Biedrība „Mēs Saviem Bērniem”

iesūtīts: 2017.08.29 12:22
Biedrība "Mēs saviem bērniem" apvieno Madonas puses ģimenes, kurās ir bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām. Biedrībā darbojas arī ģimenes no Lubānas un Gulbenes novadiem.

Biedrība darbojās jau 11 gadus. Šo gadu laikā daudzi bērni ir izauguši un sasnieguši gan jauniešu, gan mūsu izpratnē pieaugušo vecumu, tomēr viņi savā būtībā ir un paliks bērni, jo vienmēr būs atkarīgi no vecākiem- ģimenes un līdzcilvēkiem.

Biedrības mērķi ir nodrošināt intelektuālās un fiziskās attīstības, patstāvīgas dzīves iespējas bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām; gādāt par morālā, tiesiskā, fiziskā, garīgā stāvokļa uzlabošanu bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm; veicināt pilnvērtīgu personības attīstību, palīdzēt kopā ar ģimenēm integrēties mūsdienu mainīgajā sabiedrībā; palīdzēt radīt radoša darba iespējas jauniešiem ar īpašām vajadzībām; radīt iespējas lietderīgi un produktīvi pavadīt brīvo laiku bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām kopā ar ģimenēm, organizējot atveseļošanās, sportiskās, radošās, izglītojošās atpūtas nometnes un sporta pasākumus.

Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Kopš biedrības dibināšanas darbojās deju grupa "Mazais cilvēciņš". Šobrīd biedrība ģimenēm piedāvā iespēju iesaistīties arī muzikālajās nodarbībās. Vienu reizi nedēļā Madonas bērnu un jauniešu centrā notiek radošas nodarbības - bērni un jaunieši spēlē leļļu teātri, veido no māla utt. 2011.gada lielākais prieks ir pašu noorganizētā 3 dienu veselības programma, kuras laikā tika apgūtas jaunas iemaņas un vienlaicīgi kolosāla atpūta no pelēkās ikdienas kā bērniem, tā arī vecākiem. Tika sniegti koncerti Madonā, Preiļos, Aglonā, Jēkabpilī, bijām ekskursijās. Ziemassvētkos ar dāvaniņām izdevās iepriecināt 42 Madonas un Lubānas novadu ģimenes, kurās ir cilvēki ar īpašām vajadzībām.

Lai realizētu savus mērķus, biedrība iesaistās dažādos projektu konkursos.

Šobrīd divi jaunieši ar invaliditāti ir iesaistījušies NVA piedāvātajā programmā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”. Sadarbībā ar Latvijas autisma apvienību biedrība piedalās projektā „Biedrības Latvijas autisma biedrības administratīvās kapacitātes stiprināšana”. Vērtēšanā iesniegts LEADER projekts „Aprīkojuma un tērpu iegāde biedrībai”. Joprojām biedrības galvenais sadarbības partneris un finansiālais atbalstītājs ir Madonas novada pašvaldība, Hipotēku banka. 2011. gadā biedrība piesaistīja atbalstītājus arī no uzņēmēju un privātpersonu puses.

Biedrības valde

Kontakti: Elita Badūne - m.t.28601768
Iveta Ecētāja - m.t.28303985
Aija Vanaga - m.t.26004324

Reģ.Nr. 40008042036
Juridiskā adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Konta Nr.LV14LHZB4800192705002Kontakttālrunis 28303985, e-pasts: saviemberniem@inbox.lv
Mājaslapas
 adrese; htpp;/www.draugiem.lv/messaviemberniem/

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »