautas" dungotās dziesmas. Pēc pasākuma notika diskotēka, ko vadīja Matīss Teilāns.  Paskatieties bildes galerijā.

................................................................................................

20.oktobris Šodien noslēdzas domrakstu konkurss veltīts Rūdolfam Blaumanim. Savu darbu iesniedza 9.klases skolniece Santa Pelša.

................................................................................................

20.-23.oktobris Stirnienes skolā notiek viktorīna "Tu esi Latvija", ko organizēs 4.-9.klasēm skolotāji Anita Seile, Imants Grāmatnieks, Aina Grāmatniece.

Skolēni gatavojas rajona koncertam, kas veltīts Latvijas 90.gadadienai, kas notiks rajonā 10.novembrī. Pasākumā notiks grāmatas par Madonas rajona pagastiem atvēršanas svētki.

................................................................................................

13.-17.oktobris 4.klases skolēni organizē Krāsu nedēļu skolā. Pirmdien dominēs zaļā krāsa, otrdien - sarkanā, trešdien - zilā, bet ceturtdiena būs dzeltena, savukārt piektdien - oranža krāsa.

................................................................................................

10.oktobris Stirnienes pamatskolas skolēni, piedalījās rajona krosā Smeceres silā. Kopumā piedalījās 25 skolēni trijās vecuma grupās. Vislabāk veicās vecākās grupas skolēniem: Jolanta Čeičinieka, Maija Čeičinieka, Aigars Piļpuks, Matīss Teilāns savos skrējienos bija labākie, gaidīsim kopsavilkumu, lai zinātu rezultātus.

................................................................................................

8.oktobris Stirnienes pamatskolas avīzes "Bums" redakcija ir izdevusi pirmo šī mācību gada numuru. Tas ir interesants un neparasts. Izlasiet to!

................................................................................................

3.oktobris Skolotāju diena. Skolotāju lomās iejutās 9.klase skolēni, kas dienu iesāka ar skolas līniju. Visi tika iepazīstināti ar jaunajiem skolotājiem - Santu, Dainu, Santu, Airitu, Santu, Lieni, Jāni, Matīsu, Eināru. Visi "vecie" skolotāji saņēma diplomus un ziedus un devās savās gaitās. Jaunie skolotāji ļoti nopietni bija gatavojušies stundām, jo visiem darba pietika un pat pietrūka laika, lai paveiktu visu ieplānoto. Atsauksmes - pie jaunajiem ir grūtāk, jāmācās vairāk, bet paši skolotāji - strādāt 1.klasē ir grūti, stundas beigās pat mugura ir slapja, bet disciplīnu grūtāk noturēt 7. un 8.klasē. Paskatieties bildes galerijā.

................................................................................................

26.septembris Stirnienes pamatskolas skolēni, izmantojot jauko laiku, devās iepazīt savu pagastu un tā jaukākās vietas. Notika orientēšanās sacensības, apslēptās mantas meklēšana un noslēguma ugunskurs.

................................................................................................

26.septembris Karjeras centru apmeklēja 9.klases skolēni, kas pētīja savas spējas, prasmes un tālākās iespējas. Visi skolēni noskaidroja savu iespējamo profesiju nākotnē un tās ieguves iespējas un atbilstošās mācību iestādes.

................................................................................................

22.septembris Madonā notika konkurss - skate "Mana skola", Stirnienes pamatskolu tajā prezentēja līdzpārvaldes aktīviste Santa Pelša. Santa stāstīja un demonstrēja materiālus par skolas vēsturi, tagadni, tradīcijas, skolēnu aktivitātes skolā, pagastā, rajonā, republikā. Visus aizrāva skolēnu radošā darbošanās un "jautrošanās" brīvajos brīžos.

................................................................................................

1.septembris - Zinību diena.

Kopīgas sarunas, kopīgs foto, klases stundas, tikšanās ar skolotājiem, klases un skolas biedriem.

Vecāku sapulce skolas informātikas kabinetā. Vecāki tika iepazīstināti ar skolas darba rezultātiem iepriekšējā gadā. Tika izrunāti nākošā gada uzdevumi un ieceres. Vecāki ar aizrautību un interesi iepazinās ar interaktīvās tāfeles iespējām, kā arī izmēģināja darboties pašiem ar tāfeli.

 

................................................................................................

2007./2008.mācību gads

18.augusts Varakļānos notika Latvijas Muižu saiets, kur tikās republikas muižu komandas. Stirnienes Muižu pārstāvēja Stirnienes skolas absolventi Jānis Gruduls, Jānis Zeps, Jānis Pelšs, Aldis Pastars, Gunārs Lemps, Edgars Pauniņš, Ilze Grēvele, Valdis Pelšs, kas skolotājas Ievas Zepas vadībā sniedza muzikālu priekšnesumu.

................................................................................................

28.-30. Jūlijs Stirnienes draudzes baznīcā notieka dziedošās dienas "Cantate Domino" / "dziedi Dievam"/, kurā piedalījās Stirnienes pamatskolas skolēni un skolas absolventi, kā arī apkārtējo pagastu jaunie dziedātāji. Pasākums notieka sadarbībā ar Varakļānu pagasta pašvaldību, Stirnienes pamatskolu, Stirnienes Tautas namu. Dziedošajās dienās notika gatavošanās Aglonas Dievmātes svētkiem, bīskapa Boļeslava Sloskāna 115 dzimšanas dienai, kas notiks Stirnienes baznīcā 31.augustā. Ar bērniem un jauniešiem strādāja Ieva Zepa, Jānis Gruduls, Agnija Strūberga, Baiba Urka. Noslēgumā notika koncerts un dievkalpojums.

Paskatieties bildes galerijā.

................................................................................................

28.-4.Jūnijs- jūlijs Lūznavā notika Jauno zemnieku kluba rīkotā nometne "Lauki - manas mājas", šoreiz Stirnienes pamatskolu pārstāvēja 7.klases audzēkne Ilga Kozuliņa. Tika iegūtas jaunas atziņas, draugi, ...

................................................................................................

16.-20.Jūnijs Madonas rajona Kalsnavā notieka rajona līdzpārvalžu aktīvistu nometne "Murslis". Nometnē skolēni atpūtās, iegūva jaunas idejas, draugus, mācījās būt vadītājiem. Skolu nometnē pārstāvēja Airita Vintiša, Santa Pelša, Dainis Pauniņš, Matīss Teilāns. Nometnes programma bija interesanta, aizjaujoša un darbīga. Paskatieties bildes galerijā.

................................................................................................

13.Jūnijs 19.00 Stirnienē izskanēja izlaiduma valsis 9.klases skolēniem - Mārtiņam, Ilzei, Madarai, Armandam, Jānim, Edgaram, Andrim, Madarai, Kristapam, Edgaram, Jānim, Edgaram. Lai Jums labs ceļavējš tālākajos dzīves ceļos! Paskatieties bildes galerijā.

................................................................................................

30.Maijs Meža dienu noslēguma pasākums Varakļānos. BJC balvu par pētījumu mežsargu Augustu Ciematnieku saņēma 9.klases skolnieks Andris Pelšs.

Garīgais ansamblis, skolotāju Ievas Zepas un Jāņa Gruduļa vadībā, dziedāja Barkavas baznīcā, kurā ciemojās valsts prezidents Valdis Zatlers. Ansamblis izpildīja vairākas dziesmas, kamēr viesi apskatīja baznīcu, tikās ar pagasta vadītājiem, vietējiem iedzīvotājiem un skolu jaunatni.

................................................................................................

29.Maijs Stirnienes pamatskolas pirmsskolas grupas bērniem notika izlaidums. Bērni saviem vecākiem, skolotājiem, citu klašu skolēniem rādīja muzikālu uzvedumu, ar dzejoļiem, dziesmām, dejām, dažādām sarunām. Mazie absolventi saņēma sava darba vērtējumu un izziņas par pirmsskolas grupas beigšanu no audzinātājas Ingas Ubagovskas. Savus apsveikumus sniedza arī jaunāko klašu skolēni. Labus novēlējumus turpmākajām gaitām izteica skolas direktore Aina Grāmatniece. Noslēgumā skolēni gāja rotaļās un cienājās ar vecāku sarūpētajiem saldumiem un augļiem. Paskatieties bildes galerijā.

................................................................................................

29.Maijs Stirnienes pamatskolas skolēni aktīvi atpūtās savās klasēs kopā ar klašu audzinātājiem. Notika klašu vakari, kopīgas spēles, rotaļas, tika pildīti testi, zīmēti klašu modeļi turpmākajam darbam.

Mācību gadu beidzot, labs un teicams vērtējums ir šādiem skolēniem:  1.klase - Dainis Počs, Ieva Zeimule, Raimonds Ubagovskis, 2.klase - Gunta Greisle, 3.klase - Ivars Dominiks Zeps, 5.klase - Elīna Eiduka, Anete Vintiša,  6.klase - Jolanta Erdmane, Ieva Grēvele, Jānis Madžuls, 7.klase - Jānis Lemps, Edgars Vilkaušs, Juris Jaungailis, 8.klase - Santa Saleniece, Santa Pelša, Airita Vintiša, 9.klase - Ilze Grēvele, Madara Madžule, Madara Pekstiņa, Edgars Pauniņš, Andris Pelšs.

................................................................................................

28.Maijs Skolā notika sporta diena, ko gatavoja 7.klase. Klases kopā aktīvi atpūtās, kopā gāja rotaļās un spēlēja spēles. Visvairāk visus aizrāva orientēšanas sacensības starp komandām, veidot šķēršļu joslas un meklējot apslēptās mantas. Neizpalika futbola mači starp izveidotajām komandām. Galveno balvu ieguva Airitas Vintišas komanda gan orientēšanās sacensībās, gan futbolā. Viņu uzvaru noteica - ātrums, izveicība un komandas kopīgais gars.

................................................................................................

23.Maijs Stirnienē skanēja Pēdējais zvans - Mārtiņam, Ilzei, Madarai, Armandam, Jānim, Edgaram, Andrim, Madarai, Kristapam, Edgaram, Jānim, Edgaram. Caur ziedu smaržām, caur pieneņu dzeltenumu, caur smaidiem, caur labiem novēlējumiem izskanēja zvana skaņas, kas aicināja 9.klasi uz pēdējo stundu Stirnienes pamatskolā. Savus sveicienus sūtīja skolas direktore Aina Grāmatniece, klases audzinātāja Anita Seile, jaunāko un vecāko klašu vokālie ansambļi, teātra pulciņa dalībnieki, kā arī 1. un 8.klases skolēni. Lai Jums, devītie, veicas ieskaitēs un eksāmenos! Lai izdodas! Paskatieties bildes galerijā.

................................................................................................

Maijs Meža dienām Varakļānos - 80! Mūsu skolas skolēni 8.klases skolēni devās uz mežu, lai Latvijas Valsts mežos stādītu eglītes. Īpaši  čakli un precīzi strādāja Einārs Justs, kā arī pārējie 8.klases skolēni Daina Vilkauša, Santa Pelša, Matīss Teilāns. 23.maijā pagasta deputāti, darbinieki stādīja liepu aleju pagasta centrā. Kopā ar deputātiem, skolotājām Ievu Zepu un Ritu Pelšu strādāja 8.klases Daina, Santa, Einārs, Matīss. Tas būs mūsu skolas devums Latvijai.

................................................................................................

19.Maijs Stirnienes pamatskolas 7. un 8.klases piedalījās projektā "Nesmēķējošā klase". Madonā notika noslēguma pasākums, kurā tika apkopoti rezultāti un skolēni par darbu saņēma balvas. Abas klases ieguva veicināšanas balvas.

................................................................................................

13.Maijs Stirnienes pamatskolas avīzes "Bums" redaktore Santa Pelša un žurnāliste Liene Pauniņa devās uz Sarkaņiem, lai iepazītos ar citu skolu pieredzi veidot skolas avīzi, kā arī prezentētu sevi. Skolas avīzes veidotāji saņēma balvu un atzinību "Perspektīvākā ziņu lappusīte". Pašreiz meitenes veido skolas sienas avīzes šī mācību gada pēdējo numuru.

................................................................................................

10.Maijs Stirnienes pamatskolas 9.klases audzēkne Ilze Grēvele piedalījās Rīgā koncertā - konkursā "Balsis", jo ieguva Vidzemes zonā pirmās pakāpes diplomu. Ilze izpildīja divas dziesmas A.Stradella "Kungs, žēlo mani" un latgaliešu tautas dziesmu "Zam ūzula nesēdēju", tās izskanēja ar emocijām, pārdzīvojumu un labu skanējumu, tāpēc žūrija piešķīra 1 pakāpes diplomu. Skaisti, lai izdodas turpmāk!

 ................................................................................................

9.Maijs Stirnienes pamatskolas skolēni piedalās Mātes dienas koncertā, kas notika Tautas namā. Priekšnesumus gatavoja dziedātāji, dejotāji, kā arī daiļrunātāji. Visi trīs vokālie ansambļi skolotāja Arno Eversa vadībā izpildīja sešas dziesmas māmiņām. Dejotāji izdejoja "Zaķēnu rīta rosmi", valsi un iejutās līnijdeju soļos. Īpaši aizkustināja jaunāko klašu skolēnu apsveikums savām māmiņām.  Teātra dalībnieki rādīja lugu "Princese uz zirņa", kur prinči meklēja savas līgavas, dažādos veidos. Izrādi interesantu padarīja jaukā mūzika, dziesmas, dejas un asprātīgi dialogi. Skolēniem teātri spēlēt mācīja skolotāja Ieva Zepa. Paskatieties bildes galerijā.

 ................................................................................................

8.Maijs Stirnienes pamatskolas skolēni devās ekskursijā pa Vidzemi. Iepazināmies ar Līgatnes dabas takām, Gauju un tās tecējumu. Apmeklējām bijušās armijas bunkurus zem Līgatnes rehabilitācijas centra, skolēniem tā bija laba vēsture stundas, bet skolotāji atcerējās savu jaunību. Līgatnē iepazināmies ar papīra ražošanu un pašu Līgatnes vēsturi.  Ekskursijas beigās visi atpūtāmies "meža kaķa" takās Siguldā. Paši izturīgākie skolotāja Imanta Grāmatnieka vadībā, veica visas četras trases, pat pavasara lietus netraucēja.

 ................................................................................................

30.Aprīlis Stirnienes pamatskolas teātra pulciņa dalībnieki ar lugu "Princese uz zirņa" piedalījās koncertā Varakļānu bērnudārzā.

 ................................................................................................

25.Aprīlis Stirnienes pamatskolas 9. klases skolniece Ilze Grēvele Vidzemes novada vokālajā konkursā "Balsis", kas notika skaistajā pierobežas pilsētā Valkā, ieguva 1. pakāpes diplomu un arī Vidzemes novada mazo balvu, kas tika pasniegta labākajiem skates dalībniekiem. Konkursam Ilzi Sagatavoja skolotāja Ieva Zepa, Koncertmeistare Agnija Strūberga. Paskatieties bildes galerijā.

 ................................................................................................

14.Aprīlis Stirnienes pamatskolas 9. klases skolnieces Ilzes Grēveles iespaidi par sadraudzības braucienu ar Vācijas pilsētiņu Vaiji: Vaijē pavadīju vienu nedēļu. man bija ļoti jauka ģimene, ar kuru noteikti turpināšu sazināties un došos pie viņiem arī atkārtoti! Nedēļas laikā iepazinos ar Vaijes mācību sistēmu skolās, biju pieņemšanā pie Birģermeistara. apskatīju arī Hamburgu, Brēmeni, Brēmenhāfenu un citas interesantas vietas. Brauciens bija tiešām, iespaidiem bagāts un ar lieliskām emocijām. tāpēc paldies maniem skolotājiem un arī rajona pārvaldei, kas deva man šo iespēju tur pabūt!!!" Paskatieties bildes galerijā.

 ................................................................................................

14.Aprīlis Stirnienes pamatskolas līdzpārvaldes komanda (komandā Airita Vintiša, Santa Pelša, Daina Vilkauša, Liene Pauniņa) devās uz Madonu, lai parādītu savas spējas un iespējas, demonstrējot citiem savu veikumu skolā un ārpus skolas. Dalībnieki veidoja prezentāciju un rotaļas, ko rādīja citu skolu dalībniekiem. Skolēni patstāvīgi prata sevi prezentēt un rādīt savu veikumu par darbu saņemot atzinību un balvas.

 ................................................................................................

11.Aprīlis Stirnienes pamatskolas skolotājiem notika apmācības, kurās Agnis no Rīgas Baltijas datorakadēmijas iepazīstināja un apmācīja, kā rīkoties ar jaunajiem SMART Baord produktiem. Pedagogi apguva visu jaunāko IT pielietojumu stundās un ārpusstundu darbā, lai darbu ar skolēniem padarītu interesantāku un radošāku. Interaktīvās tāfeles iespējas jau klases stundā izmantoja 1. un 4.klašu skolēni ar audzinātāju Ingu Ubagovsku. Paskatieties bildes galerijā.

 ................................................................................................

3.Aprīlis  9.klases skolniece Ilze Grēvele ir iekļauta Madonas rajona skolēnu delegācijā, kas piedalās pieredzes apmaiņas programmā Vācijā. Ilze ir aktīvi piedalījusies ārpusstundu darbā un dažādos konkursos guvusi labus rezultātus, tāpēc kopā ar citiem vienaudžiem dosies uz Vaiji.

 ................................................................................................

2.Aprīlis Stirnienes pamatskolas meitenes Anete Vintiša 5.klase, Santa Pelša 8.klase uzvarēja rajona konkursā "Adatiņa - tas nav nieks", tāpēc kopā ar citu skolu uzvarētājām saņem balvu - ekskursiju uz Rīgu. Meitenes apmeklēja Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju, kur iepazinās ar muzeja eksponātiem, kas aizrāva visus dalībniekus. Pēc tam bija radošās darbnīcas, kur meitenes madaroja un apgleznoja sev krekliņus. Tā bija jautra un interesanta diena! Paskatieties bildes galerijā.

 ................................................................................................

2.Aprīlis Stirnienes pamatskolā notiek Popiela, ko organizē 7.klases meitenes, par mūziku rūpējas Matīss Teilāns. Visaktīvākie bija jaunāko klašu skolēni. Pirmo vietu ieguva Mairis Salenieks 5.klase, otrā vieta - Edīte Poča 3.klase, 3.vieta - grupa Detlefs - 6.klases zēni. Pēc pasākuma visi priecājās diskotēkā. Paskatieties bildes galerijā.

 ................................................................................................

1.Aprīlis Stirnienes pamatskolas 9.klases skolniece Ilze Grēvele ieguva pirmās pakāpes diplomu Madonas rajona vokālistu konkursā "Balsis", tāpēc ir izvirzīta uz novada konkursu Valkā 25.aprīlī. Ilze konkursā izpildīja A.Stradella "Kungs, žēlo mani" un latgaliešu tautas dziesmu "Zam ūzula nesēdēju", koncertmeistare Agnija Strūberga. Konkursam Ilzi sagatavoja skolotāja Ieva Zepa. Lai labi skan arī Valkā! Paskatieties bildes galerijā.

 ................................................................................................

19.Marts 9.klase kopā ar audzinātāju Anitu Seili piedalījās draudzības vakarā Dekšāru pamatskolā, kur jautri un interesanti pavadīja laiku kopā ar vienaudžiem.

 ................................................................................................

Marts 7.un 8.klases turpina piedalīties republikas konkursā "Nesmēķējošā klase", kur skolēni piekopj veselīgu dzīves veidu. Visu darbu koordinē Ilga Kozuliņa, kas veido plakātus un gatavo atskaites.

 ................................................................................................

17.marts Madonā notiek tehniskās modelēšanas sacensības, kuras tēma "Peldošie ķuģi". Mūsu skolu pārstāvēs Ivars Dominiks Zeps 3.klase un Artis Juška 4.klase. Savus padomus un palīdzību sniedza skolotājs Imants Grāmatnieks. Par savu veikumu skolēni ieguva atzinības.

 ................................................................................................

14.marts 8.klases skolēni kopā ar audzinātāju piedalījās Varakļānu vidusskolā pasākumā "Astotie rullē", kurā piedalījās arī Barkavas pamatskolas un Dekšāru pamatskolu 8.klases. Tika sniegti priekšnesumi, iepazītos, organizētas spēles un rotaļas, un, protams, diskotēka. Jautrs un interesants pasākums nedēļas nogalē.

 ................................................................................................

3.marts Skolā ieradās pārstāvji no Dabas muzeja, kas skolēniem organizēja stāstījumus par dažādām tēmām. Sākumskolas skolēni iepazinās ar kukaiņiem, 5.-7.klases - par putniem, bet pārējie par dzīvniekiem, ko ved pāri robežām un ko audzē mājās. Pasākumu organizēja skolotāja Anita Seile.

 ................................................................................................

Februāris Madonas rajona mācību olimpiādēs piedalās

krievu valodas olimpiādē - 8.klase Santa Pelša

angļu valodā - 7.klase Juris Jaungailis,

bioloģijas olimpiādē - 8.klase Airita Vintiša, Santa Pelša

  Lai labi izdodas.

 ................................................................................................

27.Februāris Meža dienām - 80. To ietvaros Stirnienes pamatskolas skolēni: Daina Vilkauša, Santa Pelša, Santa Saleniece, Santa Upeniece, Liene Pauniņa, Matīss Teilāns, Airita Vintiša no 8.klases, 7.klases Ilga Kozuliņa un 9.klases Andris Pelšs ar fotoaparātu meklēja skaistākos un interesantākos mirkļus mežā. Tie tika iemūžināti un kopā ar kodolīgiem nosaukumiem iesniegti rajona konkursam.

 ................................................................................................

25.Februāris Madonā notiek daiļrunātāju konkurss "Tu esi Latvija!", Stirnienes pamatskolu pārstāvēja Ilga Kozuliņa un Santa Pelša. Meitenes labi norunāja savus mīļākos sagatavotos darbus.

 ................................................................................................

Februāris Latviešu valodas rajona olimpiādē piedalījās 9.klases skolniece Ilze Grēvele, ieguva 1.vietu un gatavojas zonas olimpiādei. Lai veicas! Savukārt, Santa Pelša 8.klase ieguva savā grupā olimpiādē 6.vietu.

 ................................................................................................

11.-15.februāris Skolā notieka projektu nedēļa. Tā ir darbiem un dažādām aktivitātēm bagāta nedēļa. Gunta Greisle, Ivars Dominiks Zeps, Daira Eiduka un Edīte Poča aktīvi noformēja savus darbus par dzejnieces Maijas Laukmanes dzeju. Jaunāko klašu skolēni aktīvi piedalījās dziesmu un rotaļu pēcpusdienā, ko organizēja un vadīja 5.klase. 7.klases un skolotājas Ivetas Pauniņas vadībā notika matemātikas pēcpusdiena, kur sīvā cīņā uzvarēja 6.klase un 8.klase. Savukārt, latviešu valodas pēcpusdienā veiksmīgāka izrādījās 9.klase, kas pārspēja pārējos. Valodas pēcpusdienu gatavoja 6.klase ar skolotāju Valdu Eiduku.

Stafetēs un dažādās sporta aktivitātēs iesaistījās visas klases, skolotāja Andreja Pastara vadībā. Vislielākā sajūsma par uzvaru bija 5.klases skolēniem. 14.februāris - Valentīna diena, to organizēja un vadīja 8.klases meitenes Santas Pelšas vadībā. Pasākums izvērtās interesants, aizraujošs divu stundu garumā, par atraktīvāko pāri, summējot visus punktus, tika atzīta Daina un Mārtiņš.

8.klases skolēni pētīja Varakļānu pagasta mežus, tos iemūžināja fotogrāfijās, domāja asprātīgus parakstus un noformēja darbus. Ar izveidoto materiālu skolēni piedalīsies rajona konkursā, kas saistās ar meža dienām Latvijā.

1.klasei - brīvdienas. Lai labi izdodas pavadīt brīvo laiku!

 ................................................................................................

5.februāris 5.-8.klašu mūsdienu deju komanda piedalījās deju konkursā "Deju brīnums" Cesvainē. Skolēni izdejoja jautro zaķēnu rīta rosmes deju, kas aizrāva dejā trīspadsmit meitenes un zēnus. Abi "zaķēni" Dainis un Anete bija vienkārši burvīgi, tās ļipas tā grozījās, ka taisni prieks. Pārējie dejotāji ar smaidu un labu noskaņojumu veidoja brīnišķīgas kombinācijas pa vidu skatuvi. Mēs esam brīnišķīgi!

 ................................................................................................

Janvāris Jaunie tehniķi meklē atbildes uz neklātienes konkursa "Tehnika - tas ir interesanti" kārtējiem jautājumiem par kuģiem un to vēsturi. Savukārt 7., 8.klases meitenes gatavo rajona konkursam savus darbus, meklē atbildes uz teorētiskajiem jautājumiem, veido interesantus apsveikumus svētkos.

                                             ................................................................................................

24.janvāris Katra klase gatavo priekšnesumus un maskas skolas karnevālam "Tiksimies Zoodārzā". Katra klase ieradās ar savu izdomu un idejām un noskaņoti pasākumam. zoodārza direktors sveica visus "lopiņus" un aicināja visus izrādīt savas spalvas. Notika stresa '" dzīšanas" rituāls, iesildīšanās bums, rāpošanas sacensības, dziedāšanas tūre... Tad sekoja grupu priekšnesumi, kuros varēja lūkot dzīvnieku dziedāšanas, runāšanas, dejošanas un izrādīšanās spējas. Jauki kopā atpūsties un izklaidēties. Skatieties bildes galerijā, sastapsies visus zvēriņus un zoodārza apmeklētājus...

                                             ................................................................................................

16.janvāris Madonas rajona mājturības un mājsaimniecības olimpiādē savus spēkus izmēģināja 6.klases Ieva Grēvele, 8.klases Matīss Teilāns, 9.klases skolnieks Mārtiņš Eriņš. Sveicam Mārtiņu Eriņu ar otro vietu rajonā. Lai veicas republikas olimpiādē.                          

                                            ................................................................................................

12.janvāris Ir noslēdzies Madonas rajona neklātienes konkurss "Iepazīsti profesijas". Ar saviem darbiem piedalījās Stirnienes pamatskolas 8.klases audzēknis Matīss Teilāns un 7.klases kolektīvs skolotāju Imanta Grāmatnieka un Ivetas Pauniņas vadībā. Skolēni veidoja aprakstus par profesijām, vizītkartes un meklēja atbilstošās skolas, kur varētu mācīties. Par labu darbu skolēni saņēma atzinības un saldas balvas. 

                                             ................................................................................................

21.decembris Koncerts "Baltā stunda", ko veidoja Ieva Zepa kopā ar teātra pulciņa un garīgā ansambļa dalībniekiem. Skolēni ieskatījās K.Andersena pasaku motīvos, kuros princeses - puķes un raibie tauriņi dejoja nakts ballēs. Pilīs skanēja salonu mūzika un dziesmas, viegli deju soļi, čaukstēja balles kleitas un klabēja dāmu kurpītes. Bet ... divpadsmitos, kā jau vienmēr sita pulkstenis un visi devās pie miera.

Pēc pasākuma visus skolēnus gaidīja pārsteigums pie eglītes zem lielās "sniega kupenas", tās bija dāvanas, ko bija sarūpējušas pašvaldības.

................................................................................................

20. decembris. Skan skolēnu un pedagogu sagatavotais Ziemassvētku ieskaņas koncerts. Starp dziesmām un dejām, starp dzejoļiem un maskām, tiek spēlēti lugu fragmenti. Jaunāko klašu skolēni meklēs demokrātiju starp zaķiem un vilcēniem mežā, nesīs zvaigznes no debesīm un dāvās tos visiem labajām cilvēkiem. 7.klases skolēni centīsies tiks galā ar atjautības uzdevumiem, bet 8.klase visas blēņas, niķus un nedarbus atstās vecajam gadam. Savukārt 6.klase, centīsies izprecināt jauno izlutināto princi, kuram nekas nav labi. 5.klase kopā ar laimīgo princi, noskaidros laimes formulu - Laime ir darīt laimīgus citus.

                          ................................................................................................

21. decembris. Beidzas pirmais mācību semestris skolā, sākas skolēnu brīvdienas. Mēs priecājamies par mūsu skolēniem, kas ir čakli mācījušies un viņu liecības rotās tikai labi vērtējumi. Tie ir Raimonds Ubagovskis, Dainis Počs, Ieva Zeimule 1.klase, Gunta Greisle 2.klase, Ivars Dominiks Zeps 3.klase, Vintiša Anete 5.klase, 6.klase - Ieva Grēvele, Jānis Madžulis, Jolanta Erdmane, 7.klase - Juris Jaungailis, Edgars Vilkaušs, Ilga Kozuliņa, Jānis Lemps, 8.klase - Airita Vintiša, Santa Pelša, 9.klase - Ilze Grēvele, Madara Madžule, Edgars Pauniņš, Andris Pelšs. Lai visiem ir spēks un vēlēšanās sasniegt savu vēlēšanos piepildīšanos!

 

                          ................................................................................................

15. decembris. Stirnienes garīgās mūzikas ansamblis, kopā ar vadītāju Ievu Zepu un koncertmeistari Agniju Strūbergu, piedalījās labdarības koncertā Dekšārēs. Tika izpildītas Adventes laika un Ziemassvētku dziesmas, kas sildīja klausītāju sirdis ar smeldzīgām melodijām un siltiem vārdiem.

                          ................................................................................................

6. decembris. Sākas Madona rajona olimpiādes mācību priekšmetos. Skolu 9.klašu grupā bioloģijas olimpiādē pārstāvēja Madara Madžule.  Tika meklētas un atrastas atbildes uz daudzajiem jautājumiem par augiem, putniem, dzīvniekiem, ... Un tas nemaz tik viegli nebija, iekļūt pirmajā desmitniekā starp visiem dalībniekiem.

                          ................................................................................................

3. decembris. Stirnienes pamatskolas tradīcijas turpinās, tāpēc atnākot uz skolu pulcēsimies kopā, lai iedegtu pirmo adventes svecīti. Tas būs viens kopības un mīlestības mirklis visiem kopā, iesākot mierīgo gaidīšanas laiku - tepat jau tie Ziemassvētki ir ... tikai jāpasper solītis uz priekšu, tad jau ... būs.

                          ................................................................................................

3. decembris. Stirnienes pamatskolas 9.klase kopā ar audzinātāju Anitu Seili apmeklē Madonas karjeras centru, lai noskaidrotu savu iespējamo nākotnes profesiju. Skolēni izpētīs savus talantus, spējas un iespējas turpmākajām mācībām un savām radošajām izpausmēm. Tas palīdzēs atbildēt uz jautājumu - kas es būšu, kas man jādara, lai savu mērķi sasniegtu.

                          ................................................................................................

28. novembris. Vēl pavisam īss laiks palicis līdz pirmajai adventei, tāpēc skolēni savas radošās spējas un izdomu veltīja dažādām aktivitātēm savās klasēs. 6., 8., 9.klases audzēkņi organizēja klases vakarus, lai kopā jauki pavadītu laiku, darbotos netradicionāli un iztaustos sev patīkamos veidos. Savukārt 7. un 8.klases meitenes veido patstāvīgi priekšnesumus koncertam.

                          ................................................................................................

30. novembris. Stirnienes pamatskolas jaunie tehniķi - Deniss Grigorjevs, Gunta Dreisle, Toms Kumačevs, Dainis Pauniņš, Anete Vintiša, Sandra Puisāne, Elīna Eiduka, Linda Rigerte, Juška Artis, Elvis Matešs, Sintija Piļpuka, Edīte Poča, iesniedza rajona BJC savas atbildes uz otrās kārtas jautājumiem par kuģiem.

Savukārt meitenes - Ilga Kozuliņa, Linda Rigerte, Jolanta Čeičinieka, Anete Vintiša, Santa Pelša - veidoja latviskus rakstus svārkos, brunčos, u.c. tā atbildot uz neklātienes konkursa "Adatiņa - tas nav nieks" pirmās kārtas jautājumiem.

                          ................................................................................................

24. novembris. Stirnienes draudzes namā notieka Sv.Cecīlijas godam veltīts jauno solistu un vokālo grupu koncerts. Dalībnieki izpildīja garīga satura dziesmas pirmajā daļā un "korklineicas " koncerta otrajā daļā. Klausītāju sirdis aizkustināja māsu Vintišu dziedājums, kas bija pārdomāts un emocijām bagāts izpildījums. Nepārspējami bija Jāņa Gruduļa vadītie jaunieši, kuri latgaliešu tautas dziesmu izpildīja pat atkārtoti, jo klausītāju sajūsma nerimās.

................................................................................................

17. novembris. Stirnienes pamatskolas 9.klases skolniece Ilze Grēvele piedalījās Rīgā Kristīgo vokālistu konkursa "Mūzikas spārni" finālā ( Ilze uzvarēja atlases konkursā Rēzeknē savā vecuma grupā no 15 - 18 gadiem). Ilze izpildīja A.Stradella "Kungs, žēlo mani". Jaunās vokālistes priekšnesums izskanēja pārliecinoši un spoži, tāpēc arī pirmā vieta republikā ir dodam nopelnīta. Sveicam!!! Lai veicas turpmāk!

................................................................................................

15. novembris. Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts "Mēs - Latvijai" Stirnienes Tautas namā. Koncertā piedalās Stirnienes pamatskolas teātra pulciņa dalībnieki, dziedātāji un dejotāji, kas Latviju izrunās, izdziedās, izdejos. Pasākums ir emociju, jūtu bagāts, kas aizkustina katra klausītāja sirdi un dvēselei. Jaukus svētkus visiem!

................................................................................................

14. novembris. Stirnienes pamatskolas pirmsskolas grupas audzēknis Rihards Zeps piedalījās rajonā jauno runātāju konkursā, kas veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Jauki norunājot Ojāra Vācieša dzejoli, Rihards saņēma grāmatu un atzinību. Skaisti bija satikties ar citiem bērniem, iet rotaļās, runās, dziedāt, jauki pavadīt laiku kopā ...

 ................................................................................................

13.- 14. novembris. Stirnienes pamatskolā notiks Lāčplēša dienai veltīts sporta pasākums: stafetes, veiklības pārbaude, orientēšanās sacensības, u.c. Pasākumu organizē skolas sporta padome un skolotājs Andrejs Pastars.

 ................................................................................................

10. novembris. Madonā notika konkurss "Teici, teici valodiņa", kurā katrs dalībnieks runāja trīs dažādus daiļdarbus. Stirnienes pamatskolu pārstāvēja Anete Vintiša 5.klase, Ieva Grēvele 6.klase, Ilga Kozuliņa 7.klase. Meitenes stāstīja pasakas, humoristiskus stāstus un jautrus atgadījumus no savas dzīves. Meitenes labi sevi  parādīja, saņēma atzinību par savu sniegumu. Pasākumā noslēgumā visi dalībnieki piedalījās jautrās Mārtiņdienas izdarībās kopā ar ķekatniekiem. Vecāko klašu audzēkņi un divi jaunākie runātāji tika izvirzīti uz konkursa finālu Rīgā. Latviešu valodas skolotāja Valda Eiduka.

 ................................................................................................

9. novembris. Stirnienes pamatskolā notika tradicionālais Mārtiņdienas pasākums ar: pasākumu un nelielu konkursu un pats galvenais ar tirgu. Tas tik ir tirgus, kurā parasti var iegādāties visu, ko sirds kāro. Bet ... viss labais ātri beidzas un tirgus preces tika izķertas ļoti ātri. Šogad 6.klase un skolotāja Valda Eiduka gatavoja īpašu pārsteigumu visām klasēm. Skolēni aktīvi iesaistījās krustvārdu mīklu minēšana, tautas dziesmu salikšanā, ko izjaucis rudenīgais vējš. Un vēl mīklas, praktiski darbi, kā jau rudenī.  Sveiciens visiem skolas Mārtiņiem svētkos!

 ................................................................................................

5. novembris. Stirnienes pamatskolas jaunie novadpētnieki steidz apkopot un rajonā iesniegt materiālus grāmatai "Madonas rajona pagasti". Tajā tiks ietverta informāciju par visiem pagastiem rajonā, par uzņēmumiem tajos un to darbību. Materiāls tiks papildināts arī ar fotoattēliem.

 ................................................................................................

2. novembris. Stirnienes pamatskolā rīts iesākās tā savādāk, ar ķirbju svecēm, ar moškiem, raganām, princesēm, dāmām, .... ir taču oktobri nomainījis novembris ar Hallowiinu. Skolotājas Antoņinas Pastares angļu mēlē teiktā uzruna, tad dziesmas, spēles, rotaļas, parāde un citas izdarības - ieviesa jautrību, labu omu visai dienai. Sveču liesmiņas visu dienu priecēju mūsu sirdis un deva spēku. Visjaukākās maskas bija jaunāko klašu skolēniem un pašai skolotājai. Visu dienu pa skolu bija redzami spoki, kas iemaldījās arī stundās, viņi lasīja, rēķināja un zīmēja.... Ir jauki rītu iesākt arī citādi!

................................................................................................

2.novembris. Madonā notika seminārs: „Narkotiku un citu psihoaktīvo vielu lietošanas profilakse vecāku atbalsta grupām un jauniešu atbalsta grupu līderiem”, kurā piedalījās skolas līdzpārvaldes aktīvisti Ilze Grēvele un Matīss Teilāns. Seminārā tika apskatītas vairākas tēmas, piemēram

v     Atkarības vielu lietošana – sabiedrības veselības problēma. Iespējamie risinājumi

v     Atkarības veidošanās cēloņi, atkarības attīstības process un palīdzības iespējas.

    Skolēni par piedalīšanos seminārā saņēma sertifikātus un jaunas atziņas un pieredzi. Skolā notiks saruna par šiem jautājumiem, kuros līderi informēs par dzirdēto.             

Bez tam 7. un 8.klases skolēni ir iesaistījušies projektā "Nesmēķējošā klase", lai veicinātu veselīgu dzīves veidu un radošu garu. Īpaši aktīvi darbojas 7.klase, kas veido plakātus, meklē papildus materiālus par šo tēmu.

 

................................................................................................

30. oktobris. Skolas sienas avīzes "Bums" redakcija kopā ar redaktorēm Santu un Ilzi izdeva kārtējo avīzes numuru. Santa izveidoja un nosūtīja uz Madonu avīzes izvilkumu rajona kopējai avīzei "Brīvsolis". Izlasiet, jaunie numuri ir interesanti un aizraujoši.

................................................................................................

25. oktobris. Stirnienes pamatskolas komanda "Dumbo" aizstāvēja savu maketu, kurš tika vests uz JZK (Jaunā Zemnieku Kluba)  rīkoto konkursu "Lauki - manas mājas" Smiltenē, kur notika Vidzemes novada konkurss.  Komandā ir Matīss Teilāns, Edgars Pauniņš, Mārtiņš Eriņš, Armands Naglis, līdzi īpaši jūt 9.klase un skolotāja Anita Seile, kas konsultēja skolēnus. Skolēni veidoja maketu par bišu dravas izveidi Varakļānu pagasta ekoloģiski tīrajos laukos. Kopvērtējumā mūsu komanda desmit konkursa dalībnieku vidū ieguva ceturto vietu; ko darīsi, bet šoreiz līdz uzvarai pietrūka tikai nieka piecu punktu. Bet mūsējie zēni bija lieliski tāpat!

Latvijas Jauno Zemnieku kluba un Zemkopības Ministrijas rīkotais maketu konkurss "Lauki - manas mājas", kurā jaunieši paudīs savas idejas, par to, kas jādara, lai viņu un apkārtējo dzīve pagastā ieietu jaunos ritmos un attīstībā, sākas jau 24. oktobrī un turpināsies līdz 27. oktobrim.
 
10. novembrī 10 labākie maketi no visas Latvijas satiksies finālā Jelgavā, lai cīnītos par labākās idejas titulu.

................................................................................................

11. oktobris.  7. klase ballējas klases vakarā. Mūzika bija dzirdama pa visu skolu. Ļoti daudzi gribēja zināt, kāpēc skolai dreb logi? :))

................................................................................................

8.-12. oktobris. Skolā notiek krāsu nedēļa. Pirmdien skolnieki tērpās Zaļā krāsā, otrdien - oranžā, trešdien - rozā, ceturtdien - dzeltenā, bet piektdiena - raibā dienā. Visaktīvākie ir 1.-6.klašu skolēni un pirmsskolas grupas audzēkņi. Pārliecinoši uzvarēja Gunta Greisle 2.klase.

................................................................................................

5. oktobris. Tradicionālā skolotāju diena. Klases mācīja jaunie skolotāji. Tika pildīti kontroldarbi, spēlētas sporta spēles, zīmēts  Tika ievērota disciplīna. Skolotāji tika apsveiktu un apdāvināti ar puķēm, bet pēc tam  varēja pelnīti atpūsties un apēst 9. klases dāvināto kliņģeri. Vēlējums visiem skolotājiem svētkos: 

Veselību - stipru kā riekstu!
Laimi - saldu kā medu!
Mīlestību - kā tikko plūktu ābolu!
Prieku - krāsainu, daudzveidīgu kā zvaigzni!
Pārticību - tik daudz naudiņas, cik eglītei skujas!
Draudzību - noturīgu kā citrona garša!
Mieru - gaišu kā svecītes!

................................................................................................

3. oktobris.  Iznāk pirmā skolas avīzīte "Bums". Vēl labāka interesantāka..... Uzslava buma redkolēģijai un redaktorēm!

................................................................................................

26. septembris.  Skolā notiek pārgājieni. Diena bija nedaudz apmākusies, taču tas neaizēnoja skolēnu prieku par pārgājienu. 6. klase devās izbraucienā kopā ar klases audzinātāju. 8. un 9. klase kopā spēlēja futbolu, 5. klase kūra ugunskuru, spēlēja spēles.... Bet projām doties negribējās... jo kopā taču ir tik jautri!!!!  Rudens vējš, kas lapas plēš, skolēnu smiekli...

................................................................................................

20.septembris.  Skolā notiek dzejas diena. Tika lasīta dzejoļi. Vislabākās atsauksmes bija par Jura Jaungaiļa dzejoli. Arī skolotāja nolasīja pāris dzejas rindas, kas liek aizdomāties...

 

Vakarā kad jūra šalko
Un saulīte aiz jūras riet
Manas domas klusi klusi
Tālumā pie tevis iet

................................................................................................

10.septembris. Skolēni tikās ar baroka mūziķiem Ilzi un Vincentu, kas stāstīja par mūziku un mūzikas instrumentiem pirms četrsimt gadiem. Mūziķi spēlēja uz ģitāras un čella senās sonātes, kas liriski un romantiski aizkustināja klausītāju sirdis.Vakarā notika baroka mūziaks koncerts Stirnienes baznīcā, ko sniedza Šveices kvartets MONN QUARTET:Dominik Kiefer - baroka vijole, Vitaliy Shestakov - baroka vijole, Emily Yaffe - baroka alts, Ilze Grudule - baroka čells un kvarteta vadītāja. Tiek atskaņota baroka mūzika Jozefs Haidns "Septiņi Kristus pēdējie vārdi pie krusta". Pasākumā piedalījās Stirnienes pamatskolas garīgā ansambļa un teātra kopas dalībnieki. Fotomirkļus no pasākuma skatieties galerijā.

 

................................................................................................

3.septembris - Tradicionālā Zinību diena Stirnienes pamatskolā iesākās ar savu klases biedru un skolotāju sveicieniem. Skolas svinīgajā pasākumā līdzās laba vēlējumiem, iepazināmies ar 1.klases skolēniem un viņu vecākiem. Visiem skolotājiem un skolas darbiniekiem tika skaisti ziedu pušķi un sveicieni. Daži mirkļi no fotosesijas, ko var redzēt galerijā. Skolēniem notika klases stundas un pirmās mācību stundas, bet vecāki tikās savā sapulcē, lai uzzinātu jaunumus mācību un ārpusstundu darbā.

................................................................................................

Atmiņas par vasaru. Šovasar man tika dota iespēja aizbraukt ceļojumā uz Eiropu un apskatīt ievērojamākās svētvietas un arhitektūras celtnes. 16 dienu garumā tika izbraukātas Vācija, Francija, Spānija, Portugāle u.c. valstis. Iespaidi un atmiņas sirdī paliks vienmēr, jo šis man bija pirmais ārzemju brauciens! Tomēr daudz tika iegūts arī priekš skolas gan no vēstures viedokļa, gan ģeogrāfijas un arī angļu valodas, arī no kultūrvēstures viedokļa un, protams, mūzikas, kas pavadīja mani visa ceļojuma garumā! Fotomirkļus no ceļojuma skatieties galerijā.

Ilze Grēvele 9.klase, skolas līdzpārvaldes dalībniece.

 

2006./2007.mācību gads

 

................................................................................................

Jūlijs - Augusts - Republikas nometnēs "Lauki - manas mājas" piedalījās Stirnienes pamatskolas skolēni: Edgars Pauniņš, Santa Pelša, Andris Pelšs, Valdis Pelšs, kas konkursa kārtībā ieguva tiesības sevi pilnveidot, apgūt jaunas prasmes un iespējas kopā ar citiem jauniešiem Barkavā un Apguldē.

 

................................................................................................

Augusts - Madonas rajonu republikas nometnē "Demokrātijas mācības" pārstāvēja Ilga Kozuliņa. Ilga aktīvi piedalījās semināros, prezentācijās, atpūtās, ieguva jaunus draugus.

................................................................................................

8.jūnijs. - Skan izlaiduma valsis 9.klases skolēniem: Kristīnei, Gunāram, Lienei, Sarmītei, Valdim, Lienītei, Armandam, Kristapam, Sergejam, Elvīrai, Jānim. Lai jauks, noslēpumains, interesants ceļš turpmāk un citās skolās, vietās, ....

Visi skolēni ir nolēmuši mācīties tālāk, vidusskolās, ģimnāzijās, koledžā, arodvidusskolā. Lai izdodas!

                         ................................................................................................

 

Jūnijs - Madonas rajona Meža grāmata, kur ir iekļauti skolēnu literārie darbi un zīmējumi. Grāmatā ir Stirnienes pamatskolas jauno literātu darbi: Edgara Pauniņa Ievas Grēveles, Ilzes Grēveles, Jāņa Madžula, bet Vlada Pelša zīmējums. Skolēni balvās saņems skaistas grāmatas, kurās iespiesti šie darbi.

                         ................................................................................................

 

Jūnijs - Madonas rajona līdzpārvaldes nometnē "Murslis"  piedalījās Airita Vintiša, Santa Pelša, Ilze Grēvele. Meitenes mācījās dažādas gudrības, ko ieviest skolā, atpūtās, kā arī sadarbojās, draudzējās, ....

                         ................................................................................................

 

31.maijs - Stirnienes pamatskolas jaunie tehnikas meistari - Einārs Guzikovskis, Anete Vintiša, Dainis Pauniņš, kopā ar skolotāju Imantu Grāmatnieku piedalījās rajona noslēguma pasākumā, kur iekļuvuši labāko dalībnieku vidū. Skolēni darbojās dažādās darbnīcās, veidoja pūķus, atpūtās tusiņā un Madonas pilsētas svētkos. Dainis ar interesantu priekšnesumu piedalījās radošajā darbnīcā, saņemot atzinību.

                         ................................................................................................

 

31.maijs - Beidzas skolas mācību gads un visi skolēni saņems savu algu - liecību. Tā būs aizpildīta ar tādu vērtējumu, kādu katrs ir pelnījis. Skolas 27 skolēnu liecības rotās tikai 6 līdz 10 balles, bet septiņiem tikai 8 līdz 10 balles. Malači. Otrajā semestrī skolēni ir piedalījušies vairāk nekā 20 rajona un 8 republikas pasākumos, kur sevi ir parādījuši no labākās puses.

                         ................................................................................................

 

30.maijs - Skolā notiek 7.klases un Rudzētu vidusskolas 7.klases draudzības vakars, kurā aktīvi iesaistījās visi skolēni un arī klašu audzinātāji. Tika spēlētas spēles, dziedāts, dejots, iets rotaļās, spēlēts futbols. Futbolā šoreiz vinnēja mūsējie. Šķīrāmies un vēlējām viens otram jauku vasaru.

                         ................................................................................................

 

Maijs - Skolas sienas avīzes "Bums" veidotāji regulāri veidoja rajona līdzpārvaldes avīzei "Brīsolis" savu lappusi. Meitenes par savu veikumu saņēma diplomu "Veiksmīgākais ziņu bloks" un dāvanas.

                         ................................................................................................

 

29.maijs - Madonas rajona pasākumā "Nesmēķējošā klase", piedalījās 7.klases meitenes Airita Vintiša un Santa Pelša. Lai gan klasei bez smēķēšanas neizdevās noturēties visus četrus mēnešus, tomēr par veikumu un darbiem tika saņemtas balvas. 7.klase nolēma šajā konkursā piedalīties arī nākošajā gadā, lai cīnītos par galveno balvu.

                         ................................................................................................

 

29.maijs - Skolā notiek sporta diena, ko organizēja Matīss Teilāns kopā ar skolotāju Pastaru Andreju. Starp stafetēm, skriešanu, futbolu, notika arī orientēšanās sacensības ar apslēptās mantas meklēšanu. Futbolā uzvarēja komanda "Ķedas", bet atrast apslēpto mantu visiem neizdevās, bet samērcēt apavus, iekrist nātrēs un aizķerties ar ciņa gan izdevās daudziem.

                         ................................................................................................

 

18.maijs - Skanēja Pēdējais zvans 9.klases skolēniem. Visi skolēni saņēma apsveikumus, laba vēlējumus, paldies par veiktajiem darbiem skolā, rajonā un republikas pasākumos. Vēl tikai ieskaites un eksāmeni, lai saņemtu skolas beigšanas dokumentus un tad jau ceļš uz ģimnāzijām, vidusskolām, koledžām ... Lai veicas saņemt vislabāko vērtējumu par iegūto skolā.

       ................................................................................................

12.maijs - Madonas rajonu Rīgā latviešu biedrības namā jauno vokālistu un solistu laureātu koncertā pārstāvēja Stirnienes pamatskolas garīgās mūzikas ansamblis un soliste Ilze Grēvele. Mūsu dziedātājiem skanēja ļoti labi, izteiksmīgi, daudzkrāsaini. Skolēnus sagatavoja skolotāji Ieva Zepa, Jānis Gruduls, koncertmeistare Agnija Strūberga.

                         ................................................................................................

 

10.maijs - Stirnienes Tautas namā notika Stirnienes pamatskolas skolēnu atskaites koncerts, kas veltīts Mātes dienai. Skolēni spēlēja teātri, kurā gatavoja dāvanas māmiņai, kā arī izspēlēja skolēnu jociņus. Dziedāja vokālais ansamblis, solisti, garīgais ansamblis, kas parādīja savu gada sniegumu. Dejotāji izdeja valsi, līnijdejas un mūsdienīgus ritmus.

                            ................................................................................................

6.maijs - Stirnienes Sv. Laura katoļu baznīcā notika koncerts veltīts Mātes dienai. Skolēni ar savu sniegumu priecēja visas māmiņas, izdziedot skanīgi, daudzkrāsaini, izteiksmīgi, daudzbalsīgi. Koncertu kuplināja Rēzeknes mūzikas skolas vijolnieces.

                            ................................................................................................

3.maijs- Mūsu skola rīko ekskursiju. Šogad apskatījām Zemgali. Ekskursijas laikā iepazināmies ar kino pilsētiņu, noskaidrojām kā top filmas, kā tas notiek īstenībā. Mums bija iespēja noskatīties, kā baznīcai ar lielo celtkrānu tiek uzlikts tornis. Rūpīgi iepazināmies ar Jaunpili, par godu mums, beigās bija zalves šāviens.  Pilī darbojāmies ar viduslaiku rīkiem, tā sev sarīkojot sacensības, veiksmīgākie saņēma balvas. Ekskursijas noslēgumā izklaidējāmies bolinga zālē. Vienīgi žēl, ka Zemgalē nebija kalnu, jo gribējās kārtīgi paskriet.          

                            ................................................................................................

16.aprīlis - Madonas rajona Varakļānu vidusskolā notieka angļu valodas olimpiāde 4.klasei. Stirnienes pamatskolu pārstāvēja Anete Vintiša, kas saņēma labu vērtējumu par savu darbu.

                            ................................................................................................

23.aprīlis - Madonas rajona BJC notiek neklātienes konkursa "Adatiņa - tas nav nieks" fināls. Mūsu skolu finālā pārstāvēja Ilga Kozuliņa, Santa Pelša, Kristīne Buteiķe, Sarmīte Pelša. Meitenes aktīvi darbojās konkursa laikā, mācījās pašas un iemācīja arī citiem interesantus rokdarbus. Visas saņēma jaukas balvas.

                            ................................................................................................

 

20.aprīlis - Kalnagravās notiek rajona dejotāju gada noslēguma pasākums "Aprīļa pilieni".  Mūsu 5.-7.klašu dejotāji aktīvi gatavo jaunu - lietussargu - deju, kā arī līnijdeju, lai piedalītos šajā festivālā. Kopumā festivālā piedalījās vairāk nekā simts skolēnu no Stirnienes, Cesvaines, Liezeres, Sarkaņiem, ka izdejoja savas jaunākās dejas.  Skolēni par veikto darbu saņēma saldas balvas, bet skolotāja visskaistāko ziedu pušķi. Pēc pasākuma visi kopā priecājās diskotēkā.

                            ................................................................................................

 

16.aprīlis - Madonas rajona BJC jauno tehniķu konkurss 6.-7.klašu skolēniem. Starp 11 finālistiem mūsējie ir seši: Juris Jaungailis, Linda Rigerte, Edgars Vilkaušs, Matīss Teilāns, Jānis Suhačevs, Jolanta Čeičinieka. Vislabāk veicās Jurim Jaungailim, kas izcīnīja otro vietu.

                            ................................................................................................

14.aprīlis - Stirnienes skolas garīgās mūzikas 5.-9.klašu ansamblis piedalījās zonas skatē Valmierā "Balsis". Skanēja brīnišķīgi, tāpēc ansamblis saņēma pirmās pakāpes diplomu.

Solistu grupā uzstājās 8.klases skolniece Ilze Grēvele, kura dziedājums saviļņoja visu sirdis un iegūts pirmās pakāpes diploms.

Malači, mūsējie ir vislabākie!

                            ................................................................................................

 

10.aprīlis - Sākas mācības, jo brīvdienās ir pagājušas. Ir sācies nopietns mācību darbs, lai sagatavotos ieskaitēm un eksāmeniem.

                            ................................................................................................

2.aprīlī. Madonas rajonā notiek skolu līdzpārvaldes vadītāju konkurss "Spicākais līdzpārvaldes vadītājs". Mūsu skolu pārstāvēja Ilze Grēvele. Ilze ir Madonas rajona skolu līdzpārvalžu - spicākais vadītājs. Sveicam ar pirmo vietu!!!

................................................................................................

 

29.marts. Madonas rajonā notiek dziedāšanas konkurss "Balsis", kurā piedalīsies skolas garīgās mūzikas ansamblis un soliste Ilze Grēvele. Skanēja mums brīnišķīgi! Uzslava no visiem un pirmās vietas gan ansamblim, gan solistei. Tiekamies zonas konkursā Valmierā 14.aprīlī.

................................................................................................

 

27.marts. Madonas rajonā notiek Madonas rajona Lepnuma grāmatas darbu prezentācija. Santa un Valdis prezentēs skolas veikumu projektu nedēļā un rādīs savu veikumu par Varakļānu pagastu.

................................................................................................

 

26.marts. Madonas rajona BJC notiks tehniskās modelēšanas sacensības jaunāko klašu skolēniem. Mūsu skolu pārstāvēs Anete Vintiša, Juška Artis, Ivars Dominiks Zeps. Lai veicas iegūt godalgas vietas un tikt uz republikas sacensībām, kā katru gadu.

................................................................................................

 

24.marts. Madonas rajonā notiks 4.klases erudītu konkurss, kurā piedalīsies Elīna Eiduka, Anete Vintiša, Mairis Salenieks. Skolēni pildīs darbus par latviešu tautas dziesmām, pasakām, teikām, kā arī par dzīvniekiem, putniem un augiem.

................................................................................................

 

23.marts. Pie Stirnienes stacijas pulcējās skolas saime, Varakļānu pagasta iedzīvotāji, kas piedalījās mītiņā, kas veltīts komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai 25.martam. Skolēni runāja, dziedāja, pieminēja to gadu notikumus ar klusuma brīdi.

................................................................................................

 

15.marts. Skolā notika tikšanās ar stikla pūtējiem, sava amata meistariem, kas stāstīja un rādīja visu par stiklu un tā izgatavošanu. Skolēniem klausījās, praktiski darbojās - pūta stikla bumbas, atbildēja uz jautājumiem par stiklu, saņemot balvas.

................................................................................................

 

10.marts. Madonas rajonā notika vizuālās mākslas olimpiāde, kurā piedalījās 9.klases skolnieks Valdis Pelšs, ieguva 2.vietu rajonā. Labi darbu izpildīja 8.klases skolnieks Edgars Pauniņš un 7.klases skolniece Santa Pelša.

................................................................................................

 

8.marts. Madonas rajonā notika  8.klases krievu valodas olimpiāde, kurā mūsu skolu pārstāvēja Madara Madžule.

................................................................................................

 

7.marts. Madonas rajona skolu līdzpārvalžu vadītāju vai vietnieku tikšanās un saruna par vasaras nometni "Murslis-2007" piedalījās mūsu skolas pārstāvis Edgars Pauniņš.

................................................................................................

2.marts. 1.klases skolēni, kopā pirmsskolas grupas audzēkņiem un 2.-4.klašu skolēniem svinēja Ābeces svētkus. Tika runāts, zīmētas kaķu puķes, iets rotaļās, dziedāts, tāpēc beigās katrs pirmklasnieks ieguva sertifikātu, kas apliecina, ka prot lasīt un saprot izlasīto.

................................................................................................

 

 Martā. Madonas rajona rīkotajā projektā "Meža grāmata"  piedalījās arī mūsu skolas skolēni. Esejas rakstīja Edgars Pauniņš, Jānis Madžuls, Ieva Grēvele, Ilze Grēvele, bet zīmējumus zīmēja Valdis Pelšs, Armands Strods, Mārtiņš Eriņš, Santa Pelša, Juris Jaungailis, Elīna Eiduka.

                                         .................................................................................................................

                                      

 19.februāris. Notiek rajona finālsacensības 2.-3.klasēm "Tehnika - tas ir interesanti", kurā piedalās četri mūsu skolas audzēkņi: Ivars Dominiks Zeps, Artis Juška, Evita Čeičinieka, Sintija Piļpuka. Skolēni visu gadu aktīvi meklēja atbildes uz konkursa jautājumiem, tāpēc ir uzaicināti uz noslēguma pasākumu rajonā. Skolēni parādīja savas zināšanas tehnikas jomā, tāpēc par darbu saņēma atzinības. Tika uzslavēta Ērika Vutnāne, jo viņas zīmējums tika atzīts par vienu no labākajiem šajā konkursā.

                                         .................................................................................................................

   Februāris. 5.klases meitenes Ieva Grēvele un Jolanta Erdmane kopā ar skolotāju Viju Pelšu veidoja veselīgas sviestmaizes, meklēja interesantas receptes un piedalījās republikas konkursā. Tagad visām uz skolu atceļoja atzinības un pateicības raksti un balvas.

       Rajona konkursā "Zvirbulis", labi startēja 7.klases meitenes: Airita Vintiša un Santa Pelša.

                                         .................................................................................................................

 

   13.februāris- 16.februāris. Skolā notika projektu nedēļa, kur katrai klasei un katram skolēnam ir savi uzdevumi un pienākumi. Daži skolēni savus projektus jau ir iesākuši, lai varētu sekmīgi pabeigt un novadīt nedēļas laikā. 14.februārī notika Valentīnas dienas pasākums skolā, kuru vadīja Ilze Grēvele un Liene Kumačeva. Valentīna dienas pasaka izvērtās interesanta ar dažādiem uzdevumiem, atjautību, izdomu un asprātību. 9.klases skolēni veidoja aprakstu par interesantāko Varakļānu pagastā, iekļaujot aktīvus radošus cilvēkus, vietas, uzņēmumus un to darbības veidus. 8.klase - veidota izziņas takas Stirnienē, kurās varēs iepazīt skolas vēsturi, muižas aspektus un Stirnienes baznīcu. 5.un 7.klases skolēni veidoja uzvedumu angļu valodā, gatavoja maskas un pilnveidoja savu izrunu svešvalodā. Septītie kopā ar audzinātāju izpētīja mežu, ledu un paurugus savā ziemas pārgājienā. 6.klase - starp klases vakaru un ziemas pārgājienu, meklēja atbildes uz rajona konkursiem par močiem un adatām. 4.klase pētīja un aprakstīja no visām pusēm kartupeļus, izveidojot pat kartupeļu karogus. Paši jaunākie veidoja uzvedumus un meklēja atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

Paruna: Nemeklē adatu siena kaudzē! Pārfrazējot: nemeklē somā nepadarītu mājas darbu!!!

                                         .................................................................................................................

 

   Februāris. Notiek rajona mācību olimpiādes. Vislabākos rezultātus ir sasniedzis 9.klases Kristaps Teilāns, kas mājsaimniecības olimpiādē ieguva 3.vietu.

                                         .................................................................................................................

 

   1. februāris. Skolā notika Popiela, kurai aktīvi ir gatavojušās visas klases. Katrs priekšnesums tika rūpīgi gatavots un pasniegts ar emocijām un iedvesmu. Žūrijai bija grūti izvēlēties labāko priekšnesumu, tāpēc pēc apspriešanās vietas sadalīja šādi: pirmā vieta - Lienei Kumačevai 9.kl., otrā vieta - Sandrai Puisānei un Anetei Vintišai - 4.klase, 3.vieta - 9.klases meiteņu grupai. Kopumā pasākums izdevies un jautrs!

                                         .................................................................................................................

 

   31. janvāris. Skolas ritmikas grupas skolēni 5.-7.klases skolēni piedalījās rajona koncertā -skatē "Dejas brīnums", lai parādītu savu deju. Skolēni jauki un skaisti dejoja, parādīja sevi no labās puses.

                                         .................................................................................................................

 

   18. janvāris. Skolā notika jauno daiļrunātāju konkurss "Zvirbulis", kurā piedalījās 5.-7.klašu skolēni. Skolēni ar emocijām, vārdu un kustībām runāja dzeju un prozu. Galvenās balvas un iespēju piedalīties rajona konkursā ieguva 7.klases meitenes Airita Vintiša un Santa Pelša. Trešās vietas, ar jauku sniegumu, izcīnīja Ilga Kozuliņa un Santa Upeniece.

                                         .................................................................................................................

 

   15. janvāris. Ir iesācies Jaunais 2007.gads, tāpēc skolas sienas avīzes "Bums" redaktore Sarmīte Pelša, nolika savas pilnvaras, lai cītīgi gatavotos skolas beigšanai. Notika redkolēģijas sanāksme, kurā izanalizēja veikumu iepriekšējā laika posmā un sākās jaunā redaktora vēlēšanas. Par jaunajiem redaktoriem kļuva Ilze Grēvele un Santa Pelša. Lai veicas jaunajiem!

                                         .................................................................................................................

   Janvāris. Ir iesācies Jaunais 2007.gads, kas nāk ar vējiem, lietu un dažām sniega pārslām. Skolēni un skolotāji ir atgriezušies ierastajos darbos. Skolas līdzpārvalde ir izsludinājusi Popielu, kas plānojas janvāra beigās.  Noris aktīva gatavošanās rajona olimpiādēm. Tuvākās ir mājsaimniecībā, latviešu valodā, fizikā.

 

 .................................................................................................................