Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/sporta-aktualitates?fu=read&id=9677

Mārcienas pagasta kausa izcīņa pludiņmakšķerēšanā

2020.06.17 11:11

NOLIKUMS

Sacensību mērķis

 Popularizēt pludiņmakšķerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta un atpūtas veidu dabā, un noskaidrot sacensību labākos pludiņmakšķerniekus.

Vieta un laiks

Kūdras dīķis, Mārcienas pagasts, Madonas novads.

2020. gada 4. Jūlijā

Reģistrācijas sākums no plkst. 6.30

Sacensību atklāšana plkst. 6.55

Sacensību sākums plkst. 7.00

Sacensību beigas plkst. 11.00

Sacensību dalībnieki

Fiziskas personas, bez vecuma un dzimuma ierobežojuma, kuras startē individuāli.

Sacensību noteikumi

Sacensību dalībniekiem jābūt derīgai makšķernieka kartei.

Par drošību pie un uz ūdeņiem atbild paši sacensību dalībnieki, par ko parakstās sacensību protokolā pie reģistrācijas.

* Sacensības notiks makšķerējot no krasta. Dalībnieks pats izvēlas savu sektoru tā, lai netraucētu blakus esošajiem makšķerniekiem.

* Sacensību ilgums 4 stundas ( līdz plkst. 11.00).

* Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu pludiņmakšķeri, kas ir aprīkota ar vienu āķi, aizliegts izmantot tīklus, sacensību laikā zivis drīkst iebarot. Sacensību beigās makšķernieki zivis ievieto plastikāta maisiņā un nodot tiesnesim.

* Dalībnieks pats atbildīgs par drošības noteikumu ievērošanu.

* Sacensības notiek saskaņā ar makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpnēs , kā arī ievērojot citus attiecīgā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas.

Vienāda svara rezultāta gadījumā, uzvar dalībnieks ar lielāko noķerto zivi.

 Apbalvošana

 Ar kausiem tiks apbalvotas pirmās  vietas un medaļām otrā, trešā vieta atsevišķās grupās - sievietes, vīrieši, jaunieši( līdz 18 gadiem). Atsevišķa balva par lielāko noķerto zivi.

Pieteikumi

Pieteikumi tiek pieņemti mutiski sacensību pulcēšanās vietā plkst. 6.30.

Sīkāka informācija pa tālruni: 22412172 Jevgenijs