Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/izsoles?fu=read&id=4779

KONKURSA NOLIKUMS „PAR ŪDENSTILPES „RĀCEŅU EZERS” NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU”

2015.03.23 10:55

Šis nolikumsnosaka kārtību, kādā izsludināms un rīkojams ūdenstilpes nomas konkurss par nomas tiesību piešķišanu rūpnieciskajai (komerciālajai, pašpatēriņa) zvejai, amatierzvejai – makšķerēšanai un akvakultūras dzīvnieku audzēšanai ūdenstilpē – „Rāceņu ezers”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā 

Nolikums