Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/?ct=pasakumu_plans&fu=read&id=6950

Lāčplēša dienas pasākumi Madonā

2017.10.26 12:32

Ikviens ir laipni aicināts iesaistīties Lāčplēša dienas pasākumos Madonā, lai godinātu latviešu tautas varoņus un stiprinātu piederības sajūtu zemei un valstij, kurā dzīvojam.

10. novembrī ikviens ir laipni aicināts pulksten 14:00 pulcēties Saieta laukumā, lai kopīgā gājienā dotos uz piemiņas vietu Liseskalna kapos, kur caur dzeju, dziesmām, lāpu un sveču gaismā godināsim mūsu tautas varoņus un stiprināsim piederības apziņu mūsu zemei un valstij, kurā dzīvojam.

Pasākumu organizē Madonas Valsts ģimnāzija.

 11. novembra pēcpusdienā pulksten 15.00 Madonas pilsētas kultūras namā svētku noskaņu radīs bērnu tautisko deju kolektīvi ar koncertu “Cīrulīši mazputniņi”. Koncertā piedalās - Lubānas vidusskolas 5-7.klašu kol."Raksti" ( vad.Lienīte Ozolniece),Cesvaines vidusskolas 2.un 7-9.klašu kol. "Sprīdīši" ( vad.Jānis Šķēle); Priekuļu kultūras nama  1.-2.;3.-4.,4.-5.klašu bērnu deju kolektīvi "Tūgadiņš" ( vad.Mārtiņš Jurciņš,repetitore Rudīte Jurciņa); Madonas valsts ģimnāzijas 7.-9.klašu kolektīvs (vad. Gunta Beķere); Madonas pilsētas kultūras nama 1.-3.,3.-5.klašu kolektīvs "Atspole" ( vad.Maija Rijniece).

Savukārt pulksten 17:30 Poruka ielā turpināsim tradīciju, kuru jau daudzus gadus dzīvu uztur Madonas Grāmatu biedrības vadītāja Beāte Ozoliņa. Šogad Grāmatu draugu biedrība, sadarbojoties ar Madonas pilsētas kultūras namu, aicina madoniešus uz piemiņas brīdi ar zīmīgu nosaukumu “Mūžam nemirs varoņu gars”. Poruka ielā pasākumu kuplinās Ļaudonas jauktais koris “Lai top!”, diriģente Anita Melnupa un Sarkaņu amatierteātra “Piņģerots”aktieri, režisore Gunta Apele, kā arī ikviens ir aicināts ar līdzi paņemto sveci godināt latviešu tautas varoņus.