Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/sabiedribas-lidzdaliba1?fu=read&id=6757

NVO Madonas Diabēta biedrība

2017.08.29 12:25

Pamatmērķis -apvienot Madonā un Madonas rajonā dzīvojošos iedzīvotājus ar cukura diabētu, viņu piederīgos un citas fiziskās , juridiskās personas, kā arī citus interesentus, kas interesējas par cukura diabētu un tā radītām problēmām, lai kopīgā darbā sasniegtu noteiktus mērķus.

Uzdevumi:

NVO Madonas Diabēta biedrība, Parka iela 4, Madona, LV 4801
Juridiskā adrese Vidzemes iela 3, Madona, LV 4801
Kontaktālrunis 26489192, e-pasts; ritavec@inbox.lv