Notikusi preses konference par projekta plānotajām aktivitātēm

 


Eiropas teritoriālā sadarbība ”Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. - 2013. gadam”

Madonas novads popularizēs vietējo uzņēmējdarbību Latvijā un aiz robežām

Lai gūtu papildus informāciju par plānotajām aktivitātēm Latvijā projekta „Sociāli ekonomiskās attīstības, biznesa un sadarbības veicināšana pierobežas reģionos” ietvaros, projekta organizatori aicināja uz projekta uzsākšanas preses konferenci š.g. 8.maijā Madonā, daudzfunkcionālās halles konferenču zālē plkst. 12.00, Gaujas ielā 13.

Šajā konferencē informēja par projekta aktivitātēm Vidzemē un partneru reģionos.

Konferencē piedalījās Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters, projekta vadītāja Dace Āriņa, kā arī projekta partneri no Krievijas un Igaunijas.

Uzrunājot klātesošos – mediju pārstāvjus, skolu jauniešus, kas uzsākuši darbu skolēnu mācību uzņēmumos, pašvaldības un sabiedrības pārstāvjus, Madonas novada vadītājs uzsvēra labu kaimiņattiecību un sadarbības starp uzņēmējiem lielo nozīmi, kā arī izklāstīja līdzšinējo pieredzi sadarbībā ar ārzemju uzņēmējiem. Madonas novada pašvaldība projekta realizācijas gaitā cer izvērst ciešākus kontaktus starp vietējiem uzņēmējiem un uzņēmējiem partneru pašvaldībās. „Svarīgi, lai veidotos jauni kontakti,” norādīja A. Ceļapīters.

Klātesošie jaunieši uzdeva daudz jautājumu par iespējām projektā iesaistīties arī vecāko klašu audzēkņiem un jaunajiem topošajiem uzņēmējiem, uz ko saņēma atbildi par iespējamu jaunu programmu izveidi īpaši jauniešiem. Savukārt igauņu puse izteica gandarījumu par to, ka projekta ieviešana interesē arī jaunos topošos uzņēmējus.

Sīkāka informācija:
projekta vadītāja Dace Āriņa, t.29294245, e-pasts dace@madona.lv 

“Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013” finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

 
 

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »