Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/socialie-pakalpojumi?fu=read&id=6767

"DZELZAVAS DIENAS APRŪPES CENTRS"

2017.08.29 15:08

Madonas novada pašvaldības iestāde kopš 2011.gada.

Adrese: "Grāveri1", Dzelzava, Madonas nocvads, LV-4873.
Tālr.: 29166761
E-pasts: dzelzavacentrs@inbox.lv


"Dzelzavas dienas aprūpes centrs" dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas Madonas novada iedzīvotājiem.