Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/izsoles?fu=read&id=4102

PĀRDOD

2014.03.02 13:14

Saskaņā ar „Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta otro daļu, 6.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, SIA „Madonas Siltums” pārdod par brīvu cenu sekojošu kustamu mantu:

1)      Kravas cisterna, izlaiduma gads 1987, modelis ZIL MMZ 4502, valsts numurs BU2017.

          Mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības datiem 0,00 EUR.

          Minimālā pārdošanas cena 770,00 EUR + PVN.

2)      Kravas cisterna, izlaiduma gads 1983, modelis GAZ 52 AC 3,6, valsts numurs BU2015.

          Mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības datiem 0,00 EUR.

          Minimālā pārdošanas cena 530,00 EUR + PVN.

 

Ja tiks saņemti vairāki piedāvājumi, līgums tiks slēgts ar to pircēju, kurš piedāvās augstāko cenu.

Iesniegumā jānorāda sekojoša informācija:

1)      fiziskai personai- vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis,  piedāvātā cena;

2)      juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālrunis, piedāvātā cena.

Iesniegumu lūdzam iesniegt vai nosūtīt līdz 2014.gada 15.aprīlim plkst 14.00.

Sīkāka informācija par pārdodamo mantu, sazinoties ar kontaktpersonu: Andrejs Trops, t. 29340496.