Madonas novada uzņēmēji piedalījās gada lielākajā pārtikas ražotāju izstādē


No 4. līdz 7. septembrim jau 18. reizi Ķīpsalas izstāžu zālēs norisinājās starptautiskā pārtikas, dzērienu, pārtikas pārstrādes, tehnoloģiju, iepakojuma, inovāciju, sabiedriskās ēdināšanas, viesnīcu un veikalu aprīkojuma un servisa izstāde “Riga Food 2013”.

 Līdzās citu valstu uzņēmējiem ar savu produkciju bija aicināti iepazīstināt arī Madonas novada uzņēmēji. Svarīgi, ka, pateicoties projekta „Sociāli ekonomiskās attīstības, biznesa un sadarbības veicināšana pierobežas reģionos” darbībai, mūsu novada uzņēmējiem dalība šajā izstādē tika apmaksāta no projekta līdzekļiem.

Kā zināms, izstāde „Riga Food” ir gada nozīmīgākais nozares pasākums Baltijas reģionā, kas gan dalībnieku, gan profesionālu apmeklētāju statusā pulcē teju visus reģiona nozares uzņēmējus, valsts, pašvaldību un sabiedriskās organizācijas, kā arī saistīto nozaru ekspertus un investorus. Šogad izstādē varēja apskatīt 664 uzņēmumu piedāvājumus.

Kā zināms, viena no Madonas novada raksturīgākajām uzņēmējdarbības iezīmēm ir attīstīta pārtikas ražošanas nozare, tāpēc izstādē bija pārstāvēti mūsu labi zināmie zīmoli – trušu gaļas produkcija no Dzintra Karavaičukas saimniecības „Sveķi”, Līga Lieplapa ar tējām, zemnieku saimniecības „Jānkalni” ogu un augļu produkti, „Madonas maiznieka” un „Lazdonas Piensaimnieka” plašais sortiments, „NG līnijas” medus, Astras Riekstiņas „Domu pieturas” vīni.

Viens no izstādes dalībniekiem, „NG līniju” īpašnieks Romāns Hačatrjans pēc dalības izstādē atzina, ka galvenais ir nevis izstādē pārdotais preces apjoms, bet gan jaunu kontaktu atrašana, kā arī iepazīšanās ar tirgus aktualitātēm un tendencēm.

Izstādē piedalījās arī projekta partneru uzņēmēji no Viru apkaimes Igaunijā un Pleskavas apgabala Krievijā.

“Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013” finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu


 
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »