Aicinām piedalīties gada lielākajā pārtikas ražotāju izstādē!


No 4. līdz 7. septembrim jau 18. reizi Ķīpsalas izstāžu zālēs norisināsies starptautiskā pārtikas, dzērienu, pārtikas pārstrādes, tehnoloģiju, iepakojuma, inovāciju, sabiedriskās ēdināšanas, viesnīcu un veikalu aprīkojuma un servisa izstāde “Riga Food 2013”, kas pulcēs dalībniekus ne tikai no Latvijas, bet arī no Eiropas valstīm, kā arī Taivānas, Šrilankas, Dienvidāfrikas, Turcijas, Indonēzijas, Kamerūnas, Indijas u.c. valstīm.

Līdzās citu valstu uzņēmējiem ar savu produkciju aicināti iepazīstināt arī Madonas novada uzņēmēji. Svarīgi, ka, pateicoties projekta „Sociāli ekonomiskās attīstības, biznesa un sadarbības veicināšana pierobežas reģionos” darbībai, mūsu novada uzņēmējiem dalība šajā izstādē tiek apmaksāta no projekta līdzekļiem. Projekta organizatori aicina nepalaist garām šo iespēju un pieteikties līdz desmit ražotājiem, kuru uzņēmējdarbība saistīta ar pārtikas nozari līdz 20.augustam.

Kā zināms, izstāde „Riga Food” ir gada nozīmīgākais nozares pasākums Baltijas reģionā, kas gan dalībnieku, gan profesionālu apmeklētāju statusā pulcē teju visus reģiona nozares uzņēmējus, valsts, pašvaldību un sabiedriskās organizācijas, kā arī saistīto nozaru ekspertus un investorus. Ik gadu izstādi apmeklē vairāk nekā 35 000 apmeklētāju no visas pasaules.

Izstāde “Riga Food” sniedz atbalstu biznesa aktivitātēm un to kā daudzpusīgu mārketinga rīku izmanto gan pieredzējuši, tradīcijām bagāti Latvijas un ārvalstu uzņēmumi, gan arī pavisam jauni ražotājuzņēmumi, kas šobrīd vēlas nostiprināt savu pozīciju tirgū vai meklē jaunas tirgus nišas. Izstādes ietvaros norisināsies meistaru un pārtikas produktu konkursi, kur tiksies arī labākie pavāri, konditori un bārmeņi, lai mērotos profesionalitātē, izveicībā, oriģinalitātē un cīnītos par galvenajām balvām konkursos un sacensībās. Savukārt pārtikas ražotāji un meistari izstādes laikā par “Riga Food” medaļām sacentīsies izcilas kvalitātes pārtikas produktu konkursos. Izstādes rīkotāji uzsver, ka īpaša uzmanība tiks pievērsta inovācijai pārtikas nozarē – varēs iepazīties ar jaunumiem, ko piedāvā pārtikas nozarē iesaistītās universitātes un pētniecības institūti, kā arī inovācijas atbalsta struktūras Latvijā. Varēs apskatīt uzņēmēju, zinātnieku un pētnieku izstrādātos jaunākos produktus un risinājumus pārtikas nozarē, savukārt uzņēmēji un nozares profesionāļi ir aicināti piedalīties starptautiskā brokerpasākumā, konferencēs un semināros.

Viena no Madonas novada raksturīgākajām uzņēmējdarbības iezīmēm ir attīstīta pārtikas ražošanas nozare, tāpēc aicinām doties uz izstādi, lai popularizētu ne tikai savu produktu un gūtu jauns sadarbības partnerus, bet arī smeltos jaunas zināšanas un informāciju par uzņēmējdarbības attīstības iespējām.

Izstādē piedalīsies arī projekta partneru uzņēmēji no Viru apkaimes Igaunijā un Pleskavas apgabala Krievijā.

Pieteikšanās un sīkāka informācija pie projekta koordinatores Janīnas Apsītes, rakstot uz epastu: janina@magnus.lv vai zvanot pa tālr. 29421255.


“Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013” finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu
 
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »