Paziņojums par zobārstniecības kabineta nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība atklātā izsolē ar augšupejošu soli nodot nomas tiesības uz pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Parka ielā 6, Madonā, Madonas novadā (kadastra Nr. 7001 001 0992, reģistrēts Madonas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0014 1234) pansionāta ēkā (kadastra apzīmējums 7001 001 0992 001) esošo zobārstniecības kabinetu (platība 17 m2, atrodas ēkas 1 stāvā, būves tehniskās inventarizācijas lietā atzīmēts kā telpas Nr. 24; 25, nomas objekta sastāvā ietilpst arī zobārstniecības iekārtas – Stern Weber S 200 Continental ar medicīnisko monitoru, zobārstniecības instrumenti, instrumentu un materiālu sterilizācijai nepieciešamais (autoklāvs, ultraskaņas mazgāšanas iekārta, pērlīšu sterilizators, sterilo instrumentu pakošanas iekārta), rentgenogrammu viziogrāfijas iekārta, dentālā rentgena iekārta, palīgmateriāli (amalgamas maisītājs, ultraviolēto staru polimerizācijas lampa, stomatoloģiskais bezeļļas kompresors, vakumatsūcēja motors).
iesūtīts: 27.06.2014lasīt tālāk

„SIA “Madonas Siltums” pārdod otrā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

ar adresi Kalna ielā 41, Madona, kas sastāv no katlu mājas ēkas ar kopējo platību 144,7 kv.m. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties „Madonas Siltums” administrācijas telpās Cesvaines ielā 24a, Madonā, trešajā stāvā, pie uzņēmuma juristes darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 un Madonas novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv. Nekustamā īpašuma apskates laiks saskaņojams ar SIA „Madonas Siltums” siltumenerģijas tehniķi Aivaru Kazušu, tālr. 26139827.
iesūtīts: 19.06.2014lasīt tālāk

Paziņojums par izsoli

Madonas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašums Biržu iela 12-2, Madona, Madonas novadā. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.2 ar kopējo platību 48,5 kv.m, 485/1443 kopīpašuma domājamām daļām no būves un 485/1443 kopīpašuma daļām no zemes. Izsole notiks 2014.gada 21.jūlijā plkst. 14.00 Madonas novada pašvaldības 1.stāva sēžu zālē Saieta laukumā 1, Madonā.
iesūtīts: 11.06.2014lasīt tālāk

SIA “Madonas Siltums” nodod pārdošanā

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu ar adresi Kalna ielā 41E, Madona, kas sastāv no katlu mājas ēkas ar kopējo platību 144,7 kv.m. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties „Madonas Siltums” administrācijas telpās Cesvaines ielā 24a, Madonā, trešajā stāvā, pie uzņēmuma juristes darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 un Madonas novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv. Nekustamā īpašuma apskates laiks saskaņojams ar SIA „Madonas Siltums” siltumenerģijas tehniķi Aivaru Kazušu, tālr. 26139827.
iesūtīts: 07.05.2014lasīt tālāk

PAZIŅOJUMS PAR ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES PĀRCELŠANU

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka nomas tiesību izsole zemes vienības daļai - lauksaimniecības zeme (kadastra nr. 70460080174) “Centrs” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, tiek pārcelta no 2014. gada 30. aprīļa plkst. 16.00 uz 2014.gada 8.maija plkst.15.00. Izsole notiks Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā Saieta laukumā 1, Madonā.
iesūtīts: 28.04.2014lasīt tālāk

PAZIŅOJUMS PAR ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLI

Madonas novada pašvaldība nodod nomas tiesību izsolei zemes vienības daļu - lauksaimniecības zemi (kadastra nr. 70460080174) “Centrs” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā. Platība – 3,0 ha. Zemes kadastrālā vērtība – 1270,76 EUR. Nomas tiesību izsoles sākuma cena - 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības – 19,06 EUR gadā un papildus nomas maksai likumdošanā paredzētie nodokļi.
iesūtīts: 23.04.2014lasīt tālāk

PĀRDOD

Saskaņā ar „Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta otro daļu, 6.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, SIA „Madonas Siltums” pārdod par brīvu cenu sekojošu kustamu mantu:
iesūtīts: 02.03.2014lasīt tālāk

Dzīvokļa īpašumu izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod otrajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 Dzelzceļa ielā 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, kadastra Nr.7062 900 0316.
iesūtīts: 18.02.2014lasīt tālāk

IZNOMĀ

SIA „Madonas Siltums” iznomā sūkņu māju Madonā, Raiņa ielā 25C, kura atrodas blakus Raiņa 25C katlu mājai. Katlu māja vairs netiek izmantota siltumenerģijas ražošanai. Nekustamā īpašuma kadastra numurs 7001 001 1453, sūkņu mājas kadastra apzīmējums 7001 001 1453 002.
iesūtīts: 11.02.2014lasīt tālāk

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Mārcienas pagasta pārvalde atklātā izsolē PĀRDOD automašīnu Ford Transit, reģistrācijas numurs DT1976, izlaiduma gads 1992., šasijas Nr. WFOHXXGBVHND23711, ķiršu krāsa, pilna masa 2450 kg, pašmasa 1650 kg, tips – kravas furgons B1 (3) ar iebūvētiem pasažieru sēdekļiem, degvielas tips – benzīns.
iesūtīts: 27.01.2014lasīt tālāk

SIA „Madonas Siltums” iznomā

2 atsevišķas telpas Madonā, Raiņa ielā 25C katlu mājā, kura vairs netiek izmantota siltumenerģijas ražošanai. Nekustamā īpašuma kadastra numurs 7001 001 1453, katlu mājas kadastra apzīmējums 7001 001 1453 001.
iesūtīts: 24.01.2014lasīt tālāk

Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 Dzelzceļa ielā 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, kadastra Nr.7062 900 0316.
iesūtīts: 31.07.2013lasīt tālāk

„SIA “Madonas Siltums” nodod pārdošanā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

„SIA “Madonas Siltums” nodod pārdošanā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu ar adresi Rūpniecības ielā 20 k-2 -1, Madona, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 37,1 kv.m. un 3710/75882 kopīpašuma domājamām daļām. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties „Madonas Siltums” administrācijas telpās Cesvaines ielā 24a, Madonā, trešajā stāvā, pie uzņēmuma juristes darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 un Madonas novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv. Nekustamā īpašuma apskates laiks saskaņojams ar SIA „Madonas Siltums” siltuma tehnoloģijas inženieri Andri Lielvalodi, tālr. 26423491.
iesūtīts: 06.06.2013lasīt tālāk

Paziņojums par dzīvokļa īpašuma Priežu iela 31-21, Madona atkārtotu izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod atkārtotā pārdošanā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu ar adresi Priežu 13-21, Madona, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 68,7 kv.m un 687/18979 kopīpašuma domājamām daļām. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Madonas novada pašvaldības telpās (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads) darbdienās klientu apkalpošanas zālē no plkst.8.00 līdz 17.00 un pašvaldības mājas lapā www.madona.lv. Nekustamā īpašuma apskates laiks saskaņojams ar Madonas pilsētas pārvaldnieku Gunti Ķeveri, tālr.26325419.
iesūtīts: 27.09.2012lasīt tālāk
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »