Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=6872

Īstenoti divi projekti Madonas novadā

2017.09.29 09:22

Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu realizējusi divus projektus. Ir atklāts jaunais bērnu laukumiņš Kusas ciemā, kā arī aktīvās atpūtas laukums Ozolos.


Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Lauku atbalsta dienesta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju” ir īstenojusi projektu “Bērnu rotaļu laukuma izveide Aronas pagasta Kusas ciemā” Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000011. Projekta ietvaros ir uzstādīts rotaļu komplekss, tīklu piramīda, šūpoles, fitnesa kompleksi (2 gab.), šķēršļu  komplekss, āra trenažieris, soliņi un atkritumu urnas. Laukuma drošībai ir uzstādīts triecienapsorbējošs gumijas segums 130 m2. Projekta kopējās izmaksas EUR 22 901,43, t.sk. Lauku atbalsta dienesta finansējums EUR 11 142,56, Madonas novada pašvaldības finansējums EUR 11 758,87.


‌Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Lauku atbalsta dienesta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju” ir īstenojusi projektu “Aktīvās atpūtas laukuma izveide Liezēres pagasta Ozolos” Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000008. Projekta ietvaros ir uzstādīts rotaļu komplekss, tīklu piramīda, šūpoles, fitnesa komplekss, dambretes galds, šķēršļu komplekss, soliņi (3 gab.). Laukuma drošībai ir uzstādīts triecienapsorbējošs gumijas segums 250 m2. Projekta kopējās izmaksas EUR 31 505,98, t.sk. Lauku atbalsta dienesta finansējums EUR 11 200,00, Madonas novada pašvaldības finansējums EUR 20 305,98.

‌‌ 

Informāciju sagatavoja: projektu vadītāja Indra Kārkliņa
‌Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa