Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/izsoles?fu=read&id=5605

Paziņojums par telpu Saules ielā 9, Madonā nomas tiesību izsoli

2016.03.24 08:55

Madonas novada pašvaldība nodod nomas tiesību izsolei nedzīvojamās telpas Saules ielā 9, Madonā 1.stāvā 102,8 kv.m platībā.

Nomas tiesību izsoles sākuma cena – EUR 0,85 par 1 kv.m mēnesī. Papildus tiek aprēķināts Pievienotās vērtības nodoklis. Izsoles solis ir noteikts EUR 0,05.  Izsole notiks 2016. gada 4.aprīlī plkst. 10.00 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā Saieta laukumā 1, Madonā. Dalībnieku reģistrācija – līdz 2016.gada 4.aprīlim plkst.9.00 Madonas novada pašvaldības administrācijā darba laikā. Ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var iepazīties www.madona.lv vai pašvaldības administrācijā Klientu zālē. Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku ar kontaktpersonu Gunti Ķeveri, tel.26325419. 

‌Plāns 
Noteikumi