Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/?ct=aktualitates_novada&fu=read&id=6973

Par Madonas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu

2017.11.01 11:44

Ņemot vērā līdz š.g. 10.oktobrim Madonas novada pašvaldībā saņemtos apbalvojumiem iesniegtos pieteikumus, Apbalvojumu piešķiršanas komisijas izvērtējumu un priekšlikumus, kā arī š.g. 17.oktobra Finanšu un attīstības komitejas atzinumu, Madonas novada pašvaldības dome ar š.g. 25.oktobra lēmumu Nr.618 nolēmusi piešķirt sekojošus Madonas novada pašvaldības apbalvojumus:


Pateicības rakstus:

 1. Gunta Tomiņa - Bijusī Barkavas pag. PII "Ābelīte" vadītāja
 2. Emīlija Zučika - Madonas pilsētas PII "Priedīte" pirmsskolas skolotāja
 3. Inguna Kecko - Madonas pilsētas PII "Priedīte" pirmsskolas skolotāja
 4. Biruta Strode - Madonas pilsētas PII "Priedīte" saimniecības daļas pārzine
 5. Silva Grūbe - Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālā darbiniece Madonas pilsētā
 6. Ilze Jansiņa - Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālā darbiniece Liezēres pagastā
 7. Ingrīda Rieksta - SIA "Madonas slimnīca" hemodialīzes dienas stacionāra medicīnas māsa
 8. Edgars Veips - Madonas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs
 9. Jevgenijs Tarasovs - Mārcienas pagasta sporta darba darba organizators
 10. Arkādijs Strods - Sporta veterāns
 11. Andris Jubelis - Sportists
 12. Raimo Vīgants - Sportists
 13. Zane Grīnvalde - Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izglītojošā darba nodaļas vadītāja
 14. Aijai Driksnai - A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolotāja
 15. Solvita Vigule - Studente, bijusī Madonas novada jauniešu domes dalībniece
 16. Irita Strode - Barkavas pamatskolas sporta skolotāja
 17. Maira Laure - Kalsnavas pamatskolas skolotāja
 18. Rasma Šakina - Aronas pagasta pārvaldes zemes lietu speciāliste
 19. Ināra Cakule - Mūsdienu deju grupas "Aliens" vadītāja
 20. Lilita Cimdiņa - Praulienas pagasta bibliotēkas vadītāja

Atzinības rakstus:
 1. Jāzeps Juhnevičs - Dambretes un šaha spēles skolotājs, tiesnesis
 2. Dace Saulīte - Sporta veterāne
 3. Aivars Bebrišs - Madonas Valsts ģimnāzijas sporta skolotājs
 4. Daina Bērziņa - Madonas Valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotāja
 5. Dzintra Livmane - J.Simsona Madonas mākslas skolas skolotāja
 6. Rita Koskeviča - Sarkanā Krusta Madonas nodaļas brīvprātīgā
 7. Andrejs Dzenis - SIA "Kalnāres" valdes loceklis
 8. Sarmīte Lazdiņa - Praulienas pagasta kultūras un sporta darba organizatore
 9. Benita Tauriņa - Pensionāre, politiski represētā, Atmodas laika aktīviste
 10. Everita Kalniņa - Madonas slimnīcas vecākā neatliekamās palīdzības ārsta palīdze
 11. Ilze Dreimane - Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja
 12. Anete Karlsone - LU vēstures institūta Etnoloģijas nodaļas pētniece, vēstures doktore, folkloriste
 13. Kaspars Garlejs - SIA "Junge" valdes priekšsēdētājs
 14. Aija Ozoliņa - Māksliniece
 15. Valda Buiķe - Valsts probācijas dienesta Madonas teritoriālās struktūrvienības vadītāja
 16. Valentīna Zvēra - Ģimenes ārste
 17. Lita un Kaspars Udrasi - Veterinārārstu prakse
 18. Ingrīda Pureniņa - Prof.A.Bieziņa muzeja "Jaundilmaņi" vadītāja

Goda diplomu un goda zīmi:
 1. Jānis Seiksts - Keramiķis

Ar pilnu apbalvojumu reģistru iespējams iepazīties šeit.

‌Apbalvojumu piešķiršanas ceremonija notiks š.g. 16.novembrī plkst.18:00 Madonas Kultūras namā.


‌Foto atskats.


‌Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa