Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/izsoles?fu=read&id=4820

KONKURSA NOLIKUMS „PAR ŪDENSTILPES „SALAS EZERS” NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU”

2015.04.07 14:17

Šis nolikumsnosaka kārtību, kādā izsludināms un rīkojams ūdenstilpes nomas konkurss par nomas tiesību piešķiršanu amatierzvejai – makšķerēšanai un akvakultūras dzīvnieku audzēšanai ūdenstilpē – „Salas ezers”, Madonas pilsēta, Madonas novadā

‌Nolikums