Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=9595

Par darbības atjaunošanu pēc iestāžu slēgšanas saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatīšanās novēršanas pasākumiem Madonas novadā

2020.05.18 16:21

Madonas novada pašvaldība š.g. 15. maijā izdevusi rīkojumu, kurš stājas spēkā ar š.g. 18. maiju un ir spēkā līdz tā atcelšanai vai jauna rīkojuma izdošanai.

Saskaņā ar 12.03.2020. Ministru kabineta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” 4.5.punktu (tas ir spēkā ar tā grozĪjumiem no 12.05.2020.), uzdots:
  1. Madonas novada bibliotēkai, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejam un Madonas pilsētas kultūras nama filiālei “Vidzeme“ ar 18.05.2020. atjaunot savu darbību klātienē ierastajā darba laika režīmā, nodrošinot savu pamatfunkciju izpildi.
  2. Madonas pilsētas kultūras nama filiāles “Vidzeme“ vadītājam nodrošināt, lai kinoteātra iekštelpās un kinozālē kinoseansa laikā vienlaikus ir ne vairāk kā 25 cilvēki, ievērojot savstarpēju divu metru distanci.
  3. Madonas novada bibliotēkas un Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja vadītājām nodrošināt, lai telpās vienlaikus ir ne vairāk kā 25 cilvēki, ievērojot savstarpēju divu metru distanci.
  4. Iestāžu vadītājiem nodrošināt dezinfekciju līdzekļu pieejamību iestāžu apmeklētājiem, regulāru telpu vēdināšanu un uzkopšanu, īpašu uzmanību pievēršot durvju rokturiem un citām virmām, kam cilvēki bieži pieskaras.
  5. Atļaut Madonas pilsētas un Madonas novada teritorijā kultūras un izklaides (izņemot bērnu pasākumus iekštelpās), ka arī sporta pasākumu rīkošanu, ievērojot noteikumu, ka pasākumā vienlaikus ir ne vairāk kā 25 cilvēki,  pasākumu norises laikam jābūt ne agrāk kā plkst. 6.30 un ne vēlāk kā līdz plkst. 24.00 un nepārsniedzot 3 stundas telpās. Sporta pasākumu organizēšana ir piemērojama tikai bezkontakta sporta veidos ar vecuma ierobežojumu no 7 gadu vecuma. Sacensību organizēšana ir aizliegta.


Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa
Attīstības nodaļas
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste