Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/?ct=sportaakt&fu=read&id=6862

Kalsnavas pagasta balvu izcīņa pludiņ makšķerēšanā

2017.09.25 17:31

NOLIKUMS

 

1.   Sacensību mērķis

Popularizēt makšķerēšanu kā veselīgu un pieejamu sporta veidu. Noteikt labākos sportistus šajā sporta veidā.

 

2.   Sacensību vieta un laiks

Sacensības notiek 2017.gada 1.oktobrī

Dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija Jaunkalsnavā skolas laukumā līdz plkst. 8.00.

 

3. Sacensību dalībnieki

Sacensības ir individuālas, kur atsevišķi tiek vērtētas divas grupas: vīriešu- sieviešu un jauniešu līdz 16 gadiem rezultāti.

 

4. Dalībnieku inventārs un noteikumi

Sacensības notiek saskaņā ar Latvijas Republikas makšķerēšanas noteikumiem. Katram dalībniekam jābūt klāt makšķerēšanas kartei un plastikāta maisiņam zivju uzglabāšanai un svēršanai. Dzīvās zivtiņas kā ēsmu izmantot aizliegts. Līdakas lomā neskaita. Citu zivju izmēriem jāatbilst makšķerēšanas noteikumiem. Sacensībās drīkst izmantot vienu makšķeri ar vienu āķi.

 

5.  Uzvarētāju noteikšana

Uzvar dalībnieki ar lielāko noķerto zivju svaru. Vienāda svara gadījumā ar lielāko noķerto zivi.

 

6. Apbalvošana

 Apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus vīriešu- sieviešu un jauniešu līdz 16 gadiem grupā ar diplomiem un medaļām. Paredzētas arī pārsteiguma balvas.

 

Sacensību dalībnieks, atrodoties pie ūdens, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu.

 

Informācija pa tel. 26590209 (Viktors Ūdris)

 

Saskaņots:                                                                                                                          

Madonas reģionālā

Vides pārvalde

Direktors J.Sobko