R.Blaumaņa Madonas tautas teātris


Teātris aicina režisoru, kurš vēlas atsākt Tautas teātra darbību, iestudēt lugas un iesaistīties pasākumu vadīšanā un veidošanā.


 Goda nosaukumu teātris ieguva 1959.gadā. Madonā teātris spēlēts jau kopš 20 gs. divdesmitajiem gadiem un ir tradicionāla madoniešu radošā izpausme. Iestudēta latviešu, krievu ( īpaši padomju gados) un citu tautu dramaturģija. Pašlaik teātra repertuāru veido latviešu oriģināldramaturģija, ir izveidojusies laba saikne ar dramaturgiem ( J.Jurkānu, N.Vētru –Muižnieci u.c.) . Gandrīz 50 gadus teātra galvenais virzītājspēks ir režisore Skaidrīte Strade. Izrādēm īpašu garsu pieškīra Slavja Strada veidotā scenogrāfija.
2004. gadā amatierteātru skatē „Gada izrāde 2003” par labāko gada aktrisi tika atzīta Valentīna Zepa. 2005. gada amatierteātru skatē „Gada izrāde 2004” teātris izcīna Gada labākās izrādes titulu ar izrādi N.Vētra – Muižniece „Dzirnavas” un par gada aktrisi kļūst Ārija Sīle.No teātra kritiķa Daiņa Jukona recenzijas par izrādi „Dzirnavas” žurnālā „Māksla Plus” 2005.nov: „Šajā iestudējumā trīs aktrises gandrīz neiespējami patiesi izcieta savu dzīves norietā esošu varoņu likteņa lemtos pārdzīvojumus un ciešanas. Tā bija aizkustinoša, smeldzīga un emocionāli visuzrunājošākā izrāde, darbs, kas izraisīja skatītājos nevien līdzpārdzīvojumu un patiesas asaras, bet arī katarsi, attīrīšanos, vēlmi pārvērtēt savu dzīvi, sevi…”

Kopš 2015.gada Skaidrīte Strade teātri uzticēja jaunajam Madonas režisoram Normundam Griestiņam. Tomēr pēc 2 gadiem režisora vieta ir atkal atvērta jaunai kandidatūrai, darbīgam režisoram, kurš vēlētos no sirds darboties teātra jomā Madonā.


teātris 50 gadu jubilejā pēc pirmizrādes
J.Jaunsudrabiņš
J.Jaunsudrabiņš
J.Jaunsudrabiņš
N.Vētra -Muižniece
L.Briedis
L.Briedis
K.Auškāps
... pēc pirmizrādes
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »