Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/izsoles?fu=read&id=4993

PAZIŅOJUMS par telpu Saules ielā 9, Madona nomas tiesību izsoli

2015.06.12 16:07

Madonas novada pašvaldība nodod nomas tiesību izsolei nedzīvojamās telpas Saules ielā 9, Madonā 1.stāvā 60 kv.platībā. Nomas tiesību izsoles sākuma cena – EUR 1,71 par 1 kv.m mēnesī.

Papildus tiek aprēķināts Pievienotās vērtības nodoklis. Izsoles solis ir noteikts EUR 0,10.  Izsole notiks 2015. gada 19.jūnijā plkst. 09.00 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā Saieta laukumā 1, Madonā. Dalībnieku reģistrācija – līdz 2015.gada 19.jūnijam plkst.08.30 Madonas novada pašvaldības administrācijā darba laikā, tālr. 64860090. Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku ar kontaktpersonu Gunti Ķeveri, tel.26325419.

Noteikumi