Paziņojums par lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

iesūtīts: 2016.10.05 10:46
Paziņojums par lokālplānojuma “Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kadastra Nr. 7001-001-0135 (Lazdu iela 16/1; 16/2;16/3) Madonas novadā” pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 29.09.2016. domes sēdes lēmumu Nr. 532(protokols Nr.20,23.p.)  “Par lokālplānojuma “Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kadastra Nr. 7001-001-0135 (Lazdu iela 16/1; 16/2;16/3) Madonas novadā” pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”, laikā no 5.10.2016. līdz 27.10.2016. publiskai apspriešanai tiek nodota izstrādātā lokālplānojuma “Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kadastra Nr. 7001-001-0135 (Lazdu iela 16/1; 16/2;16/3) Madonas novadā” pilnveidotā redakcija.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 17.oktobrī plkst.17.00 Madonas novada pašvaldībā, 3. stāva zālē, Saieta laukumā 1, Madonā.

‌Lokālplānojuma “Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kadastra Nr. 7001-001-0135 (Lazdu iela 16/1; 16/2;16/3) Madonas novadā” pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas termiņš pagarināts no 5.10.2016. līdz 7.11.2016.

Visi interesenti ar lokālplānojuma “Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kadastra Nr. 7001-001-0135 (Lazdu iela 16/1; 16/2;16/3) Madonas novadā” pilnveidoto redakciju varēs iepazīties Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, 101.kab., Madonā un Madonas novada pašvaldības mājas lapā ?ct=sabiedribaslidzdaliba

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojuma pilnveidoto redakciju  iesniegt Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 101.kab., Madonā, LV-4801 vai elektroniski pa e-pastu: dome@madona.lv līdz 2016.gada 27.oktobrim, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.

TIAN

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Kopsavilkums
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »