Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=9097

Kohēzijas fonda līdzfinansēti siltumapgādes projekti Madonas novadā

2019.11.06 14:53

SIA “Madonas Siltums” no 2018.gada līdz 2020. gadam realizē 6 Kohēzijas fonda līdzfinansētus projektus Madonas novadā.

Pirmos divus projektus Nr. 4.3.1.0/17/A/068 “Savienojošā siltumtīklu posma būvniecība, savienojot apdzīvotās vietas “Dzelzava” un “Aizpurve”” un Nr. 4.3.1.0/17/A/070 “Esošās katlu mājas Madonas novada Dzelzavā efektivitātes paaugstināšana” esam pabeiguši.

Šobrīd turpinām darbu ar četriem projektiem vienlaicīgi:
Šo projektu ietvaros tiek rekonstruētas trīs katlu mājas Liezēres pagasta Ozolu ciemā, Barkavas pagasta Barkavas ciemā un Aronas pagasta Kusas ciemā. Šajos ciematos siltumenerģijas ražošanas posms bija zem katras kritikas, 30 gadus veci katli, kuri sen jau savu laiku bija nokalpojuši un jebkurā brīdī varēja pārstāt darboties. Tagad ar KF atbalstu vecie katli šajās katlu mājās ir nomainīti uz jauniem moderniem Lietuvā ražotiem UAB “Kalvis” katliem, kuriem ir automātiskā vadības sistēma, līdz ar to katlu mājā četri kurinātāji vairs nebūs vajadzīgi. Gan Dzelzavas katlu mājas rekonstrukciju, gan šo trīs katlu māju rekonstrukciju veica viens uzņēmums - SIA “P.M.G.”, tā ir liela Rīgas būvniecības firma, kura pašlaik gan strādā, galvenokārt, novados. Šis uzņēmums uzvarēja visos četros iepirkumos.

Šogad septembra beigas bija raksturīgas ar vēl līdz šim nepieredzētu aukstumu, tā kā apkuri bija nepieciešams pieslēgt jau septembra beigās. Šādi laika apstākļi nebija pieredzēti vismaz 20 gadus, līdz ar to būvdarbu veicējs šādam pavērsienam nebija īsti gatavs. Ja apkuri vajadzētu pieslēgt ap 10. oktobri, kā tas ir katru gadu, problēmu nebūtu. Arī līgumi ar būvdarbu veicēju -  SIA “P.M.G.” tika noslēgti jau šā gada martā, un, beidzoties apkures sezonai, būvdarbi tika uzsākti. Būvdarbu veikšanas laikā gan Barkavas, gan Kusas katlu māju rekonstrukcijā radās neparedzēti apstākļi, kā rezultātā būvdarbus SIA “P.M.G.” bija spiesta pārtraukt (izsludināt tehnoloģisko pārtraukumu), kā rezultātā arī būvniecības termiņš pagarinājās. Ja šādu apstākļu nebūtu bijis, būvniecība tiktu visās trīs katlu mājās pabeigta paredzētajā laikā – 30.septembrī. Līdz ar to apkuri nebija iespējams pieslēgt tad, kad radās nepieciešamība pēc apkures. SIA “Madonas Siltums” savā un būvdarbu veicēja SIA “P.M.G.” vārdā dziļi atvainojas par sagādātajām problēmām šo trīs ciemu iedzīvotājiem.

Ierindas iedzīvotājs jautās – kāpēc būvdarbus nevarēja sākt ātrāk un ātrāk pabeigt. Lai varētu uzsākt būvdarbus, jānoiet garš, ļoti sarežģīts birokrātisks process - no iepirkuma dokumentu sagatavošanas, nepieciešamības gadījumā saskaņošanas ar CFLA, iepirkuma procedūras izsludināšanas, piedāvājumu iesniegšanas un izvērtēšanas, līgumu slēgšanas, līdz pašvaldības lēmuma par finansējumu, dokumentu iesniegšanas un izskatīšanas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē un beidzot Valsts kases aizdevuma saņemšanas. Viss šis process aizņem vairāk nekā 6 mēnešus. Un tad vēl visu šo procesu uzrauga Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Tikai izejot šo visu procesu soli pa soli un katrā posmā izdarot visu nevainojami, ir iespējams iegūt projekta realizācijai finansējumu. Starp citu visu šo garu procesu ar “Siltumtīklu izbūve Madonā” projektu mēs izgājām triecientempā, jo līgums ar CFLA tika noslēgts 10.janvārī un pēc šī līguma noslēgšanas varēja tikai uzsākt iepriekšminētās darbības.

Tagad nedaudz par projektu “Siltumtīklu izbūve Madonā” (identifikācijas numurs 4.3.1.0/18/A/031). Šī projekta ietvaros ir paredzēts pieslēgt pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai 34 jaunus objektus, galvenokārt, Valmieras, Liepājas, Ziedu, Ievu, Lazdu, Strazdu un Dumpu ielās. Tiks izbūvētas siltumtrases 2012 m garumā, kā arī katrā ēkā iebūvēts siltummezgls.

Šajā sakarā daudziem Madonas iedzīvotājiem ir jautājums, kāpēc ne manai mājai? Sniedzam skaidrojumu.

2016. un 2017.gadā grupa aktīvu Madonas iedzīvotāju apvienojās un vērsās Madonas novada pašvaldībā ar iniciatīvu par savu māju pieslēgšanu pie pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas. Ne Madonas novada pašvaldība, ne arī SIA “Madonas Siltums” aptauju par potenciālajiem klientiem, kuri vēlētos pieslēgties apkurei, neveica. Tā bija tikai pašu iedzīvotāju iniciatīva. Taču finansējuma trūkuma dēļ, šī iniciatīva netika tālāk virzīta. Finansējuma trūkuma dēļ tāpēc, ka tika lūgts daļējs finansējums arī no novada pašvaldības, kā arī paši privātmāju īpašnieki bija gatavi šajā procesā ieguldīt savus naudas līdzekļus.

2018.gadā ar Madonas novada pašvaldības domes akceptu šie jau iesniegtie Madonas iedzīvotāju iesniegumi tika izmantoti ES līdzfinansēta projekta izstrādē. Tie potenciālie klienti, kas pieteicās 2016. un 2017.gadā un gaidīja 3 gadus, arī tika iekļauti projektā.

Šobrīd SIA “Madonas Siltums” ir saņēmis pieteikumus no 74 potenciālajiem klientiem, un vēl ir iespējams pieteikties.

Ko mēs šobrīd varam solīt šiem 74 potenciālajiem klientiem –

  1. Šis projektu plānošanas periods ir faktiski noslēdzies, kā informēja Ekonomikas ministrijas darbinieki, kas atbild par projektu plānošanas procesu, taču siltumapgādes projekti būs arī nākamajā plānošanas periodā. Kādas aktivitātes tiks atbalstītas nākamajos projektos, vēl nav zināms. Ja būs iespējams iesniegt pieteikumu un saņemt ES līdzfinansējumu, tad SIA “Madonas Siltums” to arī darīs;
  2. Finansējums, vismaz siltumtrases izbūvei, tiks meklēts.

Pateicamies un ceram arī uz turpmāku Madonas novada pašvaldības deputātu un darbinieku atbalstu šo projektu realizācijā.


SIA “Madonas Siltums” vārdā

valdes loceklis Uldis Lielvalodis