Novada tūrisma uzņēmēji piedalījušies izstādē Pleskavā


29. un 30. augustā  Madonas novada tūrisma uzņēmēju delegācija piedalījās Pleskavas izstāžu centra „Bizness bez robežām”  atklāšanā un pirmajā jaunajā centrā sarīkotajā izstādē, kas veltīta tūrismam.

Simbolisko atklāšanas lenti pārgrieza Igaunijas – Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerattiecību instrumenta 2007.-2013. gadam ietvaros uzsāktā projekta „Sociāli ekonomiskās attīstības, biznesa un sadarbības veicināšana pierobežas reģionos” visu triju valstu pārstāvji.

Pasākumā Pleskavā Madonas novada uzņēmējiem bija iespēja ne tikai popularizēt tūrisma vietas Madonas novadā, piedāvāt ceļojuma apskates vietu kartes un bukletus, savu stāstījumu par to, ko var Madonā un apkārtne pagastos apskatīt, bet arī piedalīties vairākos noderīgos semināros, piemēram „Muitas noteikumi pierobežas valstīs”, „Viesnīcu un viesu novērtējums un sertifikācija” u.c.

Programmā „Pierobežas valstu tūrisms”, kur ar savu piedāvājumu nāca klajā gan tūrisma firmas, gan muzeju vadītāji, ar Madonas novada tūrismu iepazīstināja  Madonas novada tūrisma informācijas centra vadītāja Sanita Soma, bet ar ziemas un vasaras aktīvās atpūtas, kā arī sporta iespējām-Madonas novada pašvaldības sporta darba organizators Māris Gailums.

Vizītes noslēgumā projekta vadītāja Dace Āriņa uzsvēra, ka galvenie ieguvumi ir jaunizveidotā sadarbība, dažādie kontakti ne tikai projekta ieviešanas grupas un projekta organizatoru starpā, bet galvenokārt uzņēmēju starpā. Projektam beidzoties, ir jāizveidojas uzņēmēju sadarbības tīklam .Tas varēs izveidoties, pateicoties daudzajiem kopīgajiem pasākumiem - uzņēmēju dienām, kas notiks pie katra no partneriem, kā arī kopīgi piedaloties nacionālā līmeņa uzņēmēju izstādēs Rīgā, Sanktpēterburgā un Tallinā. No praktiskām lietām Madona iegūs uzņēmējdarbības izstāžu aprīkojumu, apskaņošanas sistēmu, vides monitorus, kā arī tiks izveidota patstāvīgā Madonas uzņēmēju ekspozīcija un izstrādāts biznesa kontaktu tīkls.

Madonas novada pašvaldība ir minētā projekta vadošais partneris, un to Pleskavā pārstāvēja projekta vadītāja Dace Āriņa, koordinatore Janīna Apsīte, kā arī finanšu menedžere Lana Saulone. Projektā Krievijas puses projekta koordinators ir Pleskavas apgabala uzņēmējdarbības garantiju un attīstības fonds Svetlanas Žuraļovas vadībā, bet Igaunijā sadarbība notiek ar Viru apriņķa pašvaldību.

“Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013” finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

 
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »