Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=9268

Parakstu vākšanas vietas Madonas novadā

2020.01.13 11:41

Madonas novada pašvaldība ar 2020.gada 8.janvāra domes lēmumu “Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu” ir noteikusi parakstu vākšanas vietas Madonas novadā, lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”" atcelšanu.

Parakstu vākšanas vietas Madonas novadā:

  1. Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;
  2. Madonas pilsētas kultūras nams, Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801.

Parakstu vākšanas vietu darba laiks no 2020.gada 16.janvāra līdz 14.februārim:

Pirmdiena

9:00–13:00

Otrdiena

15:00–19:00

Trešdiena

9:00– 13:00

Ceturtdiena

15:00–19:00

Piektdiena

9:00–13:00

Sestdiena

15:00–19:00

Svētdiena

9:00–13:00

Vēršam uzmanību, ka balsstiesīgie iedzīvotāji drīkst parakstīties jebkurā parakstu vākšanas vietā Latvijā. Parakstu vākšanas vietas un to darba laiku varēs noskaidrot www.cvk.lv. 

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ paši nevar nokļūt kādā no minētajām parakstu vākšanas vietām, būs nodrošināta iespēja parakstīties viņu atrašanās vietā saskaņā ar vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu. Iesniegums par parakstu vākšanu vēlētāja atrašanās vietā ne vēlāk kā 2020. gada 13. februārī jānogādā vēlēšanu komisijai vai parakstu vācējam parakstu vākšanas vietā. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietā tiks organizēta 14.februārī.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personas apliecinošais dokuments (Latvijas pilsoņa pase vai personu apliecība).

Parakstu vākšanai beidzoties, CVK apkopos saņemto parakstu skaitu un parakstu vākšanas rezultātu paziņos Valsts prezidentam, kā arī publicēs izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

Parakstu vākšana tiek organizēta sakarā ar to, ka pēc 41 Saeimas deputāta ierosinājuma Valsts prezidents Egils Levits apturēja likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām” publicēšanu uz diviem mēnešiem.

Grozījumi paredz
mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ka, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no 9 līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz 4 gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ka, ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā 9 mēneši, tad jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija.

Parakstoties par apturētajiem likumprojektiem, vēlētājs nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu.

Jautājumu gadījumā par parakstu vākšanas organizēšanu Madonas novadā lūdzam sazināties ar Madonas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Evitu Zāli pa tālruni 26486811 vai e-pastu  evita.zale@madona.lv.