Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=6706

‌Madonas novada pašvaldība LAD iesniegusi 7 projekta pieteikumus grants ceļu atjaunošanai

2017.08.03 14:40

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai ir izsludinājis atklāto projektu iesniegumu konkursu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gada pasākumam "7.2 Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos".

Konkursa ietvaros tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve. Projekta mērķis ir uzlabot ceļu infrastruktūru lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Paredzētais ELFLA līdzfinansējums sastāda 90% no projekta attiecināmajām izmaksām. Katrai pašvaldībai maksimāli pieejamais atbalsta apmērs ir noteikts MK noteikumos Nr.475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā, Madonas novadam paredzot 3,47. milj. euro.

Madonas novada pašvaldībai ir izstrādāti un Lauku atbalsta dienestā iesniegti septiņi projekta pieteikumi, no kuriem piecos darbus plānots uzsākt šogad, divos – nākamgad.

Projektā „Autoceļa Krampāni – Sīmašas Dzelzavas pagastā, Madonas novadā posma pārbūve” plānots pārbūvēt grants ceļu  0,83 km garumā. Projekta kopējās izmaksas sastāda 62 319,50 eiro. Darbus plānos uzsākt un pabeigt šogad.

Projektā „Autoceļa Zīles – Stradi – Gribažas  Dzelzavas pagastā, Madonas novadā posma pārbūve” plānots pārbūvēt grants ceļu 2,24 km garumā. Projekta kopējās izmaksas sastāda 135 228,90 eiro. Darbus plānos uzsākt šogad un pabeigt nākamgad.

Projektā „Autoceļa Rīta iela – Krieviņi pārbūve un autoceļa Muižnieki – Krieviņi Sarkaņu pagastā, Madonas novadā posma pārbūve” plānots pārbūvēt grants ceļu 2,49 km garumā. Projekta kopējās izmaksas sastāda 169 354,14 eiro. Darbus plānos uzsākt un pabeigt šogad.

Projektā „Autoceļa Poteri - Poļvarka Sarkaņu pagastā, Madonas novadā pārbūve” plānots pārbūvēt grants ceļu  4,79 km garumā. Projekta kopējās izmaksas sastāda 293 922,84 eiro. Darbus plānos uzsākt šogad un pabeigt nākamgad.

Projektā „Autoceļa Kalnagals – Ozoliņi Ošupes pagastā, Madonas novadā pārbūve” plānots pārbūvēt grants ceļu  4,59 km garumā. Projekta kopējās izmaksas sastāda 297 129,91 eiro. Darbus plānos uzsākt šogad un pabeigt nākamgad.

Projektā „Autoceļa Krastiņi – Siliņi Dzelzavas pagastā, Madonas novadā pārbūve” plānots pārbūvēt grants ceļu  0,45 km garumā. Projekta kopējās izmaksas sastāda 34 964,26 eiro. Darbus plānos uzsākt un pabeigt nākamgad.

Projektā „Autoceļa Rupsala – Raudupe Ošupes pagastā, Madonas novadā pārbūve” plānots pārbūvēt grants ceļu  7,75 km garumā. Projekta kopējās izmaksas sastāda 422 795,33 eiro. Darbus plānos uzsākt un pabeigt nākamgad.

Informāciju sagatavoja: Klinta Galeja

Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste


‌Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa