Tiek veikti projekta iepirkumi

Eiropas teritoriālā sadarbība ”Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. - 2013. gadam”Lai nodrošinātu plānotās aktivitātes projekta „Sociāli ekonomiskās attīstības, biznesa un sadarbības veicināšana pierobežas reģionos” ietvaros, jūlija mēnesī norisinās iepirkumu procedūras pamatlīdzekļu iegādei.

Pašlaik rit intensīvs iepirkumu laiks, kas vērsts uz projekta aktivitāšu veikšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu iegādi – aprīkojums, kas nepieciešams pārvietojamo izstāžu nodrošināšanai, stendi, vides monitori, skaņas aparatūra u.c.

Igauņu partneri šobrīd veic iepirkumu tehnisko pamatojumu izstrādi, kā arī sāk plānot uzņēmējdarbības izstādes norisi, kas notiks šā gada oktobrī.

Savukārt krievu partneriem sācies īpaši intensīvs darba periods, jo jau nākammēnes Pleskavā norisināsies uzņēmējdarbības izstāde.

Šajā izstādē piedalīsies arī mūsu delegācija, tāpēc līdztekus iepirkumu procedūrām projekta vadības grupa apzina tos uzņēmējus, kas piedalīsies pasākumā Pleskavā. Paredzēts, ka latvieši sevi prezentēs un iepazīstinās ar tūrisma nozari, uzsverot mūsu uzņēmēju daudzpusīgo piedāvājumu. Kaut arī programma vēl tiek precizēta un saskaņota, jau šobrīd ir zināms, ka mūsu uzņēmēji piedalīsies apaļā galda diskusijās, kā arī seminārā par muitas likumdošanu pierobežas reģionos. Tūrisma uzņēmēju pieteikšanās izstādei notiek sadarbībā ar Madonas Tūrisma informācijas centru.   

Sīkāka informācija:
projekta vadītāja Dace Āriņa, t.29294245, e-pasts dace@madona.lv

“Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013” finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

 
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »