Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde 2012.gada 2.augustā plkst.10.00 Ļaudonā, Dzirnavu ielā 2 rīko cirsmas ‘’Strīdus purvs’’ mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Pieteikumu reģistrācija Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvaldē katru darba dienu no plkst. 9.00 – 17.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ļaudonas pagasta pārvaldē darbdienās no plkst. 9.00 – 17.00, www.madona.lv, www.laudona.lv Cirsmas apskate 27.07.2012. plkst.10.00, iepriekš piesakoties pa tālr. 29465026
iesūtīts: 17.07.2012lasīt tālāk

Paziņojums par nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma ar adresi Priežu iela 13-21, Madona atkārtotu izsoli

Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod pārdošanā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu ar adresi Priežu 13-21, Madona, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 68,7 kv.m un 687/18979 kopīpašuma domājamām daļām. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Madonas novada pašvaldības telpās (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads) darbdienās klientu apkalpošanas zālē no plkst.8.00 līdz 17.00 un pašvaldības mājas lapā www.madona.lv. Nekustamā īpašuma apskates laiks saskaņojams ar Madonas pilsētas pārvaldnieku Gunti Ķeveri, tālr.26325419.
iesūtīts: 05.07.2012lasīt tālāk
   1 2 3 4 5 6   
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »