Paziņojums par Madonas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības plāna 2016.-2023.gadam pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

iesūtīts: 2016.02.18 10:33
Ar Madonas novada pašvaldības domes 2016.gada 16.februāra ārkārtas sēdes lēmumu Nr.47 “Par Madonas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības plāna 2016.-2023.gadam pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai” (prot.3, 11.p.) ir uzsākta šī plānošanas dokumenta pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana. Publiskā apspriešana noteikta no 2016.gada 17.februāra līdz 2016.gada 17.martam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 14.martā, plkst.17:00 Madonā, Raiņa ielā 12, Madonas kultūras nama Lielajā zālē.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus Madonas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības plāna 2016.-2023.gadam 1.redakcijas papildināšanai iesniegt Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 101.kab., Madonā, LV-4801 vai elektroniski pa e-pastu: dome@madona.lv līdz 2016.gada 17.martam, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi. 


Ar Madonas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības plāna 2016.-2023.gadam pirmās redakcijas materiāliem var iepazīties Madonas novada pašvaldībā, 101.kab. darba laikā, kā arī šeit.

 

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »