Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/k-notikumi?fu=read&id=8756

ARTA DIENA

2019.07.15 10:55

2.augusts ir Arta Kumsāra, folklorista, mūziķa, pedagoga, politiķa, sabiedriskā darbinieka dzimšanas diena. Šogad tā būtu 77.. Jau labu laiku Kumsāru ģimenes un Praulienas pagasta kultūras darba organizatores Sarmītes Lazdiņas prātos rosījās doma par īpaša pasākuma - veltīta Artim Kumsāram - organizēšanu un iedibināšanu turpmāk. Labvēlīgu apstākļu sakritības rezultātā doma pārtop par realitāti jau šogad un 2.augustā notiks pirmais pasākums no cikla "ARTA DIENA".

Arta Kumsāra devums Latvijas kultūrā un sabiedriskajā dzīvē ir plašs un nenovērtējams - tāpēc pirmais pasākums veltīts tēmai "Artis Kumsārs un tautas dziesma".

Viss pasākums sāksies pulksten 16:00 pie Kumsāru dzimtas mājām Praulienas pagasta „Skubi”, kur būs iespēja skatīt Kārļa Kumsāra video sižetus un izstādi par pasākuma tēmu. Klausīties kokļu koncertu, mieloties ar īpašo Arta putru. Kopā ar folkloras kopu „Vērtumnieki” apgūt rotaļas u.c..

Pulksten 19:00 Skubu Jāņkalniņā sāksies koncerts "Artis Kumsārs un tautas dziesma"
. Tajā piedalīsies folkloras kopa "Vērtumnieki", vadītāja Ingrīda Grudule, tautas mūzikas vokālā grupa "Anima Solla", vadītāja Mārīte Puriņa, radošā apvienība "Pali", vadītāja Anda Ābele, folkloras kopa "Ore", vadītāja Inese Roze, Kumsāru ģimenes pārstāvji.
Viena no pasākumu organizatoru, biedrības “Ritentiņš”, iecerēm, kas sakrīt arī ar Kumsāru ģimenes domām - iepazīstināt pasākuma apmeklētājus ar ieceri veidot jaunu vides objektu - “Akmens dārzu” ar Arta citātiem. To ieplānots izveidot Arta stādītajā ozolu birzī ceļā uz “Skubu” mājām.

Šajā dienā būs iespēja uz vietas ziedot līdzekļus vai tos ieskaitīt biedrības “Ritentiņš”, reģ.nr. 40008221214, kontā: LV76PARX0017068100001, ar norādi - Vides objekta “Akmens dārzs” radīšanai.

Ieeja pasākumā par ziedojumiem.
Noderēs līdzņemts pleds vai sega sēdēšanai zālē.

Pasākumu finansiāli atbalsta Madonas novada pašvaldība un Praulienas pagasta pārvalde.

Informāciju iesūtīja: Praulienas pagasta kultūras darba organizatore Sarmīte Lazdiņa.
Mob.tālr.: 00 371 27825165.

Rediģēts: 26.07.2019..

Ievietoja:
Inga Arāja