Aktīvās atpūtas centra izveide daļēji rekonstruējot Degumnieku pamatskolas ēku un izbūvējot baseinuPasākuma "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"

Projekts īstenošanas termiņš

01.04.2009.-31.12.2009.

Projekta mērķis:

Pasākuma mērķis ir: atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu ilglaicīgu apdzīvotības saglabāšanu.

Projekta specifiskais mērķis

Radīt labvēlīgu vidi pagasta iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanai, nodrošinot ilgspējīgu Ošupes pagasta attīstību.

Projektā paredzamas veicamās aktivitātes

Tiks rekonstruēta Degumnieku pamatskolas ēkas daļa, kopplatībā 149 kv.m. No tiem 90 kv.m. platībā mainot ēkas starpsienu izkārtojumu tiks izbūvēts baseins ar palīgtelpām: ģērbtuvi, dušu, saunu, tualeti, bet ēkas 59 kv.m. platībā tiks veikta rekonstrukcija un nomainīta elektroinstalācija. Šinī ēkas daļā tiks iekārtota trenažieru zāle.

Finansējums

Kopējās projekta izmaksas 93 198,02 Ls

Projekta ieviešanas gaita

Projekts realizēts

Projekta īstenošanas foto: 

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »