Par Madonas novada attīstības programmas 2013. - 2020. gadam Uzraudzības ziņojuma 2014.un 2015.g. apstiprināšanu

2016.gada 30 jūnijā ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 346 "Par Madonas novada Attīstības programmas 2013. – 2020.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu”

ir apstiprināts Uzraudzības ziņojums par 2014.g. un 2015.g.

 Uzraudzības ziņojuma apstiprināšana 
 Madonas novada attīstības programmas īstenošanas rīcības plāns (2015.-2020.) 
 Uzraudzības ziņojums
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »