Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/?ct=sportaakt&fu=read&id=8199

Sacensības galda tenisā „Praulienas kauss 2019”

2019.01.10 14:08

N O L I K U M S

1.      Mērķis un uzdevums.

Popularizēt galda tenisu Madonas  novadā. Sacensībās iesaistīt gan Madonas novada, gan tuvāko novadu galda tenisistus.

2.      Laiks un vieta.

Sacensības norisināsies Madonas novada Praulienas pamatskolas sporta zālē.

Sacensību sākums plkst. 10.00.

Pieteikšanās dalībai līdz sacensību dienas plkst. 9.40.

Sacensības notiks Četrās kārtās:

·         I kārta - 20. janvārī, 2019. gads, svētdiena.

  1. Sacensību vadība.

Sacensības organizē un vada Madonas  novada galda tenisa aktīvisti kopā ar Praulienas pagasta Sporta  Sacensību organizatori Sarmīti Lazdiņu un galveno tiesnesi Vents Ikaunieks.

4.      Dalībnieki.

Sacensībās tiek aicināti piedalīties visi galda tenisa spēles interesenti no Madonas  un citiem Latvijas novadiem. Visu spēles līmeņu galda tenisisti, kā arī vīrieši un sievietes, sacentīsies kopā, bet atkarībā no dalībnieku skaita, tiks vērtēti vienā, divās vai trīs meistarības grupās. Sacensību organizatori paši pēc saviem ieskatiem nosaka visu dalībnieku sadalījumu katrā no meistarības grupām. Katrā no meistarības grupām tiks noteikti savi grupu uzvarētāji.

Katrs dalībnieks pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un fiziskās sagatavotības atbilstību slodzei.

5.      Sacensību izcīņas kārtība.

Sacensības notiks Četrās kārtās. Kopvērtējumā tiks ieskaitīti trīs  labāko kārtu rezultāti. Katras konkrētās sacensību kārtas izspēles kārtību noteiks sacensību galvenais tiesnesis, atkarībā no dalībnieku skaita.

Sacensības notiks saskaņā ar galda tenisa sacensību noteikumiem līdz trijiem uzvarētiem setiem. Vadoties pēc pieteikto dalībnieku skaita, sacensību organizatori sacensību sākuma stadijā var noteikt izspēles kārtību arī līdz diviem uzvarētajiem setiem.

Iepriekšējās kārtas labākie sportisti nākamajā kārtā tiks izlikti kā apakšgrupu pirmie numuri. Pārējie sportisti tiks sadalīti pa grupām atbilstoši organizatoru ieskatiem, kur tiks ņemti vērā sportistu iepriekšējās kārtas rezultāti, iepriekšējo kārtu kopvērtējuma rezultāts, LGTF reitings, sportisti no viena novada princips, un citi būtiski apstākļi.

6.      Vērtēšana.

1)      savstarpējās spēles rezultāta;

2)      uzvarēto un zaudēto setu attiecības savstarpējās spēlēs;

3)      uzvarēto un zaudēto setu attiecības visās spēlēs.

 

  1. Dalības maksa

Dalības nauda par piedalīšanos katrā no sacensību kārtām ir 4.00 €. Skolniekiem 1.00 €.

8.      Apbalvošana.

Atkarībā no dalībnieku skaita, labākie 3 vai vairāk galda tenisisti visās meistarības grupās tiks apbalvoti ar piemiņas balvām.

Lai saņemtu kopvērtējuma balvas, dalībniekam obligāti jāpiedalās pēdējās ceturtās kārtas sacensībās. Neierašanās gadījumā dalībnieks zaudē savu kopvērtējumā izcīnīto balvu un viņam pienākas tikai izcīnītā vieta bez balvas. Šī neieradušās dalībnieka vietu ar balvu saņem nākamais labākais dalībnieks.

 

9.      Citi noteikumi.

Sacensību laikā iespējams, ka tiks fotografēts un arī filmēts. Piedaloties šajās sacensībās, Jūs piekrītat tam, ka var tikt uzņemtas Jūsu bildes, ierakstīts audio un video materiāls ar Jūsu dalību. Visus šos materiālus pasākuma organizators vai organizatora sadarbības partneri var izmantot drukātā vai elektroniskā veidā publicēšanai medijos, sociālajos tīklos un interneta lapās, pasākuma publicitātei un atpazīstamības veicināšanai.

Piedaloties šajās sacensībās, Jūs apstiprināt to, ka sacensību laikā ievērosiet Praulienas skolas sporta zāles iekšējās kārtības noteikumus. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu sacensību dalībnieki var tikt brīdināti, kā arī nepielaisti pie turpmākajām sacensībām.

Sacensību dalībnieki izmanto savas raketes un savas 40+*** baltas krāsas bumbiņas.

Nepieciešamības gadījumā sacensību organizatori ir tiesīgi mainīt nolikumu, par to iepriekš nebrīdinot.

Pieteikums (mutiski, sūtot īsziņu vai zvanot pat zemāk norādītajiem telefoniem) par dalību sacensībās jāiesniedz vismaz 20 min. pirms sacensību sākuma.

Galvenais tiesnesis un atbildīgā persona par sacensību norisi:

·         Uldis Miglinieks , tel. 29491287, e-pasts: uldismiglinieks@inbox.lv

·         Jānis Svilis, tel. 26438912, e-pasts: jancises@inbox.lv

Sporta darba organizatore  Praulienas pagastā Sarmīte Lazdiņa