Zupas virtuve

Katru darba dienu Madonā, Parka ielā 6 ir iespēja paēst siltu zupu. Šis pakalpojums ir pieejams bez maksas.

Bezmaksas ēdienu „Zupas virtuvē” tiesības saņemt ir ģimenei (personai), kura nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības – uzturu, un kura dzīvesvietu deklarējusi Madonas novadā un faktiski dzīvo, vai arī persona ir bez noteiktas dzīvesvietas, bet kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Madonas novadā un kura atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

  • ģimene (persona) atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu;
  • ģimene (persona) ir nonākusi krīzes situācijā.

Lai iegūtu tiesības saņemt ēdienu „Zupas virtuvē” jāgriežas Sociālajā dienestā Parka ielā 4, 1.kabinetā un jāsaņem izziņa par maznodrošinātas/trūcīgas personas statusu.


 
Copyright © 2008-2017 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »