Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/izsoles?fu=read&id=4899

Tiek izsolīts pašvaldības dzīvokļa īpašums Biksērē

2015.05.05 11:58

Madonas novada pašvaldības Sarkaņu pagasta pārvalde pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības dzīvokļa īpašumu Nr.11, J.Ramaņa ielā 9, Biksērē, Sarkaņu pag., Madonas nov., kadastra Nr.7090-900-0086 – sākumcena EUR 6921, nodrošinājums EUR 692,10.

Izsole notiks Sarkaņu pagastā pārvaldē “Biksēre”, Biksēre’, Sarkaņu pagasts, Madonas novads. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.madona.lv, Sarkaņu pagasta pārvaldē. Iesniegt pieteikumu izsolē var līdz 21.05.2015., plkst.16.00 “Biksēre”, Biksēre’, Sarkaņu pagasts, Madonas novadā, darba laikā (pirmdien,trešdien,ceturtdien - no plkst.8.30 līdz 17.00, otrdien- no plkst. 8.30 līdz 18.00, piektdien- no plkst. 8.30 līdz 16.00). Pirkuma apmaksa: samaksa divu nedēļu laikā no izsoles norises dienas.

Informācija par apskati – t.64860876, mob.t.29207898.‌Izsoles noteikumi