Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/?ct=par_100_gadi&fu=read&id=6883

Dzejas dienai veltīts pasākums „Atkal esmu mājās”

2017.10.04 19:46

Mūsu novadnieks, dzejnieks Jāņis Medenis savu bērnu - Maijas Poišas un Vidvuda Medeņa atmiņās.

Praulienas pagasta pārvaldes zālē 7.oktobrī pulksten 14:00.
Ieeja bez maksas, bet ja dārzā ir rudens zieds, tad gaidīsim ziedus izstādei.Informāciju iesūtīja: Praulienas pagasta kultūras darba organizatore Sarmīte Lazdiņa.
Mob.tālr.: 00 371 27825165.

Ievietoja:
Inga Arāja