Paziņojums par Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam Investīciju plāna (2018. – 2020.gadam) aktualizāciju

2019.gada 21.maijā ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 192 "Par Madonas novada investīciju plāna aktualizāciju" (protokols Nr.8, 13.p.) ir aktualizēts Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam Investīciju plāns (2018.-2020.gadam).

Ar aktualizētajiem dokumentiem sabiedrība var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājas lapā http://www.madona.lv sadaļā „Novada attīstības plānošanas dokumenti” vai Madonas novada pašvaldības Administratīvā nodaļā Saieta laukumā 1, Madonā tās darba laikā.

Investīciju plāns
Lēmums

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »