Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/izsoles?fu=read&id=9249

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunzemu mājas”, Dzelzavas pagasts, Madonas novads izsoli

2020.01.07 11:31

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Jaunzemu mājas”, Dzelzavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7050 006 0093). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvojamās mājas 184 m² platībā, būves un zemes vienības ar kopējo platību 9900 m².

². Izsoles sākotnējā cena – EUR 3000,00, izsoles solis EUR 300,00, nodrošinājums- EUR 300,00. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.  Izsole notiks 2020.gada 10.februārī plkst. 14.00 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā Saieta laukumā 1, Madonā 1.stāva zālē. Dalībnieku reģistrācija – līdz 2020.gada 7.februārim plkst.15.00 Madonas novada pašvaldības administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.madona.lv, pašvaldības administrācijā Klientu zālē. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītāju Andreju Jankovski, tālr.26419177.


NOTEIKUMI