Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=9632

Izsludināta pieteikšanās Madonas novada pašvaldības Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursam - 2020

2020.06.03 09:22

Madonas novada pašvaldība izsludina Madonas novada pašvaldības Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu - 2020.

Konkursa mērķi:

  1. Veicināt un finansiāli atbalstīt bērnu un jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu skolēnu brīvdienās;
  2. Veicināt jaunu zināšanu un prasmju apguvi, radošās un individuālās pašizpausmes, kā arī veselīgu dzīvesveidu;
  3. Atbalstīt Madonas novada izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un fizisko personu iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanā, organizējot nometnes un sekmējot to darbības kvalitāti.

Projekta iesniegšanas termiņš – 2020.gada 25.jūnijs, plkst.17.00 Madonas novada pašvaldības Saieta laukums 1, Klientu apkalpošanas zālē (101.kab.) vai, izmantojot pasta kasti pie ārdurvīm.

Rezultātu paziņošanas termiņš – 03.07.2020.

Nometņu norises laiks – no 2020.gada 13.jūlija


Projekta dokumenti un pieteikuma veidlapa.