Publiskā sanāksme par saņemtajiem priekšlikumiem

iesūtīts: 2016.09.09 15:54
Paziņojums par lokālplānojuma “Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kadastra Nr. 7001-001-0135 (Lazdu iela 16/1; 16/2;16/3) Madonas novadā” un Vides pārskata redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem.

Lai informētu iedzīvotājus par saņemtajiem priekšlikumiem, institūciju atzinumiem un piedāvātajiem lokālplānojuma risinājumiem tiek rīkota sanāksme, kura notiks saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumu par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 86. punktu.Sanāksme notiks 2016.g. 26. septembrī plkst.17.00 Madonas novada pašvaldībā, 3. stāva zālē, Saieta laukumā 1, Madonā.

Madonas novada pašvaldība laikā no 03.08.2016. līdz 18.09.2016. organizē lokālplānojuma “Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kadastra Nr. 7001-001-0135 (Lazdu iela 16/1; 16/2;16/3) Madonas novadā” un Vides pārskata redakcijas publisko apspriešanu.

25.08.2016. sanāksmes protokols Nr. 1 

26.09.2016. sanāksmes protokols Nr. 2 

Pārskats par publiskajā apspriešanā saņemtajiem priekšlikumiem un atzinumiem
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »