Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=9552

Par valsts nekustamā īpašuma "Trākšu pienotava" Praulienas pagastā, Madonas novadā, nodošanu privatizācijai

2020.04.28 15:13

AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" paziņo:

Ar Ministru kabineta 2020.gada 21.aprīļa rīkojumu Nr.204 “Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai” privatizācijai nodots valsts īpašuma objekts - nekustamais īpašums "Trākšu pienotava" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.70860140231) - zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 70860140230) 0,7 ha platībā un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 70860140176001 un 70860140176005) - Praulienas pagastā, Madonas novadā.

Prasījumi, kas attiecas uz minēto īpašumu, piesakāmi AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887, divu mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Papildu informācija: https://www.possessor.gov.lv/ sadaļā Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti/Paziņojumi un AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor", tālr.67021325, 67021419.Informāciju sagatavoja: Lienīte Dzimtā-Zemīte 67021325 

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”