Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/izsoles?fu=read&id=4504

Madonas novada pašvaldība iznomā: nedzīvojamās telpas – kafejnīcu

2014.10.30 14:24

- Madonas novada pašvaldība iznomā: nedzīvojamās telpas – kafejnīcu (ar aprīkojumu) pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā “Madonas pilsētas sporta centrā” ar adresi Gaujas ielās 13, Madonā, ar kopējo platību 80,20 m2 (virtuves telpa ar palīgtelpām 2.stāvā 32,80 m2 platībā; kafejnīcas telpa 2.stāvā 47,40 m2 platībā, ar virtuves aprīkojumu un inventāru.

-          Telpu iznomāšanas mērķis – ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.

-          Nomas tiesību izsolei tiek piemērots izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli, kā maksāšanas līdzekli izmantojot euro.

-          Nomas tiesību nosacītā cena (izsoles sākuma cena) ir Eur 1,42 (viens euro 42 centi) par 1 kvadrātmetru mēnesī, papildus aprēķinot PVN 21%.

Katrā solījumā nomas tiesību cena tiek paaugstināta par Eur 0,15 (nulle euro 15 centi).

-          Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu līdz 2014.gada 6.novembra plkst.14.00 Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, klientu apkalpošanas zālē.

Nomas tiesību izsole notiks 2014.gada 6.novembrī plkst.14.00 Saieta laukumā 1, Madona, Madonas novada pašvaldības 1.stāva zālē.

 NOTEIKUMI